Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

49. Pravdu bez milosti Gurua není možné dosáhnout (Nirupany)

29. 12. 2016 - Aleš

V písmu se praví, že zneužití věčné Skutečnosti/Paramátman vede ke smrti a následně k dalšímu zrození. Džíva/jedinec žije, aby zemřel. Co je smrt? Víte, že životní síla opustí tělo. Znamená to tedy, že ´vy´ zemřete? To, co zakoušíte nyní, nepotrvá, neboť to závisí na dechu. Když je ustálena víra v Gurua, budete vědět, co je smrt. Nepoužívejte oddanost k Bohu, pokání či chvalozpěvy k tomu, abyste za to na oplátku něco získali. Pochopte, že tu jste před počátkem/prvním dnem, kdy jste začali vše pozorovat. Bdělost přichází ráno s rozbřeskem, takříkajíc. Ten, kdo se probudí, je tu před bděním. Pravdu bez milosti Gurua není možné dosáhnout.

 Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 49

 

Neděle, 6. srpna 1978

Je třeba se oprostit od potřeby vědomí, zatímco je dosud v těle. Právě díky milosti vnitřního Já jste inspirováni oddaností a věnujete se duchovní stezce. Stáváte se pak tišší a zbožní/posvátní. S tímto uvědoměním neuděláte nic zlého.

Touha dojít k realizaci Já vás přivede ke Guruovi. Realizace se stane snadnou ve společnosti jeho slov a díky neustálé pozornosti na význam slov/učení Gurua. Nejvyšší Já, které je jinak nedostupné, je tam přirozeně (k dispozici). Toto nejvyšší Já je dokonalé, úplné a neměnné. Pravda takto dosažená, nemůže být myslí analyzována. Přirozenost světce nelze poznat pomocí intelektu. Toto bytí, prostřednictvím něhož je poznání dosaženo, je neustále lidmi překrýváno. Jak tam potom může být nějaká sebeúcta? Svět se ve společenství světce objevuje takový, jaký je, tedy v pořádku. Nezůstává tu žádné dělení na dobré a špatné. Pro mne život nemá žádný zisk či ztrátu. Život a smrt jsou individuální koncepty. Individualita je vytvořena podle toho, za co se pokládá, že je.

Svět se pohybuje díky síle slova, ale slovo nemůže odhalit/vyznačit pravdu. Uvnitř neprojeveného principu vyvstává pocit bytí a v tomto pocitu je vytvořen svět. Ve světě je chaos. Kdo je tu před tímto chaosem? Není On, jenž to poznává, stále zde? Znalec slova je před slovem. To, co je před slovem, je požehnání Sadgurua. Žák odevzdá své bytí Sadguruovi a On mu vrátí to samé jako požehnání. Uděluje věčnou neporušenou přirozenost, jež je v podstatě vaše. Poté, kdy prošetříte Já, stáváte se klidní, zatímco ostatní jsou zaneprázdněni naplňováním svých žádostí.

V písmu se praví, že zneužití věčné Skutečnosti/Paramátman vede ke smrti a následně k dalšímu zrození. Džíva/jedinec žije, aby zemřel. Co je smrt? Víte, že životní síla opustí tělo. Znamená to tedy, že ´vy´ zemřete? To, co zakoušíte nyní, nepotrvá, neboť to závisí na dechu. Když je ustálena víra v Gurua, budete vědět, co je smrt. Nepoužívejte oddanost k Bohu, pokání či chvalozpěvy k tomu, abyste za to na oplátku něco získali. Pochopte, že tu jste před počátkem/prvním dnem, kdy jste začali vše pozorovat. Bdělost přichází ráno s rozbřeskem, takříkajíc. Ten, kdo se probudí, je tu před bděním. Pravdu bez milosti Gurua není možné dosáhnout.

Váš pocit ´já jsem´ je před slovy. Řeč značí mysl, která znamená pránu. Pocit ´já jsem muž´ nebo ´já jsem žena´ přichází pouze poté, kdy se objeví slova. My jsme před řečí, bdělostí a spánkem. To, co je před spánkem, bdělostí a řečí, je vaše pravá přirozenost. Tuto Pravdu poznáte ve společnosti světce. Poté, kdy Bůh zapomene Své Božství, zůstává To, co je přirozeností světce (vaše pravá přirozenost). Skutečný klid je tu jen když paměť ´já jsem to a to´ skončí. Pravá přirozenost, která je před pamětí, je tu stále. Na základě tohoto rozpoznejte, co se liší od pravé přirozenosti.

 

 

Konec přednášky  

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek