Nová kniha:


Jóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

11. Ať už prána odejde dnes či za deset tisíc let, pro džňánina tu není nikdy žádný zisk či ztráta (Nirupany)

14. 1. 2016 - Aleš

Ta samá úcta, kterou máte ke Guruovi, bude vytvořena ve vás (k Já). Guru značí džňánu (vědomí). Guru značí Parabrahman. Átman je sebe-zářné poznání. Je svou podstatou Bohem. Jeho pravou formou je toto poznání. Chovejte se jako lidská bytost, ale nechť je však lidskost nahrazena božskostí. Vědomí, že ´vy jste´, je duší světa. Je to universální Já. Neustále si to připomínejte a všechny další mantry dejte stranou. Dokud si myslíte, že jste oddělení, musíte provádět sádhanu (duchovní praxi). Vše, co se stane či nestane, je uvnitř Boha a od Boha. Nebuďte tím znepokojeni. Není v tom žádné ´vy´. Udržovat toto uvědomění po celý den jest neustálou meditací na Já. Ať už prána odejde dnes či za deset tisíc let, není tu žádný zisk či ztráta.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 11

Čtvrtek, 9. února 1978

Vědomí může pozorovat pouze to, co podstupuje změnu. To, co je věčné, nelze vědomím pozorovat. Proto To Věčné nemůže být poznáno. Koncept ´já jsem´ je pouze zdáním, není stálý. Ten, kdo to zná, je věčný. Koncepty a touhy se objevují s tělem, a také s tělem zmizí. Vše, co je poznané, je koncept. Ať už je znalec Já jakkoliv velký, to co učí, jsou stále koncepty, které ho těší. Všechny vaše činy jsou dočasné. Nezáleží na tom, jak dlouho trvají. To, co je dnes, zítra beze stopy zmizí, neboť nic není neustálé. Co budete dělat, když tok mysli ustane?

Nejste tím, kdo říká: „Já jsem pochopil toto nebo já jsem nepochopil toto.“ Ten, kdo ví, čím ´je´, nebude nikdy nikoho odsuzovat. Svět je svázán třemi gunami. Ten, kdo zná guny, nezavrhuje guny. Dokud se pokládáte za znalého, přímé poznání Já tu není. Bez tohoto poznání se stane každý jen upovídaným mluvkou, který obviňuje druhé. Veškeré slovní výpady jsou výsledkem tělesného vědomí. Pocit ´já jsem´, který má každý, je Bůh. Tak koho pak budete odsuzovat?

Ta samá úcta, kterou máte ke Guruovi, bude vytvořena ve vás (k Já). Guru značí džňánu (vědomí). Guru značí Parabrahman. Átman je sebe-zářné poznání. Je svou podstatou Bohem. Jeho pravou formou je toto poznání. Chovejte se jako lidská bytost, ale nechť je však lidskost nahrazena božskostí. Vědomí, že ´vy jste´, je duší světa. Je to universální Já. Neustále si to připomínejte a všechny další mantry dejte stranou. Dokud si myslíte, že jste oddělení, musíte provádět sádhanu (duchovní praxi). Vše, co se stane či nestane, je uvnitř Boha a od Boha. Nebuďte tím znepokojeni. Není v tom žádné ´vy´. Udržovat toto uvědomění po celý den jest neustálou meditací na Já. Ať už prána odejde dnes či za deset tisíc let, není tu žádný zisk či ztráta.

Guruova slova jsou důkazem. Poznání Já, obdržené prostřednictvím slov Gurua, se nedá s ničím jiným srovnávat. Je to něco tak ryzího. Vědomí je neposkvrněné, bezforemné a před intelektem. Světské poznání je zrozené ze slova. Mohlo by slunce existovat jako slunce, kdyby tu nebylo vědomí? Protože se ztotožňujete s tělem, nedokážete si ani představit nezměrné vědomí. Vše je pomíjivé. Ten, kdo to ví, je věčný. Následky toho, za co se považujete, budete pociťovat sami na sobě. Pokud žijete s pochopením, že jste Brahman, pak to samé bude váš osud.

Vědomí ´já jsem´ je atomické, ale plné životní energie. Ve chvíli, kdy vzejde v existenci, stane se sebe-zářné a vytvoří obrovský svět. Všechny věci existují ve vědomí. Mohou být vůbec někdy zničeny?

 

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

                                                                                   

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.