Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  •  v květnu v úterý 1 x a to 28.5. od 18 hod.,
  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Úterý: 28.5. 2019 od 18.00 do 20.30 (Divoká Šárka); od června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 17:45 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.,18.,19.5       
28.5.       
3.6.       
17.6.       
1.7.       
15.7.       
29. 7.      
12.8.      
 26.8.      

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Dasbodh - předmluva John Norwell

10. 12. 2015 - Martin

Svámí Rámdás řekl: „Mí drazí žáci, nebuďte smutní, že nemůžete vidět mé tělo a slyšet můj hlas, protože Dásbódh je má svarúpa (má pravá přirozenost).“ Kniha má tuto moc, ale její téma je velice obtížné. Není to nějaký román. V románu vytvářejí slova řetězec představ v oku naší mysli. Ale Dásbódh mluví o věcech, které jsou velice jemné; o věcech, které nelze uchopit myslí ani smysly. Cílem knihy je zničit všechny obrazy, které vznikají v oku mysli, a i když četba těchto slov není vůbec snadná, měli bychom je pečlivě a pozorně studovat. Nemůžeme si myslet, že Dásbódh přijde k nám – to my sami se musíme pokoušet pochopit smysl toho, co se kniha snaží osvětlit. Jak jistě velmi dobře víte, poznat své Já a podstatu stvoření, to vyžaduje mnohem více, než jen letmý a povrchní pohled.

Předmluva překladatele Dásbódhu z maráthí Johna Norwella, kde jsou vysvětleny základní pojmy použité v překladu:

 

Radžádhirádž Sadgurunáth Šrí Siddharáméšvar Maharádž  Kí džaj
Radžádhirádž Sadgurunáth Šrí Randžit Maharádž  Kí džaj

Dásbódh od Samartha Rámdáse

Pro ty, kteří jsou oddáni Poznání

 

Bhagaván Ramana Mahárši řekl: „Z Jednoho se stane trojice, z trojice se stane pětice a z pětice vznikne mnohost. Neboli čiré Já se postupně stane trojím (satva, radžas a tamas) a s touto trojicí vznikne pět elementů, ze kterých vyvstane celý vesmír. Kvůli tomu vzniká tato iluze, že tělo je Já.“
Kniha Dásbódh pojednává o této iluzi. Vysvětluje, jak se Jedno stane mnohým a jak se zase mnohé stane opět Jedním. Iluze vzniká z pouhé imaginace, která vytváří objekty. Protože, jak řekl Šrí Randžit Mahárádž: „Ve světě neexistuje nic jiného než ty sám.“
Ale jakmile se ty – tato Skutečnost – pokusíš spatřit sebe sama, tak vidíš něco jiného. Objeví se prostor a najednou se ty, který jsi všude a přesto nevnímatelný, jevíš jako prostor. Tím jsi se stal maličko objektivním. A jak se postupně stáváš více objektivním, začne se vynořovat svět, který ve skutečnosti neexistuje. Tento svět se začne jevit kvůli tendenci přisuzovat jména a formy a koncepty tomu, co je ve skutečnosti bezejmenné a bezforemné, a ty se začneš považovat za tělo složené z masa a krve. Nicméně tato Skutečnost zůstává Skutečností.


Nyní bych rád vysvětlil pojmy použité v tomto překladu.

1) Nejprve je tu pojem ´Jedno´. To je nirguna brahman, neboli, jak říkal Randžit Mahárádž, pochopení „já neexistuji“ či stav za poznáním.
2) Potom je tu toto „vše“ neboli „věc“. Samozřejmě pro to existuje mnoho dalších označení. Je to saguna brahman čili „řeč“, nebo jak říkal Randžit Mahárádž, je to poznání, pocit „já jsem On“.
3) Poté se objeví „mnohé“. To je individuální mysl. Ta vytváří svět, pomocí „mnoha“ konceptů, konstrukcí a představ.

Tohoto poznání může být dosaženo ve chvíli, kdy si člověk uvědomí, že tento svět jmen a forem, který máme před očima, je ve skutečnosti pouhé zdání – tak jak je to popsáno v často používané analogii s hadem a provazem. Naše individuální mysl si vytvořila individuální svět jmen, názorů a představ o tom, co se nám líbí a co se nám nelíbí, a proto to, co skutečně a opravdu je, nejsme schopni vnímat. Lékem na tuto „slepotu“ je, jak říkají Mistři a Dásbódh, zapomnění. Je potřeba zapomenout na vše, protože nic z toho, co vidíme, není skutečné; jsou to jen naše myšlenkové konstrukce.
Ale ani tehdy, když je tohoto poznání dosaženo a je tu zkušenost „já jsem vším a já jsem všude“, není naše práce dokončena. Protože toto poznání bylo vytvořeno trojicí Poznávající, poznávání a poznávané. Stále tu vládne dualita, protože tu Poznávající osvětluje poznávané. A teprve tehdy, když člověk nechá toto poznání odejít, může realizovat Poznávajícího. A to je smyslem našeho života, protože v tu chvíli, po tak mnoha dnech, potkáváš konečně Sám Sebe.
Toto je samozřejmě velice zjednodušený výklad tématu, o kterém bude na stránkách této knihy dopodrobna pojednáno. Na začátku se použité pojmy mohou zdát trochu nesrozumitelné, ale prosím čtenáře, aby o nich přemýšleli a přidali si je do svého slovníku. Jakmile se tyto pojmy stanou vaší druhou přirozeností, budete odměněni pochopením. A to je cíl této knihy Dásbódh.
Jednou se Randžit Mahárádž zeptal svého Mistra: „Co mám Mahárádži dělat, když nebudeš tady v Bombaji?“ Šrí Siddharáméšvar mu odpověděl: „Každý den si přečti jednu kapitolu Dásbódhu.“ Dásbódh není nějaká slovní skládanka; je to kniha, která je bránou k Věčnému, pokud ji ovšem člověk studuje dostatečně pečlivě.
Svámí Rámdás řekl: „Mí drazí žáci, nebuďte smutní, že nemůžete vidět mé tělo a slyšet můj hlas, protože Dásbódh je má svarúpa (má pravá přirozenost).“ Kniha má tuto moc, ale její téma je velice obtížné. Není to nějaký román. V románu vytvářejí slova řetězec představ v oku naší mysli. Ale Dásbódh mluví o věcech, které jsou velice jemné; o věcech, které nelze uchopit myslí ani smysly. Cílem knihy je zničit všechny obrazy, které vznikají v oku mysli, a i když četba těchto slov není vůbec snadná, měli bychom je pečlivě a pozorně studovat. Nemůžeme si myslet, že Dásbódh přijde k nám – to my sami se musíme pokoušet pochopit smysl toho, co se kniha snaží osvětlit. Jak jistě velmi dobře víte, poznat své Já a podstatu stvoření, to vyžaduje mnohem více, než jen letmý a povrchní pohled.
Na závěr tohoto úvodu ke knize Dásbódh od Samartha Rámdáse bych chtěl vzdát svou nejhlubší úctu a vděčnost Šrí Siddharáméšvarovi Maharádžovi a Šrí Randžitovi Mahárádžovi, protože bez nich by ani jediné slovo tohoto překladu nemohlo vzniknout.

John Norwell, září 2015

Překlad Martin Vinkler


Další kapitoly z knihy Dásbódh (+ předmluva + zpívaný Dásbódh + PDF)