Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 44/3 – Pravdu poznáte ve chvíli, když Jí jste

22. 12. 2015 - Aleš a Gabriela

/nisargadatta_bidi.jpgMusíte meditovat na své vědomí, znaje plně jeho ryzost a nesmírný potenciál. Ono vám může udělit cokoliv a v podstatě vše. Jste připraveni to přijmout? To, co je nekvalitní, je snadno dosažitelné, avšak to úžasně velké si žádá čas. Sebe-realizace vykvete jen z vašeho nitra. Buďte plně zaujati faktem, že vy jste To, a Bůh vás zahrne svou milostí a květy realizace. Tento předmět je tak náročný, že je stěží pochopitelný či realizovatelný. Avšak vy byste neměli přestat, dokud nedojde k realizaci. Nyní jste sim mne vyslechli a to samo si vykoná svou práci v pravý (zralý) čas.

Audio 44/3 – Šrí Nisargadatta Maharadž

Jakmile realizujete své Já, naleznete své Já v oceánu úplnosti. Světec Tukarám říká: Nyní zde pro mne již není jakékoliv přicházení či odcházení. Je to konec všech slov. Beze Mne se Bůh nemůže inkarnovat.“ Co značí tato pronesená slova? Abyste to poznali, musíte Tím být a sami si tak ověřit pravdivost těchto výroků.

Navštívil jsem samádhi (hrobku) jednoho světce. Říká se, že světec pomáhá těm, kdo jsou plní víry. Nyní tento světec nemá žádné stavy bdění či spánku. Je bez pocitů hladu a žízně. Co si musí myslet o sobě? Pokládejte Ho za Brahman a váš přínos bude podle toho, jaká je vaše víra (v Něho). Světec se dostal mimo všechny potřeby, včetně potřeby myslet o sobě. 

Pravdu poznáte ve chvíli, když Jí jste. Bez tohoto poznání jste v pochybnosti a jen se s ostatními přete a hádáte do té doby, než unaveni odpadnete. Nevědomost, ať už je jakkoliv stará, se nemůže stát poznáním. Někdo pokládá samotnou nevědomost za poznání Brahman. Poznání Brahman nemá žádnou řeč a není tam (přítomen) pocit ´jáství´. Doposud jsem mluvil o ne-projevu. Na druhé straně projevené Brahman (saguna Brahman) je oceánem řeči. Řeč je kvalita prostoru. Nyní se zaměřte na to, co si o sobě myslíte (za co se pokládáte). Stáváte se tím, co si myslíte (o sobě).

Musíte mít jednobodovou víru. Když se ocitnete v nesnázích, voláte Krišnu a žádáte ho o pomoc. Na Krišnu ale nepočkáte, a o pomoc žádáte jiného Boha. Bohové jsou zmateni. Všichni Bohové jsou zmateni a nikdo vám nepřijde na pomoc. Muslimové říkají: „My máme pouze jednoho Alláha, kterého žádáme o pomoc, a on pomůže.“

Když uzrajete ve své sádhaně (duchovní aktivitě), jste zralí na to vyslechnout si od světce vytoužené poznání. Během procesu poznávání sebe sama začnete znát vše. Po nabytí Sebe-poznání se veškeré další poznání rovná obilí bez zrna. S vyvstáním pocitu bytí je toto (vše) projevené Brahman. Spolu se Sebe-realizací se začne šířit všude kolem vůně Jeho vznešenosti a rozpoznání jako Boha. To vše může být vašim dosažením. Závisí to na vaší vůli a opravdovosti. Stanete se tím, čím si úpěnlivě přejete stát. To se týká jak světského, tak duchovního postavení. Vaše pravé Já je bez jakékoliv (stopy) individuality, je bez omezení. Člověk toho může dosáhnout za cenu vlastního těla. Vědomí je sebe-zářné, a nepotřebuje nějaké požehnání či projev laskavosti.

Musíte meditovat na své vědomí, znaje plně jeho ryzost a nesmírný potenciál. Ono vám může udělit cokoliv a v podstatě vše. Jste připraveni to přijmout? To, co je nekvalitní, je snadno dosažitelné, avšak to úžasně velké si žádá čas. Sebe-realizace vykvete jen z vašeho nitra. Buďte plně zaujati faktem, že vy jste To, a Bůh vás zahrne svou milostí a květy realizace. Tento předmět je tak náročný, že je stěží pochopitelný či realizovatelný. Avšak vy byste neměli přestat, dokud nedojde k realizaci. Nyní jste sim mne vyslechli a to samo si vykoná svou práci v pravý (zralý) čas.

Konec.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"