Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

 • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
  Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Od 3. června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 18:15 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.,18.,19.5       
3.6.       
17.6.       
1.7.       
15.7.      
29. 7.       
12.8.      
 26.8.      
9.9.      

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

IX.1. Nejasnosti (z knihy Dásbódh)

11. 12. 2015 - Martin

Posluchač se zeptal přednášejícího: „Co to znamená, že je něco bezforemné? Co znamená, že je něco samostatné, bez podpory? Co znamená, že je něco bez myšlenek? Chtěl bych porozumět pojmům této ne-duální rozpravy, prosím, vysvětli je."

Bezforemné je to, co nemá formu. Samostatné je to, co stojí samo, bez jakékoli opory. Bez myšlenek znamená, že tu není žádná myšlenka či koncept – a to je Parabrahman.

„Co je to nirmaya? Co je to neprojevené? Co znamená, že je něco nerozdělené na části? Toto „já" by chtělo pochopit tuto rozpravu."

|| Šrí Rám ||

 1. Posluchač se zeptal přednášejícího: „Co to znamená, že je něco bezforemné? Co znamená, že je něco samostatné, bez podpory? Co znamená, že je něco bez myšlenek? Chtěl bych porozumět pojmům této ne-duální rozpravy, prosím, vysvětli je.“

 2. Bezforemné je to, co nemá formu. Samostatné je to, co stojí samo, bez jakékoli opory. Bez myšlenek znamená, že tu není žádná myšlenka či koncept – a to je Parabrahman.

 3. „Co je to nirmaya? Co je to neprojevené? Co znamená, že je něco nerozdělené na části? Toto „já“ by chtělo pochopit tuto rozpravu.“

 4. Nirmaya znamená, že tu nedochází ke vznikání objektů. Neprojevené znamená, že se něco vůbec neprojevuje a bez částí značí, že je něco nerozdělené – a to je Parabrahman.

 5. „Co znamená bez Prapanča? Co znamená bez poskvrny? Co znamená, že je něco bez upadhi? Toto „já“ by chtělo pochopit tuto rozpravu.“

 6. Bez Prapanča znamená, že tu není pět elementů. Bez poskvrny je to, co je neposkvrněné a bez upadhi (bez omezujících konceptů) znamená, že Parabrahman není spoutáno žádnými omezujícími koncepty.

 7. „Co to znamená, že je něco nesrovnatelné s něčím jiným? Že je něco bez opory? Že je něco bez očekávání? Toto „já“ by chtělo pochopit tuto rozpravu.“

 8. Nesrovnatelné je to, co nemá sobě rovného. Bez opory je to, co netouží po nějaké opoře. Bez očekávání je to, co nic neočekává – a to je Parabrahman.

 9. „Co znamená nirandžan? Co znamená nirantár? Co znamená nirguna? Byl bych rád, abys mi to vyložil.“

 10. Niranžan znamená, že tu není žádná mysl či svět poznání. Nirantár znamená, že tu není žádný vnitřní prostor (prostor „já jsem“). Nirguna znamená, že tu nejsou žádné guny – a takové je Parabrahman.

 11. „Co je to nisanga? „Co je to nirmala? „Co je to niščála? Potřeboval bych si to vyjasnit.“

 12. Nisanga znamená, že tu k ničemu není žádná připoutanost. Nirmala značí, že tu není žádné znečištění. Niščála/klidný znamená, že tu není žádný pohyb – a takové je Parabrahman.

 13. „Co znamená beze slova? Co znamená beze chyb? Co znamená nivritti? Potřeboval bych to vyložit.“

 14. Beze slova znamená, že tu není dokonce ani ono prvotní slovo („já jsem“). Bez chyby/niradóša znamená, že tu není žádné tělo (dóša – chyba nebo stavební prvek, z něhož se skládá tělo). Nivritti znamená, že tu není dokonce ani poznání vritti – a takové je Parabrahman.

 15. „Co znamená bez touhy? Co znamená bez dotýkání se? Co je to bez karmy? Potřeboval bych si to vyjasnit.“

 16. Bez touhy znamená, že tu není vůbec žádná touha. Bez dotýkání je to, co se ničeho nedotýká. Bez karmy znamená, že tu není žádná karma (tedy konání, osud) – a takové je Parabrahman.

 17. „Co to znamená beze jména? Co to znamená bez zrození? Co je to bez smyslového vnímání? Potřeboval bych to vyložit.“

 18. Beze jména znamená, že tu není žádné jméno. Bez zrození znamená, že je to nezrozené. A bez smyslového vnímání značí, že Parabrahman nevnímá prostřednictvím smyslových orgánů.

 19. „Co to znamená, že je něco nespočetné? Co to znamená, že je něco bez povinností? Co to znamená, že je něco nezničitelné?

 20. Nespočetné je to, co nelze spočítat či změřit. Bez povinností je to, co nemá žádné povinnosti (tedy není potřeba nic dělat). Nezničitelné znamená, že Parabrahman nemůže být zničeno.

 21. „Co to znamená, že něco je bez formy či podoby? Co se myslí tím, že je něco nevnímatelné? Co je to ananta/bez konce? Potřeboval bych to vyložit.“

 22. Bez tvaru či podoby znamená, že to nemá vůbec žádnou formu. Nevnímatelné znamená, že tu není vůbec žádný druh pozornosti. Ananta znamená, že Parabrahman nemá žádný konec.

 23. „Co to znamená, že je něco neomezené? Co to znamená, že je něco nehybné? Co znamená, že je něco mimo dosah logického usuzování?

 24. Neomezené znamená, že je to bez jakýchkoli omezení. Nehybné znamená, že se to nehýbe. Mimo dosah logického usuzování znamená, že Parabrahman nemůže být nijak vyvozeno či vydedukováno.

 25. „Co je to ne-duální? Co je to neviditelné? Co je to neměnné? Potřeboval bych to vyložit.“

 26. Neduální znamená, že tu není žádná dualita. Neviditelné znamená, že to nemůže být spatřeno. Neměnné znamená, že to je pevné a stálé – a takové je Parabrahman.

 27. „Co znamená, že je něco nerozbitné? Co znamená, že je něco nehořlavé? Co znamená, že je něco nesmísené?“

 28. Nerozbitné znamená, že to nemůže být rozděleno či rozlomeno na části. Nehořlavé znamená, že to nemůže být spáleno. Nesmísené znamená, že Parabrahman se nikdy s ničím nemůže smísit.

 29. Parabrahman znamená to, co je za tímto „vším“ či za „já jsem“. Jakmile pochopíš tuto Skutečnost, tak se Skutečností staneš. Tato Skutečnost za myslí může být realizována pomocí učení sadgurua, ale nejprve je nutné pochopit zkušenost „já jsem“.

Tímto končí 1. kapitola 9. dášaky knihy Dásbódh s názvem „Nejasnosti “.

Z anglického překladu Johna Norwella přeložil Martin Vinkler


Další kapitoly z knihy Dásbódh (+ předmluva + zpívaný Dásbódh + PDF)