Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

33. V tomto světě není nic, co by bylo pravdou, tudíž není zapotřebí dodržovat zásady a nařízení (Nirupany)

14. 7. 2016 - Aleš

To, co zde již bylo, došlo k poznání, že ´Ono je´. To se nazývá zrození. Jméno mája je dáno zrození. Mája je chováním gun. Jejich zdrojem je vědomí. Je to vědění, vytvořené v okamžiku zrození. Zrození s sebou přináší pocit bytí. Vy jste před tímto poznáním. Toto vše je zábava vašeho vlastního vědomí. Vše, co vnímáte, znáte či si představujete, ve skutečnosti nejste. Ten, kdo to ví, je Já. Tvoření, udržování a rozpad vědomí se děje na podkladě nejvyššího Já. Všechna božstva jsou projekcí vědomí. Je to výsledek činnosti guna máji. Bez vás by to nebylo, vy jste oporou toho všeho. Mája značí prožívání vědomí. Umírání neznamená odchod ze světa; je to podobné západu slunce. Nikdo nemá smrt jako takovou. Zápalka je látkou k hoření. Když shoří, neznamená to, že plamen zemřel.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 33

 

Úterý, 6. června 1978

Co je zapotřebí k tomu, abyste rozpoznali své Já? Je to mysl? Znalcem mysli je vědomí. Pravé Já může být poznáno jedině prostřednictvím vědomí. Zde intelekt není k užitku. Intelekt je esencí kolektivní mysli. Vědomí musí být realizováno prostřednictvím vědomí, které je před myslí.

Říkáte, že znáte tok mysli, a přesto se myslí necháte unášet. Tato mysl je klam. To značí, že zde není přesvědčení o tom, co jste, a dokud nenabydete plně toto přesvědčení, bude tu strach. Nesmírná velikost celého světa je uvnitř/v srdci lidské bytosti, která však nepřijme výzvu si to uvědomit. Považuje se totiž za tělo a trpí a prožívá neštěstí. Všichni velcí světci světa se stali významnými proto, že meditovali na své vlastní vědomí. Vaše vědomí se samo odhalí a osvojí si tuto nesmírnou velikost.

To, co zde již bylo, došlo k poznání, že ´Ono je´. To se nazývá zrození. Jméno mája je dáno zrození. Mája je chováním gun. Jejich zdrojem je vědomí. Je to vědění, vytvořené v okamžiku zrození. Zrození s sebou přináší pocit bytí. Vy jste před tímto poznáním. Toto vše je zábava vašeho vlastního vědomí. Vše, co vnímáte, znáte či si představujete, ve skutečnosti nejste. Ten, kdo to ví, je Já. Tvoření, udržování a rozpad vědomí se děje na podkladě nejvyššího Já. Všechna božstva jsou projekcí vědomí. Je to výsledek činnosti guna máji. Bez vás by to nebylo, vy jste oporou toho všeho. Mája značí prožívání vědomí. Umírání neznamená odchod ze světa; je to podobné západu slunce. Nikdo nemá smrt jako takovou. Zápalka je látkou k hoření. Když shoří, neznamená to, že plamen zemřel.

Zjevné přesvědčení o tom, že vaše tělo je Skutečnost/Já, je to, čemu se říká mája/iluze. Tato mája má nespočet názvů, jí samotné byl dán status božstva. V tomto světě není nic, co by bylo pravdou, tudíž není zapotřebí dodržovat zásady a nařízení. Svět je vymyšlený/fiktivní. Vědomí se ve světě přemísťuje jako pocit bytí. Zakoušené vědomí není de facto skutečné. Jakýkoliv význam vycházející z pocitu ´já jsem´ je neskutečný. Například říkat: „Já jsem takový a onaký. Já jsem udělal to a to apod.“ – toto je neskutečné. Jakmile odejde vědomí, svět také zmizí. Vědomí a svět nejsou oddělené. Práce je skončena v případě toho, kdo jasně zná vlastní Já. Vědomí musí znát pouze toto – forma, která je představována a poznána prostřednictvím vědomí, není vaší pravou přirozeností. Vědomí je označení pro Gurua, a Guru znamená vědomí. Nejsou odděleni. Pocit ´já jsem´ nebyl znám a nyní je poznán. Tento pocit je prapůvodní mája. Ten, kdo se odevzdal plně Sadguruovi, nevidí rozdíl mezi Bohem a stéblem trávy. Mája značí sebe-lásku. Vše, čeho vědomí dosáhne, nemůže být nikdy úplné/dokonalé. Je to neúplné proto, že to je neskutečné. Tento postoj je vytvořen u toho, u koho se chce Paramátman projevit. Proto si neustále připomínejte slova Sadgurua. Staňte se zajedno se svým vědomím. Olej z lampy zmizí, jakmile lampa dosvítí. Podobně se rozptýlí po celém světě vaše vědomí, a pak zmizí. Co zůstane? Ryzí přirozenost Skutečnosti/Paramátman. Provádějte nadále mentální (tiché) opakování mantry. Potom ve vašem srdci náhle zažehne intenzivní plamen Guruovství a odkryje vám, jak vyvstává a uhasíná, a tak bude odhalena vaše pravá přirozenost.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek