Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 52/3 Jestliže spočíváte v Guruových slovech, pak se vás nedotknou nikdy žádné činy

10. 5. 2016 - Aleš a Gabi

Nevědomou osobu přitahují smyslové objekty, a dělá vše s touhou po zisku, což vyústí v její spoutanost. To vše je spoutanost koncepty. Ve skutečnosti nikoho nikdy nespatřila a nikdy jiný nespatřil ji. Avšak ona věří tomu, že vidí a viděla mnoho lidí a mnozí vidí a viděli jí. S pochopením tohoto konceptu se celý svět a jeho plody stanou ryzím Brahman. Nevědomá osoba věří všemu, co slyší, a pokládá to za pravdivé, což je její omyl. Vše co je před vyslechnutím si čehokoliv, a před objevením se pocitu ´já jsem´, je dokonalé a úplné ve všech ohledech. Úplnost tu je před objevením se pocitu bytí. Úplnost není to, co přichází a odchází. Musíte mít oporu v podobě Guruových slov, a zůstat se svým Já, se svým pravým já. Já jsem bezforemný, před pocitem bytí, před věděním, před časem jako takovým. Zůstanete-li s tímto přesvědčením, pak při prošetření podstaty zrození dojdete k závěru, že to celé je ....

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

 

Audio talk 52/3

V tomto světě děláte tolik věcí s velkým nadšením, ale nikdo není schopen říci, zda zde zítra budete či nikoliv. I ty velké osobnosti přišly a odešly, nikdo neměl schopnost zde zůstat. Jestliže se ptáte, co je pravda, pak vězte, že ji sami poznáte, když ji budete realizovat. O to se nyní nemusíte starat. To, co by vás však mělo zajímat, je jak pravdu přivést. Nyní meditujte na svého Gurua a meditujte na jeho slova. Meditovat na Guruova slova a žít podle nich je tím největším uctíváním vašeho Gurua. Toto uctívání je pro duchovnost tím nejlepším. Nezapomeňte, že váš Guru je před vašim vědomím, bytím.

Jestliže spočíváte v Guruových slovech, pak se vás nedotknou nikdy žádné činy. Avšak to je nejzazší dosažení. Dokud se ztotožňujete s tělem, jste si vědomi svého těla a váš pocit bytí je pro vás nesnesitelný. Abyste své bytí dokázali tolerovat, musíte dělat to či ono. Vědomí požaduje různé činnosti, bez nichž nemůže být snášeno. Dokážete čelit svému vědomí, aniž byste cokoliv dělali? Ne. Každá živá bytost musí něco dělat, aby dokázala čelit vědomí.

Když následujete slova svého Gurua, měli byste provádět činnosti bez očekávání jakékoliv odměny. Potom budete připraveni na Sebe-realizaci. Jakmile poznáte své pravé Já, budete vidět, že z vaší strany zde nedošlo vůbec k žádné činnosti.  

Všechny vaše činy budou jako odraz na vodní hladině. Pro toho, kdo je zajedno se svým Já, se všechny jeho činnosti rozplynou podobně jako je zničen bambusový les zasažený požárem. Ten, kdo je za/před všemi činnostmi, je Parabrahman. Jak vám říká Guru, držte se poznání svého Já, a tak všechny správné a nesprávné činnosti pro vás zmizí.

Nevědomou osobu přitahují smyslové objekty, a dělá vše s touhou po zisku, což vyústí v její spoutanost. To vše je spoutanost koncepty. Ve skutečnosti nikoho nikdy nespatřila a nikdy jiný nespatřil ji. Avšak ona věří tomu, že vidí a viděla mnoho lidí a mnozí vidí a viděli jí. S pochopením tohoto konceptu se celý svět a jeho plody stanou ryzím Brahman. Nevědomá osoba věří všemu, co slyší, a pokládá to za pravdivé, což je její omyl. Vše co je před vyslechnutím si čehokoliv, a před objevením se pocitu ´já jsem´, je dokonalé a úplné ve všech ohledech. Úplnost tu je před objevením se pocitu bytí. Úplnost není to, co přichází a odchází. Musíte mít oporu v podobě Guruových slov, a zůstat se svým Já, se svým pravým já. Já jsem bezforemný, před pocitem bytí, před věděním, před časem jako takovým. Zůstanete-li s tímto přesvědčením, pak při prošetření podstaty zrození dojdete k závěru, že to celé je nepravda. Potom je vaše forma/stav podobná formě nenarozeného dítěte. Jste pak zbaveni smrti, jakéhokoliv zisku či ztráty.

Děláte vše pro to, abyste zlepšil podmínky života dítěte, které je narozené, avšak uvědomte si, že ať pro to uděláte cokoliv, jeho stav/životní úroveň se nebude nikdy rovnat stavu/úrovni nenarozeného dítěte. Štěstí vašeho nezrozeného dítěte nelze nikdy nijak změřit. Ve vašem případě se odehrálo již tolik let od doby, kdy jste se narodili, avšak je třeba, abyste se nyní drželi tohoto dětského vědomí. V mém případě uběhlo 83 let od chvíle, kdy došlo k takzvanému narození. Přibližně devět měsíců po početí došlo k zaznamenání data a časového momentu takzvaného narození. Horoskop astrologa by se tedy měl týkat předpovědi času a ne dítěte. Neboť pro toho, kdo poznal sebe jako nezrozeného, se nikdy nic nestane, a tudíž tu pro něho není ani žádná smrt. Tělo může zesnout/zemřít, ale on žádnou smrt nemá. Musíte rozlišovat a věnovat pozornost tomu, co je před všemi slovy, to je vaše pravá totožnost. Meditujte na ní!

 

konec přednášky 52 a konec překladů Audio přednášek na pokračování.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad: Aleš a Gabriela

Všechny přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"