Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

17. Stejné vědomí přebývá ve všech (Nirupany)

25. 2. 2016 - Aleš

Byli jsme zde prvně my, nebo před námi byla mysl/slova? Vše, co tu je, je kvůli základnímu pocitu (slovu) ´já´. Jak lze nazvat ten ´stav před slovy´? Vjem tělesného vědomí se ve vás pevně usídlil, protože slova běžně používaná v každodenním životě jsou brána za pravdivá. Znalec (Já) nezakouší vědomě poznání ´já jsem´. Soucit začne plynout skrze vás, jestliže nebudete k ničemu připoutáni. Všechny nežádoucí věci poté zmizí. Stát se nepřipoutaný značí, že existujeme jako Věčnost (ve Zdroji). V takové společnosti získávají i ostatní klid. Takto realizovaná bytost ví, jak je svět stvořen.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 17

Čtvrtek, 23. března 1978

Sebepoznání značí mít dokonalé pochopení toho, co jsme. Tělo, o které je tolik pečováno, je nestálé a neskutečné. Je to pouze jev. Vše, co může být poznáno, není poznáním Já. Ten, kdo věří tomu, že někdy zemře, je nevědomý. Měl by mít společenství Sat (to, co existuje navždy) a ne pravý opak, což je společenství těla.

Satsang je uskutečněn ve chvíli, když je vyhlazen koncept ´já jsem v podstatě tělo´. Základní přirozenost Já je pradávná a věčná. Zde není žádná stopa po individualitě. Džňánin není osoba; on je Samojediný. To je pravá podoba satsangu (svatého spojení).

Průběh života se neustále mění a na jeho konci je smrt. To, co s důvěrou pokládáte za ´sebe sama´, není váš pravý společník; nikdy jím nebyl a nikdy ani nebude. Ten, kdo vše toleruje, je světec/Džnánin. Může světec způsobit druhým bolest? Činnosti pěti elementů nejsou jeho vlastní.

Všechno, co děláte pro své blaho v domnění, že jste tělo, je třeba opustit. Váš intelekt se mění s věkem. Přijímáte své ego v pěti-elementárním tvaru. Cítíte, že jste jako toto nebo tamto. Pocit ´trpím kvůli tomu či tamtomu´ je nevědomost. Buďte přesvědčeni, že jste odděleni od smyslů; jejich zkušenost není vaší zkušeností. Takový je ´stav´ Brahman. Ryzí vědomí (čirá životní síla) nemělo nikdy žádnou zkušenost. To, co tu je, je výsledek dojmů, které jste získali po narození fyzického těla.

To, co je v těle, je něco jako výtažek světa. Jsme odtrženi od světa vzhledem k tomu, že se pokládáme za tělo. Být zajedno se světem značí mít nesobeckou (bezmeznou) lásku ke všem bytostem, jako kdyby byly Bůh. Ten, kdo si myslí, že je tělem, nedokáže být tolerantní k druhým, je pln nesnášenlivosti. Átman značí mé Já, jenž je vždy volné. Nemá žádný tvar, ale má své světlo: pocit ´já jsem´. Je to ryzí vědomí. Jestliže žijete v tomto stavu, pak si jste vědomi toho, že nejste tělem, jste sebe-zářné vědomí. To, co je skutečné, nepřichází a neodchází. Pouze tělo zemře. Ví vaše tělo, že tu sedíte? Všechna těla v celém vesmíru se pohybují díky životní síle neboli vědomí. Tato životní síla nese různá jména jako je Bůh, Íšwara, Átman apod.

Ve skutečnosti nemá vědomí žádné jméno. Jména jsou věcem přidělována z praktických účelů ke každodennímu jednání ve světě. Jakmile vědomí opustí tělo, přestane jej rozpoznávat. To, co je neomezené, nemá žádné poznání. Nevlastní pocit hrdosti typu ´Já jsem toto nebo tamto´. Ve vědomí se každým dnem rodí milióny bytostí. Stejné vědomí přebývá ve všech.

Vaše paměť funguje automaticky. Vzpomínky jsou zaznamenávány chemicky. Vše, co považujete za (své) konatelství, s vámi zůstává jako paměť. Vaše tělo je stroj, který produkuje životní energii, která má pocit ´já jsem´. Tato energie provádí všechny úkony. Zakoušeli jste, že na vás druzí dohlíželi předtím, než jste se začali učit poznávat věci ve světě? Toto chemické ´jáství´ dělá vše. Toto poznání není dotčeno třemi gunami. Co jste byli, když zde nebylo poznání těla? Bez nevědomosti tu nemůže být poznání. Pokud tu není základní nevědomost dítěte, nelze poté nabýt jakékoliv další poznání. Poznání se objeví na základě nevědomosti. Když si jste s tělem vědomi pocitu ´já jsem´, toto poznání se nazývá vritta – informace neboli zpráva. Paramátman nemá takové poznání oddělené existence. Toto poznání (informace ´já jsem´) se nazývá mysl, intelekt, bytí, intuice apod. Není v něm smítko pravdy. Je-li význam toho (poznání ´já jsem´) pochopen, mysl zmizí.

Byli jsme zde prvně my, nebo před námi byla mysl/slova? Vše, co tu je, je kvůli základnímu pocitu (slovu) ´já´. Jak lze nazvat ten ´stav před slovy´? Vjem tělesného vědomí se ve vás pevně usídlil, protože slova běžně používaná v každodenním životě jsou brána za pravdivá. Znalec (Já) nezakouší vědomě poznání ´já jsem´. Soucit začne plynout skrze vás, jestliže nebudete k ničemu připoutáni. Všechny nežádoucí věci poté zmizí. Stát se nepřipoutaný značí, že existujeme jako Věčnost (ve Zdroji). V takové společnosti získávají i ostatní klid. Takto realizovaná bytost ví, jak je svět stvořen.

Ego značí ztotožnění se s tělem. Když odejde tato totožnost s tělem, zmizí spolu s ní i účelové chování. Uctívání takových světců povznáší i božstva. Bůh je plně zavázán oddanému, jakmile se oddaný uvolní z tělesné totožnosti. Zbavit se těla ještě během života je tím nejtěžším úkolem. Vědomí v těle je Bůh.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek