Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 43/1 – Vše poznané má svůj začátek v určitou dobu a svůj konec

27. 10. 2015 - Aleš a Gabriela

maharaj_audio_6.jpgChudý člověk vyhraje v loterii. Neuspokojí ho šťastný život z úroků v bance. Bude se snažit své peníze investovat v podnikání, aby sumu navýšil. Naše vědomí neboli vědění nezná žádnou spokojenost. Naše přirozenost (Parabrahma) zůstává stejná, ale naše forma se průběžně mění, od dítěte k starci. Nakonec i pocit „jsem starý“ odejde. Znalec všech těchto změn zůstává stejný a nedotčený. Jen poslouchejte a pamatujte si to. Jedině když potkáte znalce vědomí, můžete realizovat své „Já“ bez potíží. Toto je neduální, neměnný stav Parabrahman. Běžně zakoušíte to, co podstupuje změnu, ale váš pravý stav je neměnný a úplný. To, co skutečně jsme, se nikdy nemění. To je neměnné, bezforemné „my“.

Audio promluva 43 – První část

Šrí Nisargadatta Maharadž

Od dětství po stáří se člověk neustále mění. V každé fázi života člověk o sobě říká: „Jsem tímto. Jsem tamtím.“ A chce, aby tato změna zůstala napořád. Ale ono se to během času mění. S plynoucím časem ubývá nejen forma, ale také síla, paměť, inteligence, každá kvalita a schopnost člověka. Musíte si to pouze vyslechnout a zapamatovat. Není třeba s tím nic dalšího dělat. Během různých fází života jste se zajímali o různé věci. Se změnou ve vás se také měnily vaše zájmy. Nyní tělo zestárlo a zesláblo, a říkáte, že jste staří. Tak jako zralé ovoce či květina odpadne, vaše vědění také zmizí nebo se vytratí bez vaší pomoci. Pamatujte si toto – vše, co znáte, jednou zmizí a to, co je před poznáním a co nelze znát, je věčné. Toto věčné je prosté všech protikladů. Dokonce i pocit bytí je tam nepřítomen.

Buďte obeznámeni se všemi těmito fakty. Tomuto „Vy“ se familiárně říká Átmarám, Parabrahman. Toto byl váš stav před objevením se bytí. To, co je poznáno, je známo pouze tomuto principu. Váš jazyk je bez chuti, tudíž může správně posoudit chuť jakýchkoliv poživatin. Potažený jazyk nedokáže ochutnávat správně. Čistý jazyk ochutnává snadno. Pravidelně piji vodu, abych udržoval svůj jazyk čistý. Podobně Paramátman zná vše, nic ho nemůže pokrýt. Vše co je poznáno, zmizí. Paramátman je oproštěné od všeho a úplné. Naše touhy však nemají konce. Ať děláme cokoliv, není v tom úplnost a spokojenost. Cokoliv považujeme za užitečné, to vše chceme.

Chudý člověk vyhraje v loterii. Neuspokojí ho šťastný život z úroků v bance. Bude se snažit své peníze investovat v podnikání, aby sumu navýšil. Naše vědomí neboli vědění nezná žádnou spokojenost. Naše přirozenost (Parabrahma) zůstává stejná, ale naše forma se průběžně mění, od dítěte k starci. Nakonec i pocit „jsem starý“ odejde. Znalec všech těchto změn zůstává stejný a nedotčený. Jen poslouchejte a pamatujte si to. Jedině když potkáte znalce vědomí, můžete realizovat své „Já“ bez potíží. Toto je neduální, neměnný stav Parabrahman. Běžně zakoušíte to, co podstupuje změnu, ale váš pravý stav je neměnný a úplný. To, co skutečně jsme, se nikdy nemění. To je neměnné, bezforemné „my“. Ten, kdo je v tomto stavu, se nazývá Satguru. Je znalcem. Je usazen v „Já“. Vše poznané má svůj začátek v určitou dobu a svůj konec. Nakonec vše poznané zmizí a nic, co má být poznáno, nezůstane. Když vědění zmizí, noc nezůstane. Takovéto poslouchání světce je dostačující a vy máte realizaci svého „Já“ bez podstupování jakýchkoliv těžkostí. Nevím, proč světci říkají, že realizace je velmi vzácná. Když opravdový žák naslouchá (učení), tak ho to zasáhne a vyzve, aby se stal tím, čím skutečně je. Uvědomí si sebe jako ryzího, bezforemného a bez atributů. Pro druhé je jedinou překážkou vlastní držení se falešné totožnosti.

Konec první části.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"