Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 41 Dokud nemáte poznání „Já“, jste potěšeni pochvalou a rozrušeni nadávkou

6. 10. 2015 - Aleš a Gabriela

maharaj_nirupana_17.jpgVskutku velcí jsou ti, kdo si vždy připomínají Guruovo nařízení – Jste to samé, co jsem já. Bůh říká: „Oddaný je mou formou.“ Oddaný říká: „Bůh je má forma.“ Jakmile je realizována tato jednota, je zde věčný klid a spokojenost. Do té doby však žijeme ve strachu, zapleteni v našich představách, kterým věříme. Jsou to představy a náš vlastní svět, které nás děsí. Není tomu tak? Kdo zná tajemství toho? Vaše vlastní touhy a předsevzetí vám přinášejí potíže. Abyste se od nich osvobodili, mějte oddanost ke svému Guruovi. To vám dodá věčný klid. Pak váš svět nebo svět ostatních vás nebude trápit. Toto by mělo být vaším přesvědčením.

Audio 41

Nisargadatta Maharadž

14. února 1975

Maharadž odpovídá na jednu z častých otázek: „Co bych měl dělat, abych realizoval „Já“?“ Nemůžete to získat pomocí úsilí. K tomu, aby se realizace „Já“ stala, nemůžete vy sám nijak přispět. Realizace je zde, pokud vyprázdníte sebe sama. Tím nejdůležitějším je to, co Guru nařizuje být. Je třeba následovat Gurua a žít podle jeho slov. Ve jménu duchovna člověk využívá intelekt a pózu různých typů, baví se tím a je tím zaneprázdněn. To vše je jeho výmysl. V realizaci „Já“ pocit „já jsem konatel“ zcela zmizí. Konatel již nadále neexistuje. Když Bůh v Písmech říká „Já jsem učinil to či ono“, tak to je pouze pro vysvětlení dané pasáže. Bůh neboli světec nikdy nevidí sebe sama jako konatele.

Pro realizaci „Já“ je třeba být víc a víc tichý, naprosto tichý. Jelikož je nařízení „být tichý“ obtížné, je žákovi řečeno, aby zpíval bhadžany (oddané písně). Je mu také řečeno, aby opakoval mantru, kterou dostal od Gurua. Je to podobné, jako když matka uloží dítě do postýlky a zpívá mu ukolébavku, aby ho uspala. Považovat se za tělo je nevědomost. Pravidelné zpívání bhadžanů tuto nevědomost odstraňuje. Jakmile nevědomost odejde, vysvitne poznání. Odejde i pocit „já jsem znalec „Já“.

Bůh říká oddanému: „Jestliže si přeješ mou společnost, musíš se vzdát společenství myšlenky „já jsem tělo“.“ Když totožnost s tělem zmizí, zůstáváte podle Guruova nařízení jakožto vědomí. Poznání „Já“ by nemělo být nepřímé. Musí být poznáním přímým (vlastním).

Světec Vjása, autor hinduistických Písem, Véd, byl označen jako ztělesnění Véd. Jestliže někoho urazíte nebo řeknete Hari Óm potichu po vyslovení těchto slov, je zde nějaký rozdíl? Dokud nemáte poznání „Já“, jste potěšeni pochvalou (požehnáním) a rozrušeni nadávkou (kletbou). Světec Vjása byl Mistrem Véd, každé jeho vyřčené slovo bylo pro ostatní posvátné.

Bůh Krišna říká: „Vše je mými vyjádřeními, ale mým nejdůležitějším vyjádřením je mé Já.“ Bůh říká: „Véda je mou ozdobou. Je to jako prostor. Celý prostor je mou pokrývkou, mým základem. Svět, prostor, Védy, jsou mými vyjádřeními. S prostorem přichází čas, jenž je také mým vyjádřením. I přes všechna tato vyjádření je mým nejhlavnějším místem spočinutí (odpočinku) prázdnota.“

Proto vám říkám, buďte víc a víc prázdní; musíte následovat Guruova nařízení. Co dalšího je nutné? Opakujte potichu mantru, která vám byla dána, a potom tuto mantru žijte. To je její význam. Vy jste oddaný. Ve vašem životě se vaše forma neustále měnila. Kterou z těch forem máte nejraději? On (Bůh) vám dá poté tuto formu napořád. Čím byste chtěli být, mužem či ženou? To, co Bůh řekne, se stane. Lidí vidí pouze vnější vyjádření, ale kdo zná jádro (kořen) vědomí? Lidé si pamatují, co si vyslechli. Proč nenazývat toho, kdo si pamatuje Písma a je v jejich vysvětlování expertem, realizovaným? Proč ho nenazvat Mahátmou (velkou duší)? Takové věci se dějí, ale to není pravé poznání.

Vskutku velcí jsou ti, kdo si vždy připomínají Guruovo nařízení – Jste to samé, co jsem já. Bůh říká: „Oddaný je mou formou.“ Oddaný říká: „Bůh je má forma.“ Jakmile je realizována tato jednota, je zde věčný klid a spokojenost. Do té doby však žijeme ve strachu, zapleteni v našich představách, kterým věříme. Jsou to představy a náš vlastní svět, které nás děsí. Není tomu tak? Kdo zná tajemství toho? Vaše vlastní touhy a předsevzetí vám přinášejí potíže. Abyste se od nich osvobodili, mějte oddanost ke svému Guruovi. To vám dodá věčný klid. Pak váš svět nebo svět ostatních vás nebude trápit. Toto by mělo být vaším přesvědčením.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"