Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

29. Všechny věci jsou slovem slovu a prostřednictvím slova (Nirupany)

19. 5. 2016 - Aleš

Paramátman mluví o zkušenosti, jak si Sebe sama uvědomilo. Vaše totožnost s jedincem (džíva) trvá tak dlouho, dokud provádíte vše z tělesného vědomí a jednáte jako tělesná forma. Džíva a Šiva jsou dvě jména dána stavu, kde probíhá činnost. Funkce džívy jsou omezené na tělo. Šiva (ryzí vědomí) je beztělesný a nepřipoutaný. Pochopení, které jste nabyli po vyslechnutí si těchto promluv, je Parabrahman. Víra, že jste jako tělo, je klam. Žádná činnost nemůže změnit fakt, že jste ryzím vědomím. Kořenem máji (iluze) je vědomí, prostřednictvím kterého znáte sebe sama.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 29

Neděle, 14. května 1978

Čas začne existovat s příchodem našeho pocitu ´já jsem´ (pocit bytí) a poté se vše děje. Když to zmizí, nic nezůstane. Není možné být zcela bezstarostný, protože obava je vrozená v povaze času. Jsme pouze bezmocně přihlížející. Věci se budou dít tak, jak mají. Všechny události ve světě se dějí spontánně. Zřídkakdy někdo bude rozjímat o tomto bodě a rozlišovat. V praktickém životě jednáme pouze na základě toho, co si vyslechneme a přečtěme. (Maharadž říká, že každý je ryzím vědomím, pasivním svědkem. Dojmy zaznamenané v paměti provádějí všechny činnosti. To probíhá automaticky.) Zapomněli jsme na svou pravou přirozenost. Naše jednání je jako počínání krále, který se ve snu chová jako žebrák. V bdělém stavu máme schopnost vědění, ale to je spletenina gun (kvalit).

Vykonávejte si své světské činnosti, ale nezapomeňte, že jsou dočasné. Je řečeno, že Bůh vytvořil svět, avšak je to naše vědomí, které je bezforemné. Jakmile je toto vědomí realizováno, práce je skončena. Přemýšlejte o sobě ve smyslu: „Jsem volný a bez tělesné formy.“ Kontemplujte na toho, kdo kontempluje.

Všechny věci jsou slovem slovu a prostřednictvím slova. Nicméně naše pravá totožnost je odlišná. Pročistí vás vaše ryzí slovo nebo bude samo pročištěno? Existuje nějaká část (vašeho) Já, kterou je třeba očistit? Nebudete realizovaní, dokud tu bude touha typu ´hlavně, abych z toho měl nějaký užitek a mělo by mi vycházet jen to dobré´. Pravda nemůže být objektem poznání. Jen to, co je dočasné, může být objektem pro poznání. Dokud není v meditaci ticho (ne-myšlení), nedosáhli jste správné úrovně. (V meditaci meditující zapomene na sebe) Mysl plyne, jedině když tu jsou dojmy. Může přemýšlet o věcech, které nezná?

Paramátman mluví o zkušenosti, jak si Sebe sama uvědomilo. Vaše totožnost s jedincem (džíva) trvá tak dlouho, dokud provádíte vše z tělesného vědomí a jednáte jako tělesná forma. Džíva a Šiva jsou dvě jména dána stavu, kde probíhá činnost. Funkce džívy jsou omezené na tělo. Šiva (ryzí vědomí) je beztělesný a nepřipoutaný. Pochopení, které jste nabyli po vyslechnutí si těchto promluv, je Parabrahman. Víra, že jste jako tělo, je klam. Žádná činnost nemůže změnit fakt, že jste ryzím vědomím. Kořenem máji (iluze) je vědomí, prostřednictvím kterého znáte sebe sama.

