Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

15.10. 

Klub MalýVelký strom
     

5.11. 

Klub MalýVelký strom
     

 19.11.

Klub MalýVelký strom
     

 3.12.

Klub MalýVelký strom
     

 17.12.

Klub MalýVelký strom
     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Avadhúta Gíta - Šrí Dattátréja

7. 12. 2015 - Martin

Mája? Mája??? Jak by tu mohla být?
Stín? Stín??? Ten neexistuje.
Skutečnost je Jednota, je vším.
Proniká vším a nic jiného není.

 1) Je to vskutku boží milost,
 že v nitru člověka vyvstane poznání Jednoty.
 potom jseš úplně osvobozen
 od velkého strachu ze života a smrti.

 2) Vše, co existuje v tomto světě forem,
 není nic jiného než Já (Átman).
 Jak by potom mohlo Nekonečné uctívat samo Sebe?
 Šiva je jeden jediný, nerozdělený Celek!

 3) Pětice jemných elementů, které svým spojením vytvářejí tento svět,
 je stejně iluzorní, jako voda na poušti při vzniku fata morgány;
 Komu se mám tedy poklonit?
 Vždyť já sám jsem tímto neposkvrněným Jedním (nirandžana).

 4) Veškerý tento vesmír není nic jiného, než Já (Átman);
 není ani rozdělený, ani nerozdělený.
 Jak bych vůbec mohl tvrdit, že existuje?
 Mohu na něj pouze hledět v úžasu a s úctou!

 5) Co je potom podstatou té nejvyšší pravdy,
 jádrem poznání, nejvyšší moudrostí?
 Je to pochopení „Já jsem Átman, bezforemné Jedno;
 Mou přirozeností je to, že prostupuji vším.“

 6) Onen jediný Bůh, který září ve všem,
 jenž je bezforemný jako bezmračná obloha,
 je čirým, neposkvrněným Já uvnitř veškerenstva.
 A není nejmenších pochyb o tom, že to jsem Já.

 7) Já jsem nekonečné a neměnné Jedno;
 jsem čiré Vědomí, bez jakékoli formy.
 Vůbec nechápu, jak a pro koho
 by mohlo v tomto světě vznikat potěšení či utrpení.

 8) Nemám žádnou mentální karmu, ať dobrou či špatnou.
 Nemám žádnou fyzickou karmu, ať dobrou či špatnou.
 Nemám žádnou slovní karmu, ať dobrou či špatnou.
 Jsem za smysly; jsem čirým nektarem poznání Já.

 9) Mysl je bezforemná, stejně jako obloha,
 a přesto má milion tváří.
 Jeví se v podobě obrazů z minulosti nebo v podobě světských forem.
 Ale mysl není nejvyšší Skutečností (Paramárthou).

 10) Já jsem jedno; já jsem toto vše!
 A přece jsem nerozdělený, za všemi tvary.
 Jak potom pohlížím na Átman?
 Jako na Neprojevené a stejně tak jako na projevený svět.

 11) I ty jsi Jedním! Proč to nemůžeš pochopit?
 Jsi ono neměnné Já, které je stejné v každém.
 Jsi vskutku neomezený; jsi vše-prostupujícím Světlem.
 Jak by pro tebe mohl existovat nějaký rozdíl mezi dnem a nocí?

 12) Pochop, že Átman je nepřerušené Bytí,
 jedno ve všem, bez jakéhokoli rozdělení.
 „Já jsem“ jak subjektem, tak nejvyšším objektem meditace.
 Jak můžeš vidět dva v Tom, které je Jedno?

 13) Ani zrození ani smrt se tě nedotýká;
 nikdy jsi nebyl tělem.
 Je dobře známo, že „Vše je Brahman“;
 šruti (písma) to mnoha způsoby stále opakují.

 14) Jsi To, co je jak uvnitř, tak vně;
 jsi Šiva; jsi vším a všude.
 Tak proč jsi tak zmatený?
 Proč tu pobíháš jako vystrašený duch?

 15) Pro mě ani pro tebe neexistuje spojení ani oddělenost.
 Nejsem tu já, ani ty, ani rozmanitý svět.
 Vše je Já (Átman) a nic jiného.

 16) Nelze tě uslyšet, pocítit či ochutnat;
 nelze tě spatřit nebo se Tě dotknout.
 Jsi totiž nejvyšší Skutečností.
 Proč by ses měl proto pořád tak strachovat?

 17) Ani zrození, ani smrt, ani činnost mysli,
 ani spoutanost, ani osvobození, se tě nijak nedotýkají.
 Proč jsi tedy, můj milovaný, stále tak zoufalý?
 Ty ani já nemáme žádné jméno ani formu.

 18) Ach mysli, proč jsi stále tak popletená?
 Proč běháš kolem jako vystrašený duch?
 Pohleď na nerozdělitelné Já!
 Odhoď připoutanost; buď šťastná a svobodná!

 19) Ve skutečnosti jsi neměnnou Esencí všeho;
 jsi nehybnou Jednotou; jsi neomezenou Svobodou.
 Namáš nic, co by tě přitahovalo či odpuzovalo.
 Proč si tedy děláš starosti a podléháš touhám?

 20) Všechna písma bez rozdílu tvrdí,
 že čirá, bezforemná a nerozdělená Skutečnost
 je Esencí všech forem.
 O tom není vůbec žádných pochyb.

 21) Pochop, že všechny formy jsou jen dočasným projevem;
 pouze bezforemná Esence existuje věčně.
 Jakmile tuto pravdu vstřebáš,
 pomine důvod k dalším zrozením.

 22) Jedna jediná Skutečnost je stále stejná;
 To říkají všichni moudří lidé.
 Ať už máš tisíce tužeb nebo jsi bez žádostí,
 jediné Vědomí tím zůstává nedotčeno.

 23) Považuješ-li svět za něco jiného než je Já (Átman), je to snad zážitek Jednoty?
 Považuješ-li svět za Já (Átman), je to snad zážitek Jednoty?
 Považuješ-li svět současně za Já i za ne-Já, je to snad zážitek Jednoty?
 Opravdovým stavem svobody je vidět všechno jako Jedno.

 24) Jsi čirou Skutečností, která je pořád stejná.
 Nemáš žádné tělo, zrození ani smrt.
 Jak potom můžeš říkat „já znám Átman“?
 Nebo jak můžeš tvrdit „já neznám Átman“?

 25) Tvrzení „Tat tvam asi – To jsi ty“
 potvrzuje skutečnost tvého pravého Já.
 Tvrzení „Neti – neti, ne toto – ne tamto“
 popírá, že pět elementů je něco skutečného.

 26) Átman je totožností všech;
 jsi vše, nerozbitelný Celek.
 Ten, kdo myslí, a myšlenka samotná, vůbec neexistují!
 Ach mysli, jak můžeš tak bezostyšně pokračovat ve vytváření myšlenek!

 27) Já neznám Šivu; jak bych o něm mohl mluvit?
 Já neznám Šivu; jak bych ho mohl uctívat?
 Já sám jsem Šiva, prvotní Esence všeho;
 má přirozenost, tak jako obloha, zůstává stále stejná.

 28) Jsem Esencí, vše-prostupující Esencí.
 Nemám žádnou vlastní formu.
 Jsem mimo dělení na subjekt a objekt.
 Tak jak bych potom mohl být objektem sebe sama?

 29) Neexistuje nic takového jako nekonečná forma.
 Nekonečná Skutečnost nemůže mít přece nějakou formu.
 Nekonečné Já, nejvyšší Skutečnost,
 nic nevytváří, nic neudržuje ani nic neničí.

 30) Jsi touto čirou a neměnnou Esencí.
 Nemáš tělo, neexistuje pro tebe zrození ani smrt.
 Jak by pro tebe mohla existovat nevědomost a klam?
 Jak by pro Átman mohla existovat iluze ?

 31) Když se rozbije sklenice, tak se prostor,
 který byl uvnitř, spojí s prostorem vnějším.
 Podobně se má mysl spojila s Bohem.
 Pro mne neexistuje žádná dualita.

 32) Ve skutečnosti tu není ani sklenice, ani žádný prostor uvnitř.
 Není tu tělo ani vtělená duše.
 Prosím pochop, že vše je Brahman.
 Není tu subjekt ani objekt, nejsou tu žádné oddělené části.

 33) Pochop, že všude, vždy a ve všem
 existuje jedině Átman.
 Vše – Prázdnota i projevený svět -
 není nic jiného než Já; tím jsem si naprosto jistý.

 34) Nejsou tu žádná svatá písma, žádný svět, žádné předepsané náboženské rituály;
 nejsou tu žádní bozi, kasty ani rasové rozdíly;
 nejsou tu žádné životní fáze, nic vyššího nebo nižžšího;
 není tu nic jiného než Brahman, nejvyšší Skutečnost.

 35) Subjekt a objekt jsou neoddělené a neoddělitelné.
 Toto nerozdělené Jedno jsi ty.
 Je-li to tak, není-li tu nic „druhého“,
 jak by potom Já mohlo být objektivně vnímáno?

 36) Někteří učí o nedualitě;
 Jiní učí o dualitě.
 Ani jedni ani druzí nechápou, že vše-prostupující Skutečnost
 je mimo dualitu a nedualitu.

 37) Tato Jediná Skutečnost nemá barvu ani zvuk.
 Nemá vůbec žádné vlastnosti.
 Jak by vůbec někdo mohl mluvit o Tom,
 co je naprosto mimo dosah mysli a řeči?

 38) Jakmile pochopíš, že tento vesmír plný forem
 je ve skutečnosti prázdný jako nebe,
 potom jsi poznal Brahman.
 A dualita tě už nikdy nebude obtěžovat.

 39) Pro někoho se Átman jeví jako něco druhého;
 pro mne je to tak, že Átman jsem já.
 Tak jako nerozdělený prostor tu existuje Jedna Jediná Jednota.
 Jak by se potom subjekt meditace mohl lišit od svého objektu?

 40) Nic z toho, co dělám, jím,
 dávám či přijímám,
 pro mne neexistuje.
 Jsem čistota sama, mimo zrození a smrt.

 41) Pochop, že veškerý vesmír nemá žádnou formu.
 Pochop, že veškerý vesmír je navždy neměnný.
 Pochop, že veškerý vesmír je neposkvrněný svým obsahem.
 Pochop, že podstatou celého vesmíru je Bůh.

 42) Ty jsi nejvyšší Skutečnost; o tom nepochybuj.
 Átman není něco, co lze pochopit myslí.
 Átman je právě tím, kdo chápe!
 Jak si potom můžeš myslet, že pochopíš Átman?

 43) Mája? Mája??? Jak by tu mohla být?
 Stín? Stín??? Ten neexistuje.
 Skutečnost je Jednota, je vším.
 Proniká vším a nic jiného není.

 44) Nemám počátek, prostředek ani konec;
 nikdy jsem nebyl, ani nebudu spoután.
 Má přirozenost je neposkvrněná; jsem čistota sama.
 To vím naprosto jistě.

Toto je část první kapitoly "Avadhúta Gíty" připisované legendárnímu světci Šrí Dattátréjovi, jehož narozeniny jsme včera oslavili.

Z anglického originálu přeložil Martin Vinkler