Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

51. Toto vědomí nemá žádnou informaci ohledně toho, jak a odkud bylo vytvořeno (Nirupany)

19. 1. 2017 - Aleš

Učitel (ve škole) vám může sdělit veškeré praktické poznání ve světě. Avšak jen Sadguru vám dává poznání (pocitu) bytí. Každá živá bytost má vědomí. Ten, kdo vás takto zasvětí, je Sadguru. Bylo vám sděleno, že tu je někdo, kdo udržuje svět. Co je to? Není tím vědomí v těle? Sadguru vás zasvětí do vědomí. On je Svědek vědomí. On je před vědomím. Toto vědomí nemá žádnou informaci ohledně toho, jak a odkud bylo vytvořeno. Jestliže to chcete poznat, neustále si (mentálně) říkejte ´Guru, Guru´, aniž byste vyřkli jediné slovo. Pokud máte víru v Gurua, pak by jeho slova měla být brána jako zákon. Máte silnou touhu žít. Bude trvat do té doby, dokud nepoznáte svou pravou přirozenost. (Tato touha odejde po realizaci).

 Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 51  

 

Čtvrtek, 8. ledna 1978

Jména jsou pouze písmena, a je jedno, zda je to vaše jméno či jméno Boha. Stejně jako byla dána jména božstvu, podobně byla udělena z praktických důvodů jména všemu. Je to, jako když pojmenujete nějakou obec určitým názvem. Bůh je ve své podstatě slovo; On je v podstatě prostorem, protože slovo má kvalitu prostoru. Můžete nazvat svůj koncept Bohem. Základním konceptem je vaše vědomí, tedy pocit ´vy jste´, ale vy jste mu přiřadili tělesnou formu/podstatu.

Tvrdíte, že vykonáváte duchovní praxi, ale pomysleli jste vůbec na to, co to je? Jaký je důkaz toho, že ´vy jste´? Láska pro váš pocit bytí je jediným důkazem. Přichází spontánně, stejně jako když vyroste ze země tráva. Je před srdcem, myslí a intelektem. Zdroj leží před pocitem ´já jsem´. Zdroj nemá žádnou formu. Je jako prostor. Já není možné nijak popsat/definovat. Ten, kdo zná vědomí, je pouze svědek. On je ne-konatel. Od toho, kdo realizoval Pravdu, se nežádá vykonat něco zvláštního ve prospěch lidstva/světa.

Mysl je jazyk prány. Mluví na základě dojmů, které nasbírala. Mysl je označení pro dojmy zaznamenané v práně. Vaše chování je výsledek. Mysl je vytvořena za předpokladu, že přijmete význam slov. Váš klid/tichost musí být doveden do krajnosti. Poté, kdy se stanete Džnáninem, poznáte, že myšlenky, které jsou obsahem vaší mysli, nemají hodnotu ani dvou haléřů. Když se řekne: „Jste posedlý“, tak to znamená, že mysl samotná je posedlá myslí. Kdo nebo co ´vás´ kdy může ovládnout? Jste tím nějak znepokojeni? Kdo je tím, kdo se stará o děti a o domácnost? Jste to vy nebo vaše mysl? Jestlipak je to mysl, která vás rozpoznává, nebo jste to vy, kdo rozpoznává mysl? Proč přijímáte to, co vám vaše mysl namlouvá ohledně vaší minulosti nebo budoucnosti? Jaká je vaše pravá totožnost uvnitř těla?

Vy jste stejně jako prostor prázdnotou. Podobně jako prostor jste neporušení i vy. Nejste ani malí, ani velcí. Vyplňujete každé prázdné místo a jste vše-prostupující. Prostor, který je před slovem, se nazývá vědomí. Je to přirozenost lásky Já. Je před slovem a proto nemá žádný význam. Může být zakoušen?

Kdo je zdrojem tohoto podvodu? Není to vědomí, díky kterému cítíme, že ´my jsme´? Proč je toto vědomí nepravdivé? Protože to je zkušenost, která se k vám dostavila náhodně. Přišla nevyžádaná.

Každá individualita je mistrem pochyb. Je vaše chování někdy zbavené pochybností? Všeobecně velebený ´intelekt´ vás ovládl. Je to váš hlavní vchod/čelní pozice. Je intelekt před vámi nebo vy před intelektem? Byli byste bez intelektu šťastní nebo nešťastní? Trpíte horečkou způsobenou vašim vědomím. Třebaže se na chvíli můžete cítit dobře, zbylou dobu je tu však jen samé neštěstí. Je během hlubokého spánku nějaké utrpení? Hluboký spánek je stav nevědomosti. Díky čemu se stanete zcela blažení?

Učitel (ve škole) vám může sdělit veškeré praktické poznání ve světě. Avšak jen Sadguru vám dává poznání (pocitu) bytí. Každá živá bytost má vědomí. Ten, kdo vás takto zasvětí, je Sadguru. Bylo vám sděleno, že tu je někdo, kdo udržuje svět. Co je to? Není tím vědomí v těle? Sadguru vás zasvětí do vědomí. On je Svědek vědomí. On je před vědomím. Toto vědomí nemá žádnou informaci ohledně toho, jak a odkud bylo vytvořeno. Jestliže to chcete poznat, neustále si (mentálně) říkejte ´Guru, Guru´, aniž byste vyřkli jediné slovo. Pokud máte víru v Gurua, pak by jeho slova měla být brána jako zákon. Máte silnou touhu žít. Bude trvat do té doby, dokud nepoznáte svou pravou přirozenost. (Tato touha odejde po realizaci).

Když je vědomí potěšeno, Bůh je potěšen. Meditujte na vědomí. Je to jak snadné, tak i obtížné. Jestliže je vaše víra v Gurua neotřesitelná, je to snadné. Vědomí, prostřednictvím něhož získáváte zkušenosti dobrých a špatných věcí, je samo o sobě úplné. V hlubokém spánku odpočíváte ve svém vlastním bytí, nepožadujete žádnou vnější pomoc. Pocit dvojnosti je příčinou zármutku. Jestliže přijímáte slova Gurua jako zákon, nebudete zakoušet zármutek. Budete vědět, že jste samotnou blažeností.

Vaše vědomí je rozsáhlejší než prostor. Třebaže je prázdnotou, je kompaktní a neprostupné. Neustále se držte víry ve své vlastní vědomí. Srdce, mysl a intelekt jsou operační kanály vědomí. Dokud tu je vědomí, není tu klid. Uvědomíte si, že vše je vytvořeno prostřednictvím vědomí. Proto není zapotřebí žádat o cokoliv. Vše se pohybuje jedině prostřednictvím vědomí. Přesto jeho hlad není nikdy uspokojen. Odevzdejte se plně vědomí bez duálního postoje. Potom se vám vědomí též odevzdá. Budete jako řeka, která se stala mořem v místě soutoku.

Meditovat na vědomí s vědomím je mahá jóga (velké spojení). Potom tu je blažený klid. Na oceánu tohoto blaženého klidu jsou vlny rovněž blažeností. Jestliže chce někdo uctívat Boha, musí uctívat Gurua. To značí, že se musí odevzdat vědomí, které naslouchá slovům Gurua. Následovat to, co jste si vyslechli, je základní oddaností.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek