Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

30. Pocítíme lítost, ale kořenem toho je naše vlastní vědomí (Nirupany)

2. 6. 2016 - Aleš

Jak to, že zakoušíte příjemné či nepříjemné vůně? Nebo se to děje spontánně? Kdo to dělá? Kdo drží obraz, který vidíte? Držíte si věc v paměti účelově nebo zde zůstává sama od sebe? Všechny druhy potřeb přicházejí s tělem a dělají z nás žebráky. Tam, kde není žádné vědomí, je dokonalost. Tam, kde je uvědomění těla, je Bůh (vědomí), a kde je Bůh (vědomí), tam je také tělo (Absolutno – Parabrahman je před obojím). Pocítíme lítost, ale kořenem toho je naše vlastní vědomí. Tam, kde není žádné vědění, není žádná forma, žádné guny, žádné činnosti. Prostě se jen koncentrujte na své vědomí; na nic jiné. Vše, co budete jinak dělat, bude na překážku.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 30

Neděle, 21. Května 1978

Cukrová třtina je rostlina. Když se zpracuje, dostaneme z ní cukr. Co se však nachází v samé esenci ryzího cukru? Není to sladkost? Podobně je i sladkost v těle. Nemá žádnou formu, ale má chuť; to je náš pocit bytí. Ryzí vědomí se odkryje během procesu hledání. Vědomí značí ryzí sattva gunu.

To, co je narozeno, jsou guny. Není to mé zrození. I když To/Já má mnoho kvalit a forem, dělených na formy muže a ženy, přesto je Toto Já před zrozením a smrtí. Jak by To Samo-Jediné, které prostupuje celým vesmírem, mohlo zemřít? Vše má jednu a tu samou gunu – kvalitu pocitu bytí jedince, kvalitu vědění, informaci ´já jsem´. Kvalita, která je jako prostor, je sattva gunou. Jakékoliv zakoušené neštěstí je prožívané pouze gunami.

Prostě buďte klidní, když potichu říkáte: „Já nejsem tělo.“ Vše spontánně zmizí a vaše pravá přirozenost bude odkryta. Nejsem sattva gunou (vědomí), protože jsem znalcem vědomí (jsem před vědomím). Byl jsem tu již předtím, než mne tělo překrylo, ale neměl jsem žádnou informaci.

Veškeré toto poznání není věrohodné. Důvodem je to, že podstupuje změnu. Projev se nazývá zrozením. Ale čí je to zrození? Projev je atomický, ale prostoupil celým vesmírem! Původní nevědomost se stala sto let starou a někdo řekne: „Stal jsem se mahátmou (velkou duší).“ Ale jestliže tato nevědomost (neboli vědomí) odejde, co potom?

Jak to, že zakoušíte příjemné či nepříjemné vůně? Nebo se to děje spontánně? Kdo to dělá? Kdo drží obraz, který vidíte? Držíte si věc v paměti účelově nebo zde zůstává sama od sebe? Všechny druhy potřeb přicházejí s tělem a dělají z nás žebráky. Tam, kde není žádné vědomí, je dokonalost. Tam, kde je uvědomění těla, je Bůh (vědomí), a kde je Bůh (vědomí), tam je také tělo (Absolutno – Parabrahman je před obojím). Pocítíme lítost, ale kořenem toho je naše vlastní vědomí. Tam, kde není žádné vědění, není žádná forma, žádné guny, žádné činnosti. Prostě se jen koncentrujte na své vědomí; na nic jiné. Vše, co budete jinak dělat, bude na překážku.

Každý získal příchuť tohoto pocitu ´já jsem´. Tento pocit je pomíjivý. Ani Krišnův pocit bytí (příchuť ´já jsem´) nezůstal, stejně jako ten Šivův. Byli zde velcí světci, ale již tu nemají svůj pocit ´jáství´.

Stejná vitální síla je ve všech tělech. Přesto jedno tělo nezná druhé, i když se každým okamžikem rodí milióny těl. To je zázrak (div) vitální síly (mája).

Když Krišna mluvil o přirozenosti svého Já, nejednalo se o popis osoby. Krišna řekl: „Ardžuno, zabij všechny Kuruovce, ale já prohlašuji, že ani jeden nezemře.“ Krišna udělil toto poznání Ardžunovi před bojem, tedy v děsivé situaci, ale jestlipak někdo přemýšlí o tom, jak to udělal? I když byl Krišna vskutku velký učitel, přesto tato tělesná forma/idol Krišny byla pouhopouhá nevědomost. (Vědomí Krišny je stejné vědění, které je ve své podstatě nevědomostí, neboť je pomíjivé a dočasné. Krišna rozpoznal tuto Pravdu, takže se stal Džňáninem.)

Ve světě není nic jiné než tato nevědomost (vědomí), jež je největším podvodníkem. Toto vědomí samotné není opravdové. Svět podobně jako strom začal růst prostřednictvím semene, semene vědomí, růstu základní nevědomosti.

Pochopil jsem důvod, proč mám tělo. Stačí vědět, že ´Já to nejsem´. Pochopil jsem, proč na mne bylo uvaleno nařčení z (domnělého) narození. Kontemplujte tímto způsobem: „Já jsem ryzí Brahman, nemám žádnou smrt. Nic tu není – nikdo kromě Mne.“ Proto nikoho nepomlouvejte, nikoho neobviňujte. Vy jste jemné projevené vědomí. To je semeno vesmíru, semeno Brahman, semeno Átman.

Není důležité, jak se kdo chová. Když víte, že nejste ´toto´, nejste ´tamto´, seďte v klidu. Nejsem ani tím, kdo zná ´já jsem´. Poté, kdy odejde domnění typu ´je to jako toto, není to jako toto´, nastane blažený klid. Jakmile je tělo zapomenuto, jste osvobozeni od pýchy na tělesné vědomí. Když se klid stane kompaktní, neproniknutelný, pak není vědomě vnímán. Tento blažený klid není jako něco, co si lze připomenout či zapomenout. Mysl, intelekt a ani vědomí nemohou mluvit o nejvyšším Já. Diktují vám, jak se máte chovat, je tím však On nějak zasažen? Ten, kdo naslouchá, tak činí díky kombinaci mysli, intelektu a vědomí. On tím není ovlivněn.

Měli byste se cítit zahanbeně při prohlášení, že tělo je vaší formou. Kolik toho je třeba udělat, aby se zachovala čest a vyvarovali jste se zahanbení? Všechny guny náleží mysli, intelektu a vědomí. Bez nich zde nemůže dojít k jakémukoliv činu.

Vaše povaha označuje vaše chování založené na dřívějších dojmech. Jste uvnitř souhrnu mysli, intelektu a vědomí. Blažený klid se nachází před tím. Ten s Blaženým Neproniknutelným klidem není ovládán pravidly chování.

Přímé poznání značí vaše vlastní Já. Není zde žádné učení, ani učitel. To, co bylo projeveno, je k ničemu; nemá užitek ať už pro dobrou či špatnou věc. Dokud nepřekonáte vědomí, pocit konatelství zde bude pokračovat. Povědomí o těle existuje pouze v pocitu bytí. Pocit bytí a sny jsou jedno a totéž, a vše je cítěno a představováno v tomto pocitu bytí či snění. V Kompaktním blaženém klidu nedocházelo k přerušení do té doby, dokud nedošlo k poznání ´jáství´. Sen vypadá velmi reálně, není však skutečný a opravdový. ´Jáství´ nemá žádná omezení či standardy. Toto musíte pochopit pouze jednou, a pak již přestanete být znepokojeni tělem. ´Jáství´ je pomíjivá fáze. Je vypůjčené. Pocit bytí značí pocit ´vy jste´. Nepotrvá věčně. Zřídkakdy někdo pozná toto bytí a to jen díky Guruově pomoci. Stane se věčný. Bez milosti Gurua nedojde k ustálení tohoto vědomí. Jen výjimečně je někdo schopný zříci se po nabytí poznání své tělesné totožnosti ´já jsem muž nebo žena´. Ostatní umírají s tímto ztotožněním.

V tomto nesmírném vědomí neexistuje žádný náboženský systém, žádná karma, žádný čas. Je to před pocitem ´já jsem´. Nesnažte se to poznat, ale držte se toho, co jste si poslechli. Je to přirozený stav, kde není žádná paměť, že ´já jsem tělo´. Realizovaná bytost zůstává ve svém přirozeném stavu bytí. Ten, kdo se drží Guruových slov a pokládá je za konečná, nabude snášenlivosti a trpělivosti a získá stav Brahman. I když tu je poznání Brahman, není trvalé či skutečné.

Protože to je zkušenost, nemůže trvat navždy. Vše je Brahman; vše je plné blaženosti a klidu. Pocit individuality je však utrpením. Nezapomeňte na to.

 

konec přednášky

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek