Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

34. Někdo může být třeba i vládcem/králem světa, ale dokud nerealizuje své vědomí, jeho dosažení je podobné přeludu(Nirupany)

21. 7. 2016 - Aleš

Vše, co lze ve světě spatřit či po čem toužíte, není skutečné. To, prostřednictvím čehož je svět viděn, je obsaženo v tomto poznání. Pocit ´já jsem´ je realizován prostřednictvím Toho. To je práce vědomí. Díky slovům Gurua dojde k uvědomění a spontánnímu vytvoření tohoto poznání. Když se probudí atomické vědomí v těle, prostoupí vesmír. Když usne, prostoupí snový svět. Vesmír je naplněn vědomím a ono samo pokračuje ve své existenci. Ten, kdo pozná tento princip vědomí, se označuje jako Džňánin. Někdo může být třeba i vládcem světa, ale dokud nerealizuje své vědomí, jeho dosažení je podobné přeludu/fata morgáně.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 34

Čtvrtek, 8. června 1978

Významem mantry je vaše vědomí. Měli byste vědomí poznat. Nechte vše, co během recitace mantry pociťujete, volně probíhat. Ono to odezní/odejde. Důležitostí mantry je váš pocit bytí. Prožívejte stále větší klid, abyste si to uvědomili. Nejste závislí na pěti elementech, spánku nebo bdění. V kontemplaci pokračujte do té doby, dokud se vám toto neobjasní. Nakonec si uvědomíte, že jste se nikdy nenarodili a nikdy jste ani nevykonali jakoukoliv světskou činnost. Jakmile budete osvíceni, řeknete: „Pro mne nebylo nutné dobýt svět či získat světské poznání.“ Sebe-rozpuštění značí oddělit se od pěti elementů a vědomí. Oheň bez vzduchu nehoří, nemá zápal. Bez záře vědomí (Brahman) není prostor a bez prostoru tu není vzduch. V pěti elementech není něco takového jako statická forma. Důkladně to poznat se označuje jako odevzdání se/sebe-rozpuštění. To, že víme, že ´my jsme´, je tu díky pěti elementům a vědomí (kvalitě ´já jsem´). To nepotrvá navždy. Vědomí je sezónní, netrvá stále. Ten, kdo to rozpoznal, nemůže být sezonní/nestálý. Co může být poznáno ve chvíli, kdy tu není žádné vědomí? Ten, kdo nebude rozjímat nad svou vlastní přirozeností, je nucen uvěřit věcem, které si vyslechne ve světě. Jen málokdo dokáže díky milosti Gurua věnovat pozornost Tomu, skrze co je vnímán světský projev. Nebude k něčemu ve světě přitahován. Jediné, čemu bude věnovat pozornost, bude jeho vědomí.

Vše, co lze ve světě spatřit či po čem toužíte, není skutečné. To, prostřednictvím čehož je svět viděn, je obsaženo v tomto poznání. Pocit ´já jsem´ je realizován prostřednictvím Toho. To je práce vědomí. Díky slovům Gurua dojde k uvědomění a spontánnímu vytvoření tohoto poznání. Když se probudí atomické vědomí v těle, prostoupí vesmír. Když usne, prostoupí snový svět. Vesmír je naplněn vědomím a ono samo pokračuje ve své existenci. Ten, kdo pozná tento princip vědomí, se označuje jako Džňánin. Někdo může být třeba i vládcem světa, ale dokud nerealizuje své vědomí, jeho dosažení je podobné přeludu/fata morgáně.

Všechna náboženství jsou náboženství tradic. Skutečným náboženstvím je poznat přirozenost Já. Buďte jí.

Má mrtvola zkušenost o tom, že je mrtvá? Někdo jiný řekne, že tato osoba zemřela. Taková je tradice. Pohled/zření znalce je vědomím. Veškeré dění probíhá v obsahu tohoto zření. Po realizaci není místa pro individualitu. Avšak paměť tu zůstává v jakémsi osobním uskupení. Vědomí, které prostoupilo celý vesmír, nenáleží někomu určitému. Ono náleží všem. Nicméně je sezónní, dočasné, omezené. Jakmile vyprší jeho doba, skončí.

Lidé se oblékají do šafránového (mnišského) roucha, aby získali určitou výhodu z hlediska tradice. Kolemjdoucí, kteří je potkávají na ulici, složí ruce a začnou se jim klanět. Držte se vědomí, čímž vaše sebe-rozpuštění nabude pravého významu. Meditujte na vědomí. Ono vám odkryje svůj Zdroj. Svět je viděn uvnitř vědomí, které samotné bylo vytvořeno prostřednictvím nevědomosti.

To, co jste si vyslechli od druhých lidí, je zdrojem strachu, svázanosti i osvobození. Může toho, kdo pochopil podstatu času, potkat smrt? Vědomí by nemělo mít žádnou oporu. Nemělo by záviset ani na pěti elementech či třech gunách. Vaše vlastní přirozenost je pravým poznáním. Není závislá na někom či něčem.

Nejprve musíte poznat své vlastní Já. Sebe-rozpuštění se uskuteční jedině prostřednictvím poznání Já. Ten, kdo pochopil konečný význam, poznal význam svého Já. Ostatní lidé nejsou nic než egoisti, kteří se ženou za pohodlím svého individuálního já. Nazvěte své vědomí Guruem. Poté vám ukáže správnou cestu. Je to vědomí, které podstoupí sebe-rozpuštění. Jen výjimečně jeden z miliónů dokáže udělit zasvěcení sdělením, že ´vy neumřete´.