Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 45/2 – Musíte sebe vidět jako vědomí, jako světlo

5. 1. 2016 - Aleš a Gabriela

Fyzické tělo může být mužské nebo ženské, ale to se nevztahuje na vědomí. Vědomí je vidoucím v obou, jak v muži nebo ženě. Stavy bdění a spánku jsou pro všechny stejné; neliší se pro černé nebo bílé, pro nižší či vyšší kastu. Bdění a spánek jsou kvalitami pouze světla. I temnota je nepřítomností světla. Vědomí je vždy znalcem, je Bohem světla. Vaše forma není nic než světlo. Když meditujete a rozvíjíte toto přesvědčení, všechny vaše pochybnosti a koncepty budou rozpuštěny. Když jste usazeni v pocitu bytí jakožto světla, všechny vaše pochybnosti a nečistoty zmizí a zůstane ryzí vědomí.

Audio promluva č. 45/2 – Šrí Nisargadatta Maharadž

Vývoj pravého hledajícího, který má Gurovo vedení, jde správně a jeho tělo již více není jeho formou. Jeho formou je sebe-zářné vědomí. Vědomí je světlo, není mužem ani ženou. Během dne nepotřebujeme světlo, abychom jeden druhého viděli. Naše vlastní světlo osvětluje. Z našich očí vychází pravé uvědomění k objektům. Jste schopni vidět prostor, až po který může naše pravé uvědomění jít. Světlo není těla, ale pozorovatele. Z vrcholku hory je celkový výhled velmi rozsáhlý. Pozorovatel je tak čirý, že může posuzovat všechny nečistoty. Žádné světlo nemá nějaký pevný rozměr. Vaše světlo je rovněž takové. Meditujte na to, kdykoliv máte volno. Vaše zření jde až k tomu bodu, kam jde vaše pravé uvědomění. Někdo řekne: „Volal jsem tě. Ale neozývala se od tebe žádná odpověď.“ Zvuk byl slyšen, ale nebylo zde žádné uvědomění. Vaše vědomí je jako disk nebo také jako bod světla. Obojí má kruhový tvar. Je to proto, že vaše astrální tělo je také sférické (kulovité), proto vnímáte (vidíte) kruhovitě (sféricky) kolem sebe. Váš pohled je zvětšený obraz vašeho astrálního těla. Za vašima očima je kruhovitý bod, z kterého proudí pravé uvědomění. Stačí, když budete vědět, že vědomí je světlem.

Vědomí neboli světlo je vše-prostupující. Nikdy není individuální, jak si někdy myslíte i o svých bozích. Pokud meditujete na vědomí jako na světlo, spatříte světlo uvnitř. Jestliže trváte na tom, pak se Bůh před vámi objeví ve vámi požadované formě, ale tato forma netrvá dlouho. Formy Rámy nebo Krišny jsou také krátkodobé. To, co vidíte, je vaše vlastní světlo. Vidoucí je také světlem.

Fyzické tělo může být mužské nebo ženské, ale to se nevztahuje na vědomí. Vědomí je vidoucím v obou, jak v muži nebo ženě. Stavy bdění a spánku jsou pro všechny stejné; neliší se pro černé nebo bílé, pro nižší či vyšší kastu. Bdění a spánek jsou kvalitami pouze světla. I temnota je nepřítomností světla. Vědomí je vždy znalcem, je Bohem světla. Vaše forma není nic než světlo. Když meditujete a rozvíjíte toto přesvědčení, všechny vaše pochybnosti a koncepty budou rozpuštěny. Když jste usazeni v pocitu bytí jakožto světla, všechny vaše pochybnosti a nečistoty zmizí a zůstane ryzí vědomí. Za nějaký čas pocítíte změnu. Byli jste zvyklí myslet a nyní se budete těšit klidu bez myšlenek. Tomu se říká radost „Já“. Vědomí si užívá odpočinku a chce, aby tento stav pokračoval. Světec Tukaram řekl: „Užívejte si blaženost „Já“ a odhalte vizi poznání.“ S blažeností „Já“ a vyjasněním pochybností je řádně poznáno, co je správné. Probudili jste se do skutečného sjednocení se Satguruem. Stali jste se uvolněni a spokojeni bez příčin. Potom vás nebude obtěžovat žádný problém. Musíte tím být, abyste to zakusili. Musíte sebe vidět jako vědomí, jako světlo. Místo abyste jste nasměrovali lásku k „Já“, tak jste ji upřeli k dalším lidem či věcem. Protože jste nesprávně zaměřili lásku vědomí k sobě samému na jiné věci a lidi, přišli jste o bohatství a velkolepost tohoto stavu („Já“). To, co jsme, je plné světla, ale není to totožnost s mužem či ženou. Bez tělesné totožnosti je zde přirozená blaženost „Já“. Světec je ponořen v této blaženost. Světské či rodinné problémy se ho nedotýkají. Světec Tukaram říká: „Abyste to zakusili, musíte tím být. Ostatní to pochopit nedokážou.“ Pravého oddaného žáka Gurua (Boha) lze poznat jedině tak, že se sami stanete pravým oddaným. Ostatní budou nalézat chyby a kritizovat je, to však pravého oddaného nijak nezasáhne.

Na pokračování.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"