Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

4. Pochybovat o slovech Gurua je ten největší hřích – (Nirupany)

26. 11. 2015 - Aleš

Ten, kdo alespoň nějakou dobu rozjímal o Já, nebude potřebovat nějaká božstva či bohy; v podstatě nebude vůbec nic vyžadovat. Tato bytost neublíží ani tomu nejmenšímu tvoru. Poté, kdy realizujete svou přirozenost, nebudete prostřednictvím mysli nic požadovat. Tělo nebylo vytvořeno vámi či vašimi rodiči nebo Bohem. Bylo stvořeno spontánně.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 4

Čtvrtek, 22. prosince 1977

Váš sen je jen váš, nikdo jiný ho nemůže pozorovat. Podobně i váš svět je váš vlastní.

Fakt typu ´já nejsem oděvem, který nosím´ lze snadno přijmout. Avšak skutečnost ´já nejsem tělo´ nelze bez milosti Gurua pochopit. Guruova slova ´Já jsem ryzí vědomí´ jsou stejně tak hluboká/účinná jako samotná mantra.

Přirozenost vašeho Já se nikdy nezmění. Čím větší je pochopení, tím méně tužeb zůstává. Přirozenost Já nemá žádné touhy.

Mysl je připoutána k tělu, ale nezapomeňte, že i poté, kdy je mysl vstřebána v Já, musí být o tělo pečováno. Guruova slova odráží naši pravou přirozenost. Poté, kdy skončí naše úsilí, začne automaticky zářit pravá přirozenost.

Ten, kdo alespoň nějakou dobu rozjímal o Já, nebude potřebovat nějaká božstva či bohy; v podstatě nebude vůbec nic vyžadovat. Tato bytost neublíží ani tomu nejmenšímu tvoru. Poté, kdy realizujete svou přirozenost, nebudete prostřednictvím mysli nic požadovat. Tělo nebylo vytvořeno vámi či vašimi rodiči nebo Bohem. Bylo stvořeno spontánně.

Posvátná místa ve světě nejsou ničím ve srovnání s poznáním vaší pravé přirozenosti. Posvátná místa mají svou důležitost jedině prostřednictvím vašeho světla. Pochybovat o slovech Gurua je ten největší hřích.

Světlo, které vidíte venku, svítí skrze vaše vlastní světlo. Světlo slunce a měsíce nelze přirovnat ke světlu vašeho Já. Lidské tělo náleží lidské bytosti, ale to, co jedná v těle, není lidskou bytostí; je to vaše pravá přirozenost. Kvůli tělesnému vědomí si myslíte, že jste ten či onen/ta či ona. To však neplatí, jakmile bude Já realizováno. S jakou totožností budete umírat?

Pocit ´já jsem´ se vám malými náznaky vždy připomíná. Podržte jej a nepusťte. Toto je snadné pro někoho, kdo je znechucen vším ve světě. Poznání pocitu bytí je hnací silou všeho. Toto uvědomění si pocitu bytí je pohybem, posvátnými chodidly Gurua. Toto je semeno Paramátmanu neboli božského Já ve vašem těle, které by jinak bylo pouhou mrtvolou. Alespoň toto si připomínejte. Rozjímejte o tomto plamenu božského Já. S jeho rozpoznáním dojde k realizaci, že To Já je věčné. Vy a toto Já jste jedno a to samé. Stejně jako nezapomenete na to, že jste žena nebo muž, podobně si připomínejte: „Já jsem Brahman/Já.“ Nečelte smrti tím, že se budete pokládat za tělo. Meditace na Já je tím jediným, co nás spasí. Nepoužívejte formu těla za Já. Čas se ve vás stane neviditelný, vy se nestanete neviditelní v čase.

Vaše přesvědčení by mělo být: „Ó Guru, meditace na tvé vědomí je mojí přirozeností Já. Věřím v tuto schodu. Toto jediné je mým útočištěm/spásou.“ Toto poznání vědomí/pocitu bytí je jako šíp Brahmastra (viz. Ramajána), který po vystřelení nikdy neminul cíl. Realizovaná bytost může vypadat obyčejně, nicméně je jedinečná. Meditujte na meditujícího, ne na ostatní lidi. Být schopen si vyslechnout či přečíst toto učení o poznání Já je velmi příznivou událostí.

 

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek