Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

49/2 – Můžeme se považovat za džňánina neboli realizovanou bytost, ale jestlipak platí to, že se nemůžeme nijak světem rozrušit?

8. 3. 2016 - Aleš a Gabriela

nisargadatta nirupanyVědomí nemá ani zrození, ani smrt. Vy jste vědomí a vaše tělo je vaše potrava. Stáváte se vědomi díky potravinovému tělu. Není tomu tak? Vaše tělo se narodilo, ne vy. Avšak vy pokládáte zrození vašeho těla za vaše vlastní narození. Po čase potravinové tělo zestárne a zeslábne. Poté přicházejí nemoci. S každým dalším onemocněním životní dech chabne a nakonec opustí tělo. Pak se potravinové tělo stane mrtvé a nečinné jako kus dřeva. Když tělo zemře, vědomí přejde do stavu ne-vědomí. Pro vědomí neexistuje žádné přicházení a odcházení. Musel jste někam odejít, když jste náhle usnul? Přicestoval jste odněkud v okamžiku, když jste se probudil ze spánku?

Audio 49/2

Vědomí nemá ani zrození, ani smrt. Vy jste vědomí a vaše tělo je vaše potrava. Stáváte se vědomi díky potravinovému tělu. Není tomu tak? Vaše tělo se narodilo, ne vy. Avšak vy pokládáte zrození vašeho těla za vaše vlastní narození. Po čase potravinové tělo zestárne a zeslábne. Poté přicházejí nemoci. S každým dalším onemocněním životní dech chabne a nakonec opustí tělo. Pak se potravinové tělo stane mrtvé a nečinné jako kus dřeva. Když tělo zemře, vědomí přejde do stavu ne-vědomí. Pro vědomí neexistuje žádné přicházení a odcházení. Musel jste někam odejít, když jste náhle usnul? Přicestoval jste odněkud v okamžiku, když jste se probudil ze spánku?

Když si uvědomíte sebe sama jakožto Absolutno, stanete se vskutku osvobozeni ve všech ohledech. Světec je zcela volný. On/Ona není ničím dotčen a ovlivněn. Světce nic neznepokojí. Ačkoliv se zdám být jako jeden z vás, tok slov ve světě mne nijak nezasáhne.

Co značí Sebe-realizace? Znamená to, že poznání Já je otevřeno/zpřístupněno. Nyní, když zde hovořím, držím stranou všechny názvy jako je Átman, Mája, Íšvara, Brahman. Já a poznání se sjednotí – to je naše vlastní pravá forma. Vědomí světce je prosté všech rozdílností; oproštěně od mysli, intelektu a plánování. Váš koncept ´já jsem tělo´ je hlavní překážka vaší plnosti, vaší svobody. Světec je osvobozen od všech jmen a konceptů. I jména jako Mája, Íšvara či Brahman ho nemohou omezit. On je usazen v ryzím vědomí prostém všech obměn či atributů. Prostě ryzí bytí oproštěné od činnosti.

Povězte, co jste si dosud vyslechli. Ryzí bytí je prosté činností. Činnosti přidružují změny ve fungujícím vědomí. Vědomí vedoucí k bolesti a radosti je nesprávné/podvodné. Je doprovázeno strachem, nadějemi a bezradností. Vaše bytí je ve zdroji fungujícího vědomí. Ryzí bytí označuje prostou přítomnost. Jméno světce Nivrittinatha ukazuje nepřítomnost i pocitu bytí. Prosté ryzí bytí. Vědomí je jeho nástroj. Světec si uvědomuje okolní svět, když se jeho pocit bytí znovu objeví. Jeho celkovost nedává žádný prostor něčemu jako ´méně či více´, ´dobré či zlé´. On není ovlivněn zprávami, názory a stanovisky ze světa.

Můžeme se považovat za džňánina neboli realizovanou bytost, ale jestlipak platí to, že se nemůžeme nijak světem rozrušit? Mentální změny jsou snadno ovlivněny slovy. Džňánin je pevně usazen v přesvědčení Já. Vyslechnutí si jakékoliv zprávy naznačuje existenci něčeho, co tu je před samotnou zprávou. Já musím být přítomen před zprávou ´já jsem´. Bezejmenné vědomí musí být přítomné. My jsme to. Dáváme tomu jména později, z důvodu usnadnění komunikace.

Necháváme se snadno rozrušit děním okolo nás. Je tu realizovaná bytost, která není dotčena jakýmkoliv zážitkem? Ano, ale je to tak stěží jeden ze statisícových davů lidí. Nic se ho nedotýká. Vyslechněte si to a zapamatujte si to. Světec není ničím, co se objevuje ve vědomí, dotčen/ovlivněn. To se týká jakéhokoliv poznání obdrženého prostřednictvím pěti smyslů (sluch, zrak, chuť, čich a dotek). Takový světec se také nazývá ´osvobozená bytost´. Těší se z existence jako dítě. Jestliže obléknete dítě do slavnostního oděvu a připravíte ho na slavnost, dítě tomu nerozumí, přesto se z toho těší a tancuje radostí.

Konec druhé části.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"