Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.12. Klub MalýVelký strom       

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 50/3 – K dosažení věčného klidu je oddanost ke Guruovi nutností

5. 4. 2016 - Aleš a Gabriela

Duchovní cvičení nemohou odstranit chybný koncept ´já jsem´. Mohou vám poskytnout zázračné síly/siddhis. Pokud znáte pravdu o konceptu ´já jsem´, pak také víte, že nejste toto ´já jsem´. Šrí Krišna byl znalec pocitu ´já jsem´, a rovněž osvobozen od pocitu ´já jsem´. Primární iluze ´já jsem´ funguje, ale nakonec se rozpustí v Absolutnu. Absolutno je ryzí, nezkažené a mimo koncept ´já jsem´. Spalování potravinové hmoty poskytuje světlo vědomí. Jakmile potravinová zásoba v těle zmizí, vědomí také zmizí. Věnujte pozornost tomu, co je zde řečeno a meditujte na to. Plamen z lampy tu byl díky oleji v lampě, ne? Naše sebe-láska je produkt základního výtažku potravin. Olej se spaluje a je v lampě plamen. Jestlipak se spálí i samotný oheň? Ne. Vaše ´jáství´ je tu kvůli spalování potravinového tělesného materiálu. S vážnou nemocí v těle zmizí I pocit jáství. Nazýváte to smrtí. Světec je osvobozen během života v těle. Je nazván ´vidéhi´ neboli beztělesný. Pro Šrí Krišnu bylo tělo během jeho života kupkou sena. Jeho tělo bylo forma konceptu

Audio 50/3

Absolutno je bez atributů. Blaženost se nemůže dotknout Absolutna, proto je blaženost osvobozena. Radost či blaženost je kvalita potravinového výtažku (sattva guny). Tato blaženost je označena jako blažený klid vědomí, velká blaženost, atd. Všechny otázky a odpovědi končí s koncem sattva guny či potravinového výtažku. Bhagavan Šrí Krišna toto vše znal, ještě než se přihodily. Nikdy se nechoval jako individualita. Jeho činy byly universální.

Tři kvality/guny, tj, sattva, radžas a tamas, spolu se stavy bdění a spánku, utvářejí pocit bytí. Sattva guna označuje naší přítomnost ´já jsem´, radža guna umožňuje vznik činností a tama guna požaduje pocit konatelství. Kvůli sattva guně tu je pocit bytí neboli sebe-láska, láska být. Kvality radžasu a tamasu jsou také kvůli sattva guně.

Stavy bdění a spánku doprovázejí naši existenci. Byli jste si vědomi své existence v době, kdy byly vaše stavy bdění a spánku nepřítomny? Pakliže si přejete pokračovat ve svém životě, je třeba, abyste neumřeli hlady a žízní. Naše existence pokračuje díky dostatečnému přísunu potravinového výtažku, a je třeba, abychom prohlédli a poznali, co je naše pravé Já.

Jestliže se ztotožňujeme s tělem, jsme potravou. Podobně jako je spalován olej v lampě a je tu světlo, tak potravinový výtažek je spalován a nechává vyvstat světlo pocitu ´já jsem´. Vědomí je světlo světa. Světlo Brahman. Jestliže jste oddáni svému Guruovi, pak se realizace stává snadnou. Ve vašem vědomí existuje nekonečný počet vesmírů; vědomí obsahuje mnoho věků. Jeho obsah je nesmrtelný. Jestliže nejste potravinovým výtažkem, nejste ani tělem ani vědomím, což je kvalita potravy. Nemáte ani zrození, ani smrt.

Duchovní cvičení nemohou odstranit chybný koncept ´já jsem´. Mohou vám poskytnout zázračné síly/siddhis. Pokud znáte pravdu o konceptu ´já jsem´, pak také víte, že nejste toto ´já jsem´. Šrí Krišna byl znalec pocitu ´já jsem´, a rovněž osvobozen od pocitu ´já jsem´. Primární iluze ´já jsem´ funguje, ale nakonec se rozpustí v Absolutnu. Absolutno je ryzí, nezkažené a mimo koncept ´já jsem´. Spalování potravinové hmoty poskytuje světlo vědomí. Jakmile potravinová zásoba v těle zmizí, vědomí také zmizí. Věnujte pozornost tomu, co je zde řečeno a meditujte na to. Plamen z lampy tu byl díky oleji v lampě, ne? Naše sebe-láska je produkt základního výtažku potravin. Olej se spaluje a je v lampě plamen. Jestlipak se spálí i samotný oheň? Ne. Vaše ´jáství´ je tu kvůli spalování potravinového tělesného materiálu. S vážnou nemocí v těle zmizí I pocit jáství. Nazýváte to smrtí. Světec je osvobozen během života v těle. Je nazván ´vidéhi´ neboli beztělesný. Pro Šrí Krišnu bylo tělo během jeho života kupkou sena. Jeho tělo bylo forma konceptu.

Plamen poznání spálí koncept těla během jeho života. K dosažení věčného klidu je oddanost ke Guruovi nutností. Oddanost ke Guruovi značí nelézt naše Já ve shodě se slovy/učením Gurua. Je třeba, abyste odlišili a vybrali to věčné od dočasného. Musíme rozlišit (a vybrat) Já od já ztotožňujícího se s mužem či ženou, jenž závisí na potravinovém výtažku. Pohyb a projev světa je spatřen v otvoru Brahmy ve vaší hlavě. Nalezli jste měnlivý svět jako sen. Snový prostor je vyplněn zvířaty a věcmi. Otvor v hlavě zvaný Brahma je kulička potravinového výtažku, což je sattva guna.

K tomu, abyste nalezli pravdu, si musíte ušetřit čas od prožívání své falešné identity a její připoutanosti. Budete-li žít se svým chybným pochopením, pak jediným vašim dosažením bude strach a nakonec i smrt. Jste si jisti svou smrtí, ale silně toužíte po životě. Jestliže váš koncept ´já jsem tělo’ odejde, pak tu nebude žádná potřeba trvat na životě. Pak se vás již více nedotkne ani vaše nevědomost, ani strach, který vám způsoboval problémy. Všechny věci a lidé, které vidíte, jsou v potravinovém výtažku, který konzumujete. S tímto poznáním se láska k ´já´ a mysli vytratí. Koncept nemůže svazovat to, co je mimo koncept. Pro Šrí Krišnu jsou všechny činy aktivitami potravinového výtažku. Já nejsem kvalitou sattva guny, jež pouze naznačuje moji přítomnost. Já jsem natolik dokonalý a úplný, že tu není ani potřeba být/existovat v těle. Vy jste nevědomí a neúplní, proto toužíte žít. Mnoho věků uplynulo, ale Absolutno je plné a neproduktivní. To, co vám zde bylo řečeno, je dostačující. Hloubejte nad tím, meditujte na to.

Konec přednášky č. 50

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad: Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"