Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 48/2 – Zřídkakdy zůstane někdo pevný ve svém duchovním životě

16. 2. 2016 - Aleš a Gabriela

Vyslechněte si to, ale nepřestávejte se svými činnostmi. Jsou neškodné. Budete-li následovat svého Gurua a jeho slova s vírou, stanete se ryzí a bezforemní. Sami zaznamenáte v sobě tuto změnu. Vaše pravé Já je bez nejmenší poskvrny. Je to Paramátmna neboli Sadguru, jenž zaznamenává veškeré změny ve vás. Znalec tu vždy zůstává. Avšak s příchodem času zmizí (universální) vědomí (vědění). Paramátman je ryzí a bezčasé. Nyní zůstává Pravda skryta a zapomenuta. A tudíž vše řídí to falešné. S tímto falešným očekáváte pohodu a prosperitu, což je nemožné. Vše, jak uvnitř tak vně, je nic než podvod.

Audio 48/2

Zde je třeba, abyste si pouze vyslechli fakta a nesnažili se hledat řešení. Uvedená fakta změní váš intelekt a individuální vědomí. Změní to chybné ve vás a to neměnné zůstane nedotčeno. Všechny vaše činnosti probíhají v iluzi, neliší se od aktivit syna narozeného neplodné matce. Kdo prohlašuje toto vše? Je to Sadguru, světec. Sadguru je veleben jakožto Paramátman, Parabrahman. Ten, kdo se věnuje chvalořečení Sadgurua, pozbývá sama sebe, a neví, co se stane, ale zakouší neznámý blažený klid. Velikost a významnost Sadgurua je skutečná a věčná. Prostě si to jen vyslechněte. Nesnažte se něco dělat, jako třeba vysloužit si pochvalu za svou službu či darování Sadguruovi. Guru je ryzí a o nic neprosí. Vy to víte.

Nikdo nezapomněl na Paramátman. Pouze jste chyceni v zdánlivých jevech a vzpomínkách. Meditace na slova Sadgurua je velice důležitá. Místo abyste byli usazeni v pravdě těchto slov, necháte se lapit do falešné totožnosti. Neciťte se špatně či znepokojeni z toho, co je vám tu řečeno. Jen vás upozorňuji na to, že to, za co se v současné době pokládáte, nemůže být nikdy šťastné či spokojené. Každý si je plně vědom pravdy. Jenže je tu zapomnění této pravdy kvůli zaplétání se do falešných, ale známých pověr. Meditujte na své pravé Já. To je Paramátman, neboli Sadguru a všechny vaše chybné koncepty budou odstraněny. To pomíjivé, dočasné, zmizí ihned. Světci říkají, že tu není věčně nic kromě Parabrahman. To je vaše vlastní zkušenost, ale vy se spoléháte na povídačky.

Věříte v znovuzrození a chcete se zbavit hříchů prováděním půstu a pokání. Bez milosti Gurua a jeho podpory se nemůžete stát bez žádostivý. Veškeré vaše poznání, využívající vaše vědomí, je zavrženíhodné.

Vyslechněte si to, ale nepřestávejte se svými činnostmi. Jsou neškodné. Budete-li následovat svého Gurua a jeho slova s vírou, stanete se ryzí a bezforemní. Sami zaznamenáte v sobě tuto změnu. Vaše pravé Já je bez nejmenší poskvrny. Je to Paramátmna neboli Sadguru, jenž zaznamenává veškeré změny ve vás. Znalec tu vždy zůstává. Avšak s příchodem času zmizí (universální) vědomí (vědění). Paramátman je ryzí a bezčasé. Nyní zůstává Pravda skryta a zapomenuta. A tudíž vše řídí to falešné. S tímto falešným očekáváte pohodu a prosperitu, což je nemožné. Vše, jak uvnitř tak vně, je nic než podvod. Zde se zpívají bhadžány již více než 40 let a je zde prováděno uctívání. Ale oddaní, kteří toto místo navštěvují, se časem také mění. Zřídkakdy zůstane někdo pevný ve svém duchovním životě. Takto výjimečný oddaný se podobá zrnu, které zůstává nedotčeno v mlýnku na obilí díky tomu, že se uchytí ve středu drtícího kruhu.

Ten, kdo má pravý vhled, nebude nikdy rozčílen. Nenávist a nepřátelství jsou pro něho zcela nemožné. Špatné vlastnosti doprovázejí lež/klamnost. To, že se považujete za muže či ženu, není skutečné, nýbrž jen zdánlivý jev. Sen se také jeví být skutečný. Falešná tělesná totožnost musí zmizet. Před tímto tělem jste neměli žádnou paměť ztotožňování se s mužem či ženou. Nikdo z vás neměl jakékoliv zkušenosti tohoto druhu.

Konec druhé části.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"