Naše pravá přirozenost je pro nás neznámá. Jak můžeme mluvit o Tom, co je pro nás neznámé? Proto jsou písma potichu. ´Jasné a bez poskvrny´ neznamená bílé. I bělost je špína. Lotos, který vychází ze středu/pupku boha Višnua (zdroje), symbolizuje naše vědomí. Z vědomí se vytvořilo pět elementů (včetně prostoru). Když jste neměli poznání svého vědomí (nevěděli jste, že jste), byl zde nějaký strach? Dokážete si podržet vědomí, prostřednictvím něhož byl vytvořen celý vesmír, svými smysly?

Pokud si zapamatujete to, co jste si nyní vyslechli, pak ve světě nebude nic, co by vám ublížilo. Proč? Je to proto, že jste pochopili význam pravého Já. Nezrozené se nikdy nenarodí. Přesto platí, že vědomí je vytvořené.

Pocit těla je ve vás vryt velmi hluboko; je velmi obtížné toto tělo odhmotnit/učinit beztížné. Proto není lehké si tato slova zapamatovat. (Od dětství jsme se důkladně ztotožňovali s tělem. Nyní si nedokážeme ani představit, že by naše pravá přirozenost měla být bezforemná) Lékem pro to je mantra, kterou jste dostali od Gurua a víra v Gurua. Může být snový svět vytvořen vašim vlastním úsilím? Přesto se vytvoří a proběhne ve snu. Významem bezmyšlenkovitého ticha je toto: „Já jsem probuzen.“ To je následováno světskou činností se jmény a formami. Po probuzení, když cítíme, že ´my jsme´, dojde k stvoření slova.

Vašim velkým nepokojem je vaše vlastní vědomí. Je jako dítě neplodné ženy (ne-existující). To, co není představeno, se nezhmotní. Jestliže to nechápete, mějte alespoň úctu k vědomí, které naslouchá. Považujte jej za posvátná chodidla Gurua. Pochopil jste význam zrodu Brahman ve Zdroji (pupku boha Višnua) lotosu?

Veškerá chytrost (inteligence) světa vychází z napodobování. Například ti, kdo mají v oblibě sledování filmů, se chovají jako postavy, které vidí ve filmech. Podobně zřete řádně/pozorně film vědomí. Potom se dostanete před vědomí. Všechny tyto informace jsou o poznání, které naslouchá. Vše je výsledek hry vědomí. Příchuť našeho pocitu bytí ve Zdroji/pupku je On, Šrí Hari, kterého nelze spatřit jako někoho či něco. Vy jste v těle, ale jste ve své podstatě neviditelní. Vaše pravá přirozenost (podstata) existuje, ale vaše oči ji nemohou spatřit. Jestliže jste touto přirozeností, potom pro vás neexistuje žádná spoutanost.

Co značí osvobozená duše? Odpovědí je toto: „Je to To, co nyní naslouchá.“ Když slyšíte, musíte cítit: „Ó, je to tak?“ Dokud pokládáte své tělo za svou formu, vše je skutečné. Když si uvědomíte, že nejste tělo, budete vědět, že vše není nic než ´slovo (koncept)´. (Není tu nic než slova) Význam slova se prokáže jako skutečný tak, jak si přejete – nebo jak dožadujete. Trvejte na slovu, jen tak se podle toho slovo projeví. Vše, co řeknete, se stane.

Uctívání myslí je uctíváním prostoru prostorem. Mentální uctívání je vyšší kvality než tělesné uctívání. Byl jsem tu před vším, co se stalo. Jestliže jsem příčinou všeho, co se děje, pak jaký smysl (užitek) má toto vše? Faktem je, že projev je vše-prostupující a individualita zde nezůstává. (Maharadž tím říká, že realizace nemá pro hledajícího (individualita) žádný užitek. Když ji získá, není již více individualitou, která by se z toho těšila) Když zde není rozdíl mezi mnou a prostorem, pak ať jdu kamkoliv, bude to místo, kde jsem již přítomen. Jestliže to pocítíte, budete někdy vůbec umírat? Prostor je formou vašeho vědomí. Znalcem je vaše přirozenost (vy). Jakýkoliv způsob, jakým se ´já jsem´ chová, se nazývá zábavou máji. Není skutečný. Hra značí zábavu, kde není žádný zisk či ztráta.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek