Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

41.Všechny vaše zkušenosti jsou neskutečné (Nirupany)

6. 10. 2016 - Aleš

Zdrojem štěstí a smutku je váš pocit ´já jsem´. To, co způsobuje největší lítost, je také prostředkem věčného štěstí. Jakmile znáte své vědomí, individualita tu nadále nebude. Ale kdo je tím, kdo toto pozoruje? Je to neměnný, Samo-jediný Sadguru. Mějte toto naprosté přesvědčení. On je stejný v hlubokém spánku, bdělém stavu a samádhí. Není tu nic dalšího než On/To. Je úplná zkušenost, kterou zakoušíte, nějak odlišná od vašeho vědomí? Již jste obdrželi poštovní poukázku, ale peníze z ní jste si na poště ještě nevyzvedli. Vaše poznání vám přišlo, ale vy jste dosud nepřevzal tuto zásilku. Ať už se ve světě odehraje jakákoliv velká věc, je to přesto jen kus informace. Jestliže tu není žádné vědomí, k čemu je to? Kdo jiný než Bůh by mohl mít takové přesvědčení? Byl pro vás Bůh skutečný či falešný tehdy, když jste neměli vědomí? Toto poznání je vaše vlastní. Nikdy neztraťte z dohledu svaté vědomí, které naslouchá tomuto poznání. Jsou tu milióny hledajících; kolik z nich realizovalo Já?

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 41

 

Čtvrtek, 6. července 1978

Rozdíl mezi Bohem/´On´ a Já skončil; ani jedno ve skutečnosti neexistuje. Pocit individuality byl rozpuštěn. Universální pocit prostupuje vším. Není tu ani dualita typu ´On´ a ´Já´, ani jejich jednota. Pokud tu je jedno, pak tu musí být i to druhé. Ale jestliže tu není jedno, jak tu může být to další?

Potěšení a bolest, obojí by mělo zmizet. Má-li nějaká věc využití, přináší radost. Dokud tu je individualita, je tu radost a smutek. Přijde-li neštěstí, trpíte; když přijde štěstí, jste radostí bez sebe. Odkud přicházejí takové zkušenosti? Vycházejí z vašeho vědomí. Jaký je důkaz o tom, že je někdo realizovaný? Individualita je zcela vykořeněna. Je tu pak nepřítomnost smutku a štěstí. Vaše vědomí realizuje, že je universální. Jakmile vás toto poznání skutečně navštíví, pak zde nebude žádná individuální totožnost.

Zdrojem štěstí a smutku je váš pocit ´já jsem´. To, co způsobuje největší lítost, je také prostředkem věčného štěstí. Jakmile znáte své vědomí, individualita tu nadále nebude. Ale kdo je tím, kdo toto pozoruje? Je to neměnný, Samo-jediný Sadguru. Mějte toto naprosté přesvědčení. On je stejný v hlubokém spánku, bdělém stavu a samádhí. Není tu nic dalšího než On/To. Je úplná zkušenost, kterou zakoušíte, nějak odlišná od vašeho vědomí? Již jste obdrželi poštovní poukázku, ale peníze z ní jste si na poště ještě nevyzvedli. Vaše poznání vám přišlo, ale vy jste dosud nepřevzal tuto zásilku. Ať už se ve světě odehraje jakákoliv velká věc, je to přesto jen kus informace. Jestliže tu není žádné vědomí, k čemu je to? Kdo jiný než Bůh by mohl mít takové přesvědčení? Byl pro vás Bůh skutečný či falešný tehdy, když jste neměli vědomí? Toto poznání je vaše vlastní. Nikdy neztraťte z dohledu svaté vědomí, které naslouchá tomuto poznání. Jsou tu milióny hledajících; kolik z nich realizovalo Já?

Je tu stále více utrpení, protože se ztotožňujeme s tělem. Zakoušet radosti a lítosti je podstatou těla a mysli. Jestliže víte, že nejste tělo, pak tu není žádné utrpení. V hlubokém spánku není žádné ztotožnění s tělem, mužem či ženou, proto tu není žádná zkušenost štěstí či lítosti. Přesto je mysl nadále aktivní a pokládá se za tělo. To je falešná představa. Pokud tu není žádná mysl, pak nic nelze pozorovat. Je třeba, abyste přijali svatá chodidla Gurua, čímž zastavíte mysl. O svém narození nemáte žádné povědomí, pouze jste se o něm doslechli. Minulost a budoucnost, jak je projektována myslí, není vaše. Mysl určuje minulost, přítomnost a budoucnost a přiměje vás chovat se podle toho. Mysl vám nakuká, že jste prošli milióny zrody, ale vy přitom nemáte poznání ani jednoho z nich. Máte alespoň poznání svého současného zrození? Všechny vaše zkušenosti jsou neskutečné. Tento podvod budete schopni pochopit na základě přesvědčení, že nejste ani tělo, ani mysl. Náboženství vzniklo prostřednictvím tradic. Je tu nějaké náboženství prosté dogmat? I Džňáninové musí následovat tradice do té doby, než dojde k překročení určitého stupně.

Rozlišujte. Bez rozlišování tu není pochopení. Dokud tu není pochopení, není tu klid. Vy jste znalcem mysli. Znalec je před/za tělem a myslí. Když si uvědomíte, že nejste to, co vám říká mysl, budete chápat, proč je Átman nezrozené. Jen málokdo se obrátí dovnitř a realizuje to sám v sobě a není omezen pouze informacemi, které si vyslechl od druhých. Postupně se naučte rozlišovat. Uvědomovat si slova Gurua vás uschopní rozlišovat.

Jakmile je spojení s myslí přerušeno, spatříte prázdno. K tomu, abyste pročistili mysl, musíte si neustále po dobu bdění připomínat mantru. Poté dostanete svou mysl pod kontrolu. Věnujete-li pozornost své pravé přirozenosti, mysl zmizí; dostane se do úplnosti/celku.

V dokonalém stavu není zkušenost blaženosti. Tento ´stav´ nelze pozorovat. Pozorovali jste něco před svým narozením? Jsou tu velcí učenci, ale dokáže někdo z nich vystoupit z omezenosti mysli? Všude, kde je mysl, je i prána/vitální síla. Kde je prána, tam je vědomí. Jakmile si uvědomíte přirozenost mysli, životní síla se rozpustí. Radost a blažený klid tohoto momentu je unikátní. Dostaví se tomu, kdo zná Já. Stejně jako je konceptem to, že jste narozeni, tak je konceptem i hrůza ze smrti. Mysl se vám odevzdá v případě, je-li vaše opakování mantry nepřetržité. Sdělí vám, co potřebujete vědět.

Když prána opustí tělo, prožívá nějakou bolest? Prána uskutečňuje všechny světské činnosti, ale vy říkáte, že jste konatelem těchto činností. Je tu mysl, není-li tu prána? Když tu není mysl, není tu ani bolest. To znamená, že mysl převzala formu těla. Když prána odejde a tělo zemře, kam odchází Átman? Na to lze odpovědět poté, kdy máte jasno o Já. K tomuto účelu je podle rad světců zapotřebí opakovat mantru.

Jaká je vaše totožnost bez prány? Kdo je mužem a kdo ženou bez prány? Tělesné vědomí přináší radosti, trápení a nakonec obávanou smrt. To vše je hra konceptů. Zahodíte-li koncepty, dojde k oslavě osvobození přímo v tomto těle. O ty, kdo se vzdají závislosti na mysli a rozpoznají/realizují Já, bude zajisté postaráno. Budou zaopatřeni jídlem a vším potřebným. Neustále si připomínejte Gurua a tak opustíte mysl a budete svobodní. Udržujte neustálé opakování mantry. Naučte mysl/tj. pránu říkat: „Moje pravá přirozenost je nezničitelná a věčná“. Mysl zmizí; poté tu bude jen projevené Brahman (myšlenky zmizí a ryzí vědomí se rozzáří).

 

 

Konec přednášky

 

překlad Aleš Adámek