Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

12. Nepotřebujete příkazy a předpisy jakéhokoliv náboženství (Nirupany)

21. 1. 2016 - Aleš

Stručně řečeno uctívejte slova Gurua: „Já nejsem tělo, já jsem bezforemná, ryzí životní síla, která oživuje tělo.“ Kde není tělesné vědomí, tam je v neomezené míře štěstí. Vědomí vám bude nápomocné ve všech směrech, máte-li víru v Guruova slova. Pokud je vaší vnitřní hnací (naléhavou) silou oddanost ke Guruovi, smrt na vás nebude mít žádný dopad. Ten, kdo je pevně usazen v učení Gurua, nemá již žádný strach. Átman, které je ve své přirozenosti dokonalým blaženým klidem, musí kvůli tělesné totožnosti podstupovat utrpení. Nepokládejte se za individualitu. Spočívejte v uvědomění universálního projevu (vše). Jeho tělem je prostor. Nasajte a nechte v sobě zakořenit slova Gurua. Dá vám to možnost vidět a zakoušet jasně semenné vědomí uvnitř, které je poslouchajícím.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 12

Čtvrtek, 16. února 1978

Ohromný fenomenální svět je obsažen ve vašem vědomí. Přesto se jeví být mimo vás (vědomí). Protože je svět vytvořen z tohoto jemného vědomí, je neskutečný. Pouze Brahman je skutečné.

Pevně se držte tohoto poznání. To je pravá meditace. Dokud se honíte za osobním prospěchem, realizaci Já nedosáhnete. Átman je naše pravá přirozenost/Já. Je to bezforemné vědomí. S kombinací těla, prány a Átman tu je pocit ´já jsem´. Dejte stranou své problémy, máte-li nějaké, a pevně se stabilizujte v Já. Tělo má formu, ale vědomí uvnitř těla nemá žádnou formu. Dualita je vytvořena tím, že berete tělo za svou formu; tím dochází k oddělení od vaší pravé přirozenosti. Tato totožnost s tělem s sebou přináší zkušenosti štěstí a neštěstí. Uctívejte pouze to vědomí, díky němuž je vše zakoušeno. Ono je před (za) intelektem.

Poznání/vědomí se označuje jako Guru. Tam, kde je zkušenost Já, je přítomen blažený klid. My jsme tímto blaženým klidem. To je meditace. Lidé říkají, že jsou šťastní, ale jestlipak někdo z nich zakusil tento blažený klid? Naší pravou přirozeností není ani štěstí, ani neštěstí. Pravé Já, samo o sobě, je štěstím. Uctívat Gurua značí uctívat jeho slova. Pravé Já je za myslí, je též mimo kvality. Jeho podstata se podobá prostoru. Je to vše-prostupující obloha nezměrného vědomí. Je úžasné a (intelektem) nepochopitelné. Upřete svou pozornost na toto Já. Uctívejte Jej, aniž byste do toho vnášeli dualitu. Neztotožňujte Jej s tělem. Vy jste pokladnicí blaženého klidu.

Stručně řečeno uctívejte slova Gurua: „Já nejsem tělo, já jsem bezforemná, ryzí životní síla, která oživuje tělo.“ Kde není tělesné vědomí, tam je v neomezené míře štěstí. Vědomí vám bude nápomocné ve všech směrech, máte-li víru v Guruova slova. Pokud je vaší vnitřní hnací (naléhavou) silou oddanost ke Guruovi, smrt na vás nebude mít žádný dopad. Ten, kdo je pevně usazen v učení Gurua, nemá již žádný strach. Átman, které je ve své přirozenosti dokonalým blaženým klidem, musí kvůli tělesné totožnosti podstupovat utrpení. Nepokládejte se za individualitu. Spočívejte v uvědomění universálního projevu (vše). Jeho tělem je prostor. Nasajte a nechte v sobě zakořenit slova Gurua. Dá vám to možnost vidět a zakoušet jasně semenné vědomí uvnitř, které je poslouchajícím.

Přirozeností Já/oddaného je loajální víra. Třebaže se jeho životní síla/vědomí pohybuje v nesčetných tělech, je bez nejmenší poskvrny. Vaše vědomí se pomalu vytříbí a vy si uvědomíte svou pravou přirozenost. Jakmile dojde k tomuto uvědomění, vědomí pomalu samo začne promlouvat. Koncept smrti se bude zdát směšný. Striktně následujte Guruova slova: „Nemám jinou formu než vědomí.“ Dělejte bez obav to, co máte rádi. Jinak se intelekt a síla (houževnatost) rozplynou. Vše se spontánně děje v Bohu, prostřednictvím Boha a Bohem.

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek