Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

13. Bez víry v Gurua tu není šance získat toto poznání Já (Nirupany)

28. 1. 2016 - Aleš

Jakožto vědomí/´já jsem´ existujete před samotným prostorem. Ještě než usnete, řekněte si alespoň: „Já jsem v podstatě jako prostor.“ Toto poznání je před slovy. Nelze ho získat pokáním či džapou. Šrí Krišna ho vykládal z lásky a soucitu. Většina lidí se zaplétá do rituálů a různých metod hledání. Mohou mít nakonec vize. Sebe-poznání je mimo (před) koncepty. Je věčné. Proč a odkud se vzaly a přepadly nás zkušenosti světa a pocit našeho bytí? Co jsme byli před touto zkušeností? To je nutné pochopit. Stále poslouchejte či čtěte tyto promluvy, dokud přestanete mít pochybnosti o své totožnosti. Jakmile budete vědět, co jste a jak jste začali existovat, tyto pochybnosti ustanou. Víra v Gurua a oddanost ke Gurovi přináší spontánně pochopení.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 13

Čtvrtek, 2. března 1978

Pozorujte svůj současný život, proč je takový jaký je, a jak se tím stal. Poznejte, že to je dočasná show. Odvoláváte se na Boha, ale kde byl Bůh předtím, než jste přišli k poznání ´já jsem´? Nalezněte zdroj toho všeho. To, co existuje na základě času, netrvá stále, neboť čas samotný není skutečný. Váš intelekt se mění a je také časově omezený. Neprojev je pravdou. Projev je omezen časem. Následkem působení slova tu jsou bohové a božstva. Na základě slova jsme naživu. Samotný puls je slovem. Pravdivé je pro vás to, v co věříte. Nicméně stejně to je časově omezené a tudíž nestálé. (Maharadž říká, že projev je časem omezený koncept. Naše tělo a mysl je součástí tohoto konceptu. První slovo, Óm, je symbol projevu.) Meditujte na to, díky čemu víte, že ´jste´.

Zrození a smrt jsou nesmysl. Kdo je narozen? Je to pouze zábava pěti elementů. Životní síla si hraje, jak se jí líbí. Do formy těla namíchá a uskládá pět elementů, které však nemají žádnou inteligenci. Proč by milosrdný Bůh vytvořil svět, jako je tento, kde život závisí na životě (jiné bytosti)? To je důvod, proč tu není žádný stvořitel. Svět tu je kvůli dualitě. Není-li tu dualita, není tu ani svět.

Lidé, kteří touží po penězích, by se měli zaměřit jen na toto hromadění majetku (peněz). Pátrání po duchovním poznání a honba za penězi a majetkem nejdou dělat současně. Duchovno je možné naplnit, pouze když vše ostatní necháte jít. Dokud berete sebe jako tělo, pak to, co říkáte (z pozice těla) je pro vás pravdou. Všechny činnosti počnou od chvíle, kdy vyvstane vědomí/´já jsem´v těle, které s sebou přináší pocity štěstí a neštěstí.

Spánek a bdění přicházejí spontánně. Nejsou výsledkem vaší vůle. Přirozenost snu pokračuje rovněž během fáze bdění. Kde je zisk či ztráta, není-li tu žádná individuální myšlenka typu ´já jsem takový a takový´? Pomysleli jste někdy na to, jak byl vytvořen tento pocit ´já jsem´ a jak dlouho potrvá?

Toto poznání by mělo být probíráno pouze s lidmi, kteří nejsou zaujati světem (jsou od světa objektů odloučeni).

Proč se lidé zajímají o zázraky? Není tím největším zázrakem váš pocit bytí? Díky němu je během okamžiku vytvořen tento ohromný svět.

Bude-li někdo provádět speciální praxi, může získat duchovní síly/siddhis. Avšak poznání Já s tím nemá nic společného.

Jakožto vědomí/´já jsem´ existujete před samotným prostorem. Ještě než usnete, řekněte si alespoň: „Já jsem v podstatě jako prostor.“ Toto poznání je před slovy. Nelze ho získat pokáním či džapou. Šrí Krišna ho vykládal z lásky a soucitu. Většina lidí se zaplétá do rituálů a různých metod hledání. Mohou mít nakonec vize. Sebe-poznání je mimo (před) koncepty. Je věčné. Proč a odkud se vzaly a přepadly nás zkušenosti světa a pocit našeho bytí? Co jsme byli před touto zkušeností? To je nutné pochopit. Stále poslouchejte či čtěte tyto promluvy, dokud přestanete mít pochybnosti o své totožnosti. Jakmile budete vědět, co jste a jak jste začali existovat, tyto pochybnosti ustanou. Víra v Gurua a oddanost ke Gurovi přináší spontánně pochopení.

Poznání jednou nabyté nelze nikdy ztratit. Ten, kdo zná samádhí, se nenechá vtáhnout do světských záležitostí. Bez víry v Gurua tu není šance získat toto poznání Já. Krišna učil konečné poznání: „Jak dochází ke vzniku a zániku vesmíru, zatímco tu stále zůstává neprojev.“

Tohoto poznání se slova nemohou nijak dotknout. Jakmile dojde k ustání změn mysli, která se na základě toho stáhne do zdroje/neprojevu, ihned následuje samádhí