Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.12. Klub MalýVelký strom       

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 43/3 – Naše paměť totožnosti s mužem či ženou je nesprávné pochopení

10. 11. 2015 - Aleš a Gabriela

Poznání ´jsem někdo´ skončí s formou. To se týká jak lidských bytostí, tak Boha. To je realita pocitu ´my´/vědomí a našeho světa. A je to pravá přirozenost. Když sem přijdou návštěvníci ze západu, řeknu jim anglicky – Brahman nemá žádnou barvu, žádný design. Neumím anglicky, pamatuji si pouze tato slova. Každá forma má barvu a design. Já jsem, já existuji – to je první vyjádření. Vědomí je forma Boha. V přírodě probíhají neustálé změny, v nových formách se objeví vědomí a ve starých formách vědomí zmizí. Když víte, že existujete, současně s tím víte, že také existuje svět. Světec jasně vidí svět mizící v něm. Všechny velké projevy se pro světce zdají být pouhými obrázky vědomí. Vše, co je zaznamenáno sluchovými smyslovými orgány, je indikátor /ukazatel našeho bytí.

Audio promluva 43 – třetí část

Šrí Nisargadatta Maharadž

Vědomí se objeví na určitou dobu, a potom zmizí. Kvůli vašemu vědomí a sebe-lásce pokračujete v hromadění všeho možného. Vaše vědomí je jako sluneční svit, ve kterém se objevuje vesmír. Vše, co se objeví, vám nedává ani tu nejmenší potuchu o bezforemném, o znalci. Pouze výjimečně někdo zná tuto pravdu. Je to toto vědomí, které naslouchá. Kvůli formě těla nazýváte někoho mužem či ženou. Všechny formy jsou časově omezené a budou zapomenuty. S meditací na vědomí budete přímo vědět, jako se zjevil vesmír z vědomí Já.

Když se všechny projevy vytratí, paměť všeho vnímaného/viděného (také) nezůstává. Podobně jako vám nezůstane pozice vedoucího/nadřízeného poté, kdy odejdete do důchodu. Bůh, Višnu, Brahma a Mahéš mají též časová omezení. Třebaže je vědomí tak velké, vědomí v každé lidské formě časem zmizí. 

Popsal jsem kvality nejvyššího vědomí. Proto pouze přijměte to věčné. Jestliže přijmete to dočasné, pak vaše forma, ať je jakkoliv slavná, bude mít konec. Bude se to časem zdát, jako byste nikdy neexistovali. To jsou fakta o existence vědomí v kterékoliv formě.

Parabrahman je vždy bezforemné a nevědomé. Prostor, svět a jeho poznání, to vše je v poli vědomí, jenž je vyjádřením Brahman. Jestliže vstoupíte do samádhí a nevyjdete, pak to bude konec vás a vašeho světa. Faktem je toto: Brahman je věčná pravda, a každý atom je jeho vyjádřením. Jak potom můžete existovat odděleni od Brahman? Jestliže je toto pravdou, pak musíme mít povědomí/znalost Brahman. Avšak přirozeností Brahman je to, že poznání každé formy končí s formou.

Vědomí není omezeno na nějakou formu. Je tu proměna každé formy do té doby, dokud forma trvá. Vědomí obsahuje zakusitele a zkušenosti. Nakonec vědomí nevědomky zmizí.

Poznání ´jsem někdo´ skončí s formou. To se týká jak lidských bytostí, tak Boha. To je realita pocitu ´my´/vědomí a našeho světa. A je to pravá přirozenost. Když sem přijdou návštěvníci ze západu, řeknu jim anglicky – Brahman nemá žádnou barvu, žádný design. Neumím anglicky, pamatuji si pouze tato slova. Každá forma má barvu a design. Já jsem, já existuji – to je první vyjádření. Vědomí je forma Boha. V přírodě probíhají neustálé změny, v nových formách se objeví vědomí a ve starých formách vědomí zmizí.

Když víte, že existujete, současně s tím víte, že také existuje svět. Světec jasně vidí svět mizící v něm. Všechny velké projevy se pro světce zdají být pouhými obrázky vědomí. Vše, co je zaznamenáno sluchovými smyslovými orgány, je indikátor /ukazatel našeho bytí.

Naše paměť totožnosti s mužem či ženou je nesprávné pochopení. Toto pochopení není oprávněné. Být Já je oprávněné, to je na místě. Naše bytí (pocit bytí) je doprovázeno stavy bdění a spánku, jež jsou časově omezené. Nemůžeme se distancovat/odloučit od těchto stavů. Tyto stavy se objeví s tělem. Může tělo existovat bez spánku a bdění? Kdo je potom mužem nebo ženou? Je třeba, abyste si to vyslechli a nenarušili svůj rodinný život.

Konec třetí části.

Pokračování.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"