Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

10. Bez víry v Gurua se budete potulovat od jednoho učitele k druhému a navštěvovat všelijaká posvátná místa (Nirupany)

7. 1. 2016 - Aleš

Je tu jedna náprava, kterou máte k dispozici, a tou je opakování mantry. S vírou v toho, kdo vám udělil mantru, bude vaše vědomí opakováním mantry potěšeno. Výsledkem bude zbavení se slabosti v každodenních činnostech. Čím větší je víra v Gurua, tím dříve se dostaví úspěch. Jestliže pokládáte svého Gurua za lidskou bytost, pak vás bude vaše vědomí neustále znepokojovat (sužovat). Ten, kdo Gurua následuje s naprostou vírou, se bude těšit z osvobození v tomto těle. Odevzdat se Guruovi značí být bez tělesného vědomí. Nabídnout vše Brahman značí být bez kvalit. Jednejte s přesvědčením, že životní síla/vědomí, které udržuje vesmír, je uvnitř vašeho těla. Všechny činnosti se uskutečňují pouze prostřednictvím životní síly. Nikdo nic nedělá. Guru vás zasvětí do tajů životní síly/vědomí.

Nirupana 10

Neděle, 29. ledna 1978

Když se díváte na měsíc, co spatříte mezi očima a měsícem? Není to prostor? Obojí, jak prostor, tak vlastí oči očima viditelné nejsou. Podobně vaše vlastní světlo není pro vás viditelné. Je to stejné světlo, které vám umožňuje vidět měsíc. Ve skutečnosti jsme i za/před tímto světlem.

Tvoření probíhá takto: Nejprve tu je semenné vědomí, tedy pocit ´já jsem´, potom prostor následovaný dalšími čtyřmi elementy. Taková je posloupnost.

Znalec je ten, kdo realizoval své vědomí, jeho příčinu a jeho způsob vzniku. Když král sedí na trůnu, chod království probíhá dál, prostě proto, že je král. Podobně ani znalec není činný. Pocit ´já jsem´ vyvstane spolu se zrozením. Před narozením tu nebyl žádný takový pocit.

Vitální energie vykonává veškeré činnosti. Znalec je tu před vším poznaným a poznáním. (Znalcem se myslí nejzazší Já neboli Paramátman, které je před vědomím.) Ten, kdo toto realizoval, se nazývá Džňánin.

Před zrozením tu je věčná kliduplná skutečnost, ve které není žádný koncept přítomen, včetně konceptu ´já jsem´, který přichází skrze sílu sattva guny. Kvůli nevědomosti si člověk užívá tělesném vědomí. Sádhaka (hledající) si ho užívá jakožto ryzí poznání samotné (´já jsem´). Realizovaná duše je zcela mimo toto potěšení (´já jsem´).

Je tu jedna náprava, kterou máte k dispozici, a tou je opakování mantry. S vírou v toho, kdo vám udělil mantru, bude vaše vědomí opakováním mantry potěšeno. Výsledkem bude zbavení se slabosti v každodenních činnostech. Čím větší je víra v Gurua, tím dříve se dostaví úspěch. Jestliže pokládáte svého Gurua za lidskou bytost, pak vás bude vaše vědomí neustále znepokojovat (sužovat). Ten, kdo Gurua následuje s naprostou vírou, se bude těšit z osvobození v tomto těle. Odevzdat se Guruovi značí být bez tělesného vědomí. Nabídnout vše Brahman značí být bez kvalit. Jednejte s přesvědčením, že životní síla/vědomí, které udržuje vesmír, je uvnitř vašeho těla. Všechny činnosti se uskutečňují pouze prostřednictvím životní síly. Nikdo nic nedělá. Guru vás zasvětí do tajů životní síly/vědomí.

Poutní místa se stanou posvátná (ryzí) díky světlu tohoto vědomí/poznání. Není tu nic posvátnějšího než toto vědomí. Jakmile získáte toto přesvědčení, přestane tu existovat jakákoliv potřeba po čemkoliv dalším, včetně vašeho vlastního těla. Ten, kdo je pyšný na své poznání, je nevědomec. Jak můžete mít nějakou pýchu, rozpoznáte-li, že toto vše vůbec neexistuje?

Láska značí pocit jednoty. Láska je nekonečná a neomezená. Když milujete, milujete s tělesným vědomím nebo bez něho? Láska značí informaci (zpráva ´já jsem´), která nás nevědomky překryla. Je bez tvaru, kasty a vyznání. Je ryzí kvalitou sattva guny. Je to síla lásky, díky níž cítíme, že ´my jsme´.

Džnánin nikdy s nikým nesoupeří. Proto nikoho neobviňuje, necítí nenávist a nepřátelství. Ti, kdo nemají v oblibě Džňánina, nevyspěli v důsledku své tělesné totožnosti. Vůbec nechápou, co Džňánin říká. S milostí Gurua se může rychle dostavit pochopení. Neuvalte tělesné vědomí na Gurua, který je bez kvalit a formy. To, co tu nyní slyšíte, je poznání prožitku přirozenosti Já. Nejsou to vědomosti z druhé ruky.

Koho je to hlas? Kdy byl vytvořen a proč? Tato řeč je hlasem prány (véd). Meditujte se svým vědomím, ne s tělem. Pouze láska se pohybuje ve formě třech gun a pěti elementů. Je to láska Já.

Oddanost ke Guruovi otvírá vaše oči. To, co vidíte bez očí, je správné. Ještě než otevřete oči, světlo má tmavo-modrý odstín. Jakmile oči otevřete, stane se bezbarvé. Buďte loajální k Sadguruovi. Neuvalte na Něho své tělesné vědomí. Poté, kdy rozpoznáte zdroj vědomí, se vše stává obětováním/odevzdáním pravému Já. Kdo hovoří? Slovo náleží prostoru. A vy jste za/před prostorem.

Jak staří jste? Ve skutečnosti jste pouze dítě. V současné době je výtažek vašeho bytí pouze v lůně.

Ve světě existuje mnoho druhů praxí. Duchovní studie jsou jedním z nich. Vykonávání zázraků, poté, kdy získáte síly/siddhis, je také typem učení. Já jsem se však tomuto vyhnul. Studoval jsem pouze přirozenost Já, kterou učil můj Guru. Ve srovnání s realizací Já je vše ostatní bezvýznamné. Bez víry v Gurua se budete potulovat od jednoho učitele k druhému a navštěvovat všelijaká posvátná místa. Pokud budete plně následovat Guruovo učení, nebude nutné chodit někam jinam.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek