Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.12. Klub MalýVelký strom       

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

5. Nejvyšším náboženstvím je žít s přesvědčením, že jsme ryzí vědomí (Nirupany)

3. 12. 2015 - Aleš

Vrcholným náboženstvím je náboženství vaší pravé přirozenosti. Stav, který je nepřetržitý a oproštěn od strachu, neustále pulsuje prostřednictvím životní síly v těle. Světské náboženství je odlišné. Nejvyšším náboženstvím je uctívání poznání vaší vlastní přirozenosti. Osvobození značí být volný, nespoutaný. Tento druh náboženství značí žít s přesvědčením, že jsme ryzím, universálním životem. Potom nejste nijak zasaženi omezeností mysli, intelektu a ega. Ten, kdo následuje tato slova, bude osvobozen od všech konceptů. Pouze náboženství vaší vlastní přirozenosti vám bude dělat společnost do konce. Nejvyšší dobročinností je rozdávání své pravé přirozenosti.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 5

Neděle, 25. prosince 1977

Lidé se snaží být stále zaneprázdněni, protože zjišťují, že je pro ně obtížné být v klidu a snést vlastní vědomí. Proto vyhledávají různá pobavení, jen aby uprchli sami před sebou. Největší výzvou je dokázat pouze být, tedy sedět o samotě a být jen sám se sebou.

Těch mrtvých je o mnoho víc než kolik jich teď žije na planetě. Kam odešli ti zemřelí? Spousta mrtvých těl váží přeci milióny tun, ne? Co asi tak nyní dělají? Odpovědí je, že nyní jsou stejní, jako před svým narozením.

Vrcholným náboženstvím je náboženství vaší pravé přirozenosti. Stav, který je nepřetržitý a oproštěn od strachu, neustále pulsuje prostřednictvím životní síly v těle. Světské náboženství je odlišné. Nejvyšším náboženstvím je uctívání poznání vaší vlastní přirozenosti. Osvobození značí být volný, nespoutaný. Tento druh náboženství značí žít s přesvědčením, že jsme ryzím, universálním životem. Potom nejste nijak zasaženi omezeností mysli, intelektu a ega. Ten, kdo následuje tato slova, bude osvobozen od všech konceptů. Pouze náboženství vaší vlastní přirozenosti vám bude dělat společnost do konce. Nejvyšší dobročinností je rozdávání své pravé přirozenosti. Musíte se udržovat v klidu a ustálenosti. Když jsme však plně ponořeni ve světských aktivitách, jsme odlišní. Nejsme poznáni činností, činnost je poznána námi. Krišna říká: „Já vykonávám všechny činnosti pro toho, kdo následuje náboženství své vlastní přirozenosti.“ Je automaticky zaopatřen vším potřebným. Duchovní úsilí je stejně snadné, jako obtížné.

Pro toho, kdo se drží Guruových slov ve smyslu ´Já jsem životní síla´, to bude snadné.

Těm, kdo jsou skutečně zbožní, se dostává odměny v podobě blaženého klidu. Nezapomínejme, že jsme tímto kompaktním/celistvým, neproniknutelným vědomím. Jedině Prána (vitální dech, životní síla) vykonává veškeré činnosti; proto se s ní spřátelte. Pokud je prána pročištěna Guru-mantrou, pak se v okamžiku umírání smísí s universální pránou (a vy neumřete). Ti, kdo to neznají, zakusí pád (zemřou).

Prána reprezentuje všechny čtyři druhy řeči: para – inspirace, pašjanti – myšlenka jako forma, madjama – nevyřčené slovo a vaikari – vyřčené slovo. Madjama se nazývá mysl a když mysl mluví, je označena jako vaikari. Takže mysl se nijak neliší od prány. Prána je pranava – prvotní zvuk Óm. Prána, životní síla, nerozlišuje mezi červem a lidskou bytostí. Nakládá s každým tělem stejně. Džňánin nevidí pránu jako individuální formu. Pro něho je vše Jedno. Prána Džňánina se stává pránou vesmíru tehdy, když se jeho poznání stává universálním poznáním. Tento realizovaný stav je stavem soucitu. Jakmile je vaše prána potěšena, poznáte odpověď na otázku: „Kdo skutečně hovoří? Jste to vy, nebo vaše prána?“

 

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek