Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 51/2 – Přijměte To, co nemůže být zapomenuto a sami Tím buďte

19. 4. 2016 - Aleš a Gabriela

Vaše vědomí má velkou potencialitu. Obsahuje miliony vesmírů. Jestliže si nejsme vědomi, není tu nic. Vše se zjeví s vědomím, proto vědomí obsahuje vše. Ten, kdo opustil tělo, ale nemohl být spatřen, je tím, koho se nedotýká ani zásluha či hřích. Jak by mohly? Ten, kdo opustil tělo, je jemnější než prostor. Žádná špína ho nemůže poskvrnit. Átman neboli Já je tímto, jestliže beztělesné Átman je jako videhi/bez formy. Jak se může přihodit pozorování bez vědomí? Když tělo zesne, ustane taktéž pozorování.

Musíte prošetřit vědomí. Když tu je vědomí, je tu Bůh, je tu svět. Je tu Guru, jenž není tělem, ale ryzím vědomím. Bez vědomí tu není nic. Oddanost ke Guruovi považujíce ho za tělo vám nedovolí transcendovat vaší tělesnou totožnost. Vaše víra v něho jakožto nekonečné a nezměrné Parabrahman vás přemění v To. Uctívejte vědomí a ne idol. S vyvstáním dětského vědomí počne veškerá vaše identita. Jakmile tato dětská nevědomost odejde, nic nezůstane.

Oddanost Bohu nebo Guruovi opomíjejíce vaše pravé já, je zbytečná. Víme, že jsme, aniž bychom se snažili si to připomínat. Nepotřebujeme za tímto účelem nějakou připomínku. Ten, kdo následuje svého Gurua, a zůstává jako Já, bude realizovat Já, které je kompletní. Musíte trvat na tom, že naleznete/odkryjete svou pravou ´formu´ a ´jméno´ s tím, že odmítnete tu existující formu a jméno jako falešnou.

Jak pravil můj Guru, tělo je nahromaděná potravinová forma. Jméno, které mi udělili druzí, je také neskutečné. Já nemohu být potravou, kterou konzumuji. Mé vědomí je kvalita výtažku potravy. Jestliže nejsem potravinové tělo, nejsem ani vědomí. Jsem znalcem vědomí, které je satva gunou neboli kvalitou potravinového výtažku. Třebaže jsem za všemi kvalitami, mé chování je kvůli vědomí.  

Jaká je má pravá forma a vzhled? Když zesne tělo, životní dech a jeho jazyk/mysl rovněž zmizí. Vědomí se stane ne-vědomím neboli nirgunou. Lidé to označují jako smrt, ale nikdo neviděl vědomí, jak opouští tělo. Ten, kdo zesnul/odložil tělo, je prohlášen za mrtvého. Ve skutečnosti nikdo neumírá. Potravinami vyživované tělo zesnulo/zemřelo a mysl zmizela.

Vaše vědomí má velkou potencialitu. Obsahuje miliony vesmírů. Jestliže si nejsme vědomi, není tu nic. Vše se zjeví s vědomím, proto vědomí obsahuje vše. Ten, kdo opustil tělo, ale nemohl být spatřen, je tím, koho se nedotýká ani zásluha či hřích. Jak by mohly? Ten, kdo opustil tělo, je jemnější než prostor. Žádná špína ho nemůže poskvrnit. Átman neboli Já je tímto, jestliže beztělesné Átman je jako videhi/bez formy. Jak se může přihodit pozorování bez vědomí? Když tělo zesne, ustane taktéž pozorování.

Jen výjimečný žák se drží Guruových slov: „Ty nejsi tělo.“  Realizuje Parabrahman, aniž by prováděl nějaké pokání či předříkával mantry. Átman, jež není tělem, je nepopsatelné. Ono nezakouší zrození ani smrt. Džňánin neboli realizovaná bytost toto ví.

Kniha Dasbodh popisuje toto vše. Sebe poznání je plně popsáno v této knize. Ten, kdo čte Dasbodh, získá své vlastní poznání o tom, jaký je ´čtenář´ této knihy. Átman je bezčasé, avšak lidská existence je časově vymezená, to znamená, že počne v určitý okamžik a skončí po uplynutí doby v jiný okamžik. Zrození je zjevení bdělého stavu, spánku a vědomí. Činnosti tu jsou díky třem kvalitám/gunám. S vědomím počne idea všech náboženství.

Výjimečný žák se pevně drží Guruových slov a nalézá sebe jako beztělesného a nezměrného. Realizuje To, co nebylo nijak dotčeno rozpadem vesmíru. Pravý žák není to, co je naživu a co hovoří. On nikdy, tedy ani jednou nezakouší zrození a smrt. On splyne s Guruovou milostí a realizuje své pravé Já. Nezapomeňte na Guruova slova a zapomeňte na vše, co lze zapomenout. Přijměte To, co nemůže být zapomenuto a sami Tím buďte. 

konec přednášky

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad: Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"