Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.12. Klub MalýVelký strom       

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 44/1 – To, co neexistuje, nemůže být nazýváno dobrým či špatným

1. 12. 2015 - Aleš a Gabriela

Je zde mnoho živých forem, ale výbava a schopnost poznat sebe sama je dostupná pouze lidským bytostem. Veškeré naše poznání, dosavadní poznání o sobě je pouhou nevědomostí. Vše kromě našeho pravého poznání je nevědomost. To, za co jsme se považovali, se neustále měnilo. To vše byla iluze neboli mája. Všechny tyto změny jsou iluzorní. To neznamená, že vás to dovede k vašemu pádu (neštěstí). To, co neexistuje, nemůže být nazýváno dobrým či špatným. Každé pochopení vás (samotných) se mění bez selhání. Je to vaše vědomí, které hodnotí, a to je špatně. Vaše pravá přirozenost, která je nekonečná a neomezená je Pravdou a je neměnná. Vaše forma se mění a to, co o ní víte je nic než nevědomost. Zvažte svoji snovou zkušenost. Snové bdění bylo neskutečné, tudíž vše, co bylo ve snu spatřeno, bylo falešné. Vaše samotné bytí je sebe-zářné.

Audio 44/1 – Šrí Nisargadatta Maharadž

Je zde mnoho živých forem, ale výbava a schopnost poznat sebe sama je dostupná pouze lidským bytostem. Veškeré naše poznání, dosavadní poznání o sobě je pouhou nevědomostí. Vše kromě našeho pravého poznání je nevědomost. To, za co jsme se považovali, se neustále měnilo. To vše byla iluze neboli mája. Všechny tyto změny jsou iluzorní. To neznamená, že vás to dovede k vašemu pádu (neštěstí). To, co neexistuje, nemůže být nazýváno dobrým či špatným. Každé pochopení vás (samotných) se mění bez selhání. Je to vaše vědomí, které hodnotí, a to je špatně. Vaše pravá přirozenost, která je nekonečná a neomezená je Pravdou a je neměnná. Vaše forma se mění a to, co o ní víte je nic než nevědomost. Zvažte svoji snovou zkušenost. Snové bdění bylo neskutečné, tudíž vše, co bylo ve snu spatřeno, bylo falešné. Vaše samotné bytí je sebe-zářné. Ve světle vašeho bytí spatřujete svět. Snové bdění poskytuje světlo k tomu, abyste viděli snový svět. Dokonce i Mahadéva viděl sen, ale rozpoznal ho jako falešný. Ve vaší pravé přirozenosti není ani spánek, ani bdění. Spatřit sen jako falešný ještě před probuzením je pravé poznání. Mahadéva byl schopen poznat, že samotný pocit bytí je falešný. Náš pocit bdění sám o sobě je falešný. Falešné bdění nemůže vidět nic než falešný svět. Pak jaká je hodnota všech vašich dosažení? Pocit bytí je ryzí nevědomost. Vše, co se mění, je falešné. Dokážete si být neustále vědomi? Ne. Potom to je falešné. Sen je časově omezený, proto je falešný. Toto bdění je rovněž časově omezené, tudíž falešné. Pohlédněte na hru tohoto vědomí – bez potřeby hmoty či prostředku (vybavení)) tu dochází k pouhému zjevení vědomí. A ve světle tohoto vědomí přebývá celý svět. Ve světle vědomí tu je Bhagaván. Jsou spatřovány scény, které jsou staré i tisíce let. To, co je falešné, nelze nazývat staré či nové. Jeví se to být skutečné jen pro daný okamžik a pak to zmizí. Znalec toho je bezforemný, tudíž neviditelný. Není světlem ani temnotou. Ani bdělostí, ani spánkem. Tento znalec říká, že toto bytí je nevědomostí. Vaše vědomí je zdrojem všeho hybného a nehybného. Znalec toho je ryzí a nemá žádný původ. Jedině to, co nemá počátek, může být ryzí. Pouze nečisté může být pozorováno. Světlo může být pozorováno, proto je nečisté. Bezbarvé nelze poznat ani popsat. Znalec původu je sám bez počátku, to znamená bez kořenů. Vaše vědomí, které přišlo nevědomky, je kořenem všeho. Je jako bolavý pupínek a všechny činnosti jsou k tolerování (snesení) této bolesti.  

Pokuste se zůstat, aniž byste cokoliv dělali, a poznáte. Nevědomky začnete dělat to či ono, nebo se jen bezdůvodně začnete škrábat na těle. To je způsob, jak sebe zabavíte. Konáte, jen abyste zůstali zaneprázdněni, a vaše činnosti vás udržují zaneprázdněné. Kořen existence je ryzí a bez poskvrny a kořen nevědomosti je nečistý. Veškerá existence je časově omezená a nemá žádnou stabilitu. To, co je před vědomím, nemůže být připomenuto stejně jako zapomenuto. Připomínání a zapomínání se děje pouze ve vědomí. Kořen existence je před poznáním neboli vidžňánou. Plňte si řádně své rodinné povinnosti, ale nezapomínejte, že veškeré vaše příbuzenstvo zmizí v okamžiku takzvané smrti. Znalec toho vždy přebývá, stejně jako prostor, který tu zůstane poté, kdy jsou budovy srovnány se zemí. Znalec, když je samo-jediný, je bez pocitu bytí. K tomu, aby poznal svou existenci, zde musí být přítomno něco dalšího. Kráva miluje své telátko pouze po jeho narození. Existující vědomí je láskou a radostí Absolutna. Přihodí se takzvané zrození. Ale kdo se narodil, to nelze říci. Užíváme slova k tomu, abychom to popsali, ale všechna slova jsou nedostatečná (nepostačující).

Konec 1. části.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"