Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

45. Vaše vědomí prošlo milióny inkarnacemi (Nirupany)

17. 11. 2016 - Aleš

Slova Gurua jsou tato: „Vy jste jemné vědomí, které se stalo světem.“ Svět může být poznán jedině, když tu je poznání podstaty bytí (´já jsem´). Toto (poznání) se označuje rovněž jako Brahman. Já/Parabrahman je nesmrtelné. Je to věčný Klid, oceán blaženého klidu. Bez tohoto poznání tu není ani den, ani noc. Toto poznání vás neopomíjí ani když jste sevřeni v tělesném vědomí. Ten, kdo realizuje své Já, se stává Brahman. Jeho slova povznášejí lidstvo.

 Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 45

 

Čtvrtek, 20. července 1978

Když se usadíte v slovech Gurua, zrození a smrt skončí. Vaše vědomí je Guru. Jestliže se ztotožňujete s Guruem, poznáte, že tu není žádná iluze, ale že projevené Brahman prostupuje vším. Slova Gurua jsou: „Vy jste bez tělesné formy, bez karmy, bez zrození a smrti.“ Uvědomíte si, že mája nepřináší utrpení, namísto toho slouží duchovnímu úsilí. Když se sžijete se slovy Gurua, sebe-zářné poznání bude poslouchat skrze vaše uši. Je to dokonalost/ideál Gurua. Toto sžití vytvoří poznání Já a pochopení máji. Neustále s tímto poznáním žijte. Hluboký spánek potom bude jediným přerušením. Láska Já v těle je sebe-zářná. Všechna jména náleží lásce Já. Měli byste meditovat. Nicméně vědomí samotné je tím, kdo medituje, a je rovněž posluchačem. Meditujte s láskou a oddaností. Potom toto vše pochopíte prostřednictvím svého vědomí, které je výtažkem potravinového těla se svou sladkou vůní (pocit bytí). Toto vědomí je tím nejdůležitějším. Je tu někdo, kdo nemiluje svůj pocit bytí – pocit ´já jsem´? Kdo bude bez vědomí schopný praktikovat oddanost? Ve své podstatě jsme vědomím, láskou a radostí. Odevzdejte se tomuto vědomí bez duality. Vy a ten, kdo se odevzdává, jsou to samé. Vždy zářící vědomí svítí jako slunce vaší vlastní pravé přirozenosti. Kal tělesného vědomí bude odstraněn poté, kdy je toto správně pochopeno.

Ne-duální oddanost je oddanost našemu vlastnímu Já. Věnujte pozornost Tomu, kdo je neustále s vámi. Musí se to stát posedlostí. Vaše vědomí prošlo skrze milióny inkarnací. Ono zná svou velikost, jakou ji dává Guru. Je znalcem času. Je to vaše pravá přirozenost. Velcí světci se díky uctívání vědomí stali významnými.

Slova Gurua jsou tato: „Vy jste jemné vědomí, které se stalo světem.“ Svět může být poznán jedině, když tu je poznání podstaty bytí (´já jsem´). Toto (poznání) se označuje rovněž jako Brahman. Já/Parabrahman je nesmrtelné. Je to věčný Klid, oceán blaženého klidu. Bez tohoto poznání tu není ani den, ani noc. Toto poznání vás neopomíjí ani když jste sevřeni v tělesném vědomí. Ten, kdo realizuje své Já, se stává Brahman. Jeho slova povznášejí lidstvo.

Vaše vědomí je dokonalost/idol Gurua. Je to láska vaší vlastní lásky. Zamilovali jste si mnoho věcí. Milujete toho, kdo vás motivuje milovat? Staňte se hodni víry vědomí. Tato víra vám zajistí vše potřebné.

Ten, kdo zná pránu, nemůže být viděn jako objekt. Prána je vždy bdící, dokonce i v hlubokém spánku. Ten, kdo ví, že všechny světské záležitosti jsou neskutečné, je nezničitelný. Nezapomeňte na to.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek