Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 52/2 Pro realizovanou bytost zde neexistují žádné činy

3. 5. 2016 - Aleš a Gabi

Ten, kdo spočívá v Guruových slovech, a zná své Já jako to, co je před vším, zůstává jako Já, což je vaše pravé náboženství. S tímto základem/poznáním postupně přijdete na smysl takzvaného zrození. Dozvíte se, že tu není vůbec žádné zrození. Víte, že zrození je výmysl. Ten, kdo zná falešnost svého zrození, je realizovaná velká bytost. Ví, že existoval před takzvaným zrozením. Hádanka zrození je tak vyřešena. Byl jsem nezrozen a vždy existující. Jsem nezrozen a vždy existující. To se stane jeho přesvědčením. Jen málokterý hledající/žák ignoruje povídačky/klepy a následuje svého Gurua a prošetří pravdu o takzvaném zrození. Takový hledající si pomyslí: Nemám žádné poznání o tom, že jsem byl vůbec někdy narozen a byl jsem obviněn z toho, že jsem ......

Audio talk 52/2

Stejně jako je spojení s tělem a životním dechem jen na krátkou dobu, tak i všechno toto je dočasná záležitost. Všechny naše aktivity jsou tu díky životnímu dechu. Znalec těchto aktivit není životním dechem. Znalec všech aktivit, kterého můžeme nazvat Átman nebo Já, je kompletní ve všech ohledech. Átman neboli Já značí my – naše Já.

Toto vědění je v těle neočekávaně, nevědomky. Bez existence Já v těle tu není žádná zkušenost.

Jestliže neztotožňujeme své já s našim pravým Já a místo toho se ztotožníme s tělem, tělo zde nezůstane na dlouho. Když životní dech opustí tělo, potravinové tělo se stane nevědomé. Potom vědomí také zmizí a všechny činnosti ustanou. Pocit bytí se stane ne-bytí. Toto vše jsou fakta. Když budete následovat to, co je řečeno v písmu, a jednat za účelem zisku odměny a prospěchu, pak ignorujete tato fakta.

Ten, kdo spočívá v Guruových slovech, a zná své Já jako to, co je před vším, zůstává jako Já, což je vaše pravé náboženství. S tímto základem/poznáním postupně přijdete na smysl takzvaného zrození. Dozvíte se, že tu není vůbec žádné zrození. Víte, že zrození je výmysl. Ten, kdo zná falešnost svého zrození, je realizovaná velká bytost. Ví, že existoval před takzvaným zrozením. Hádanka zrození je tak vyřešena. Byl jsem nezrozen a vždy existující. Jsem nezrozen a vždy existující. To se stane jeho přesvědčením.

Jen málokterý hledající/žák ignoruje povídačky/klepy a následuje svého Gurua a prošetří pravdu o takzvaném zrození. Takový hledající si pomyslí: Nemám žádné poznání o tom, že jsem byl vůbec někdy narozen a byl jsem obviněn z toho, že jsem narozen. Co je na tom skutečného? Kvůli takzvanému narození jsem muž nebo žena. Tímto způsobem člověk vyhladí koncept zrození a získá úplnost, dokonalost. Ostatní přijmou koncept zrození a jednají ve světě pro zisky a odměny.

Opravdový hledající se vůbec nezajímá o činnosti pro profit a odměnu avšak snaží se nalézt pravdivost světa. Pravé náboženství jakéhokoliv hledajícího je být Já. Ale tělo není pravé Já. Znalcem těla, životního dechu a vědomí je Absolutno, Paramátman. Ten, kdo se nežene za odměnami a profitem, může poznat Pravdu. Pro toho, jehož motivem jsou činnosti pro profit a odměnu, je zrození skutečností.

Nevědomá osoba jedná ve světě, aby to či ono získala. Písma jsou určena k tomu, aby zabránila praktikování lenosti mezi lidmi. Jestliže vhodíte sůl do vody, ta se ve vodě rozpustí; podobně pro následovníka pravého náboženství Já se rozpustí všechny činy a výsledky (činů). Pro realizovanou bytost zde neexistují žádné činy. Pro realizovanou bytost tu nejsou žádné naděje, touhy a prosby, nebo lze říci, že jsou naplněny. On se zdá jednat ve světě, ale nemá žádnou touhu. Běžně se toto zdá být pro běžného člověka záhadou.

Je obtížné pochopit, jak to, že realizovaný člověk, třebaže vede rodinný život, má manželku a děti, přesto nemá žádné touhy, a naproti tomu nevědomá osoba neustále dělá vše pro to, aby z toho měla prospěch a odměnu. Stejně jako se sůl rozpustí ve vodě, dřevo se spálí v ohni, tak se činnosti realizované bytosti rozplynou. Když se dva plameny spojí, vypadají jako jeden, nejsou poté viděny odděleně. Podobně pro toho, kdo se stal zajedno s Já, tak se vše, co je viděno, a vše, co se objeví, stane zajedno s Ním. Kvalita potravinové esence je znalcem poznání.

Vědomí závisí na potravinovém výtažku. Říkám návštěvníkům z Evropy, že když vyšlou svého kosmonauta do volného kosmického prostoru se zásobou jídla a kyslíku, tak je to v pořádku, ale pokud bude jeho zásoba jídla vyčerpána, tak i když bude mít dostatečnou zásobu kyslíku, nebude se schopen vrátit, aby informoval, že umírá. To znamená, že dokud tu je dostatečná zásoba potravin a vody, pocit bytí je zde přítomen. Swámi bude naživu. Slovo swámi značí ´já jsem´. Stejně jako plyn v zapalovači, potrava a tekutiny v těle vytvářejí plyn.

Představte si, že bude ve zprávách, že bude ve městě přerušena dodávka elektřiny z důvodu nedostatečné zásoby vody ve vodní elektrárně. Pro toho, kdo tomu rozumí, tu není žádné zrození, smrt, peklo či nebe. Pokud se mne zeptáte, co byste měli dělat, řeknu vám: „Opakujte si mantru nebo ´Džaj Guru, Džaj Guru´ a mějte plnou víru v Gurua, tedy víru beze slov. Zde není zapotřebí nic vyslovovat, opakování probíhá převážně uvnitř mentálně. S touto praxí ve vás zazáří Guru uvnitř vás a znalec tohoto Gurua se projeví. Potom získáte své pravé vlastní Já.

 

konec druhé části audia 52

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad: Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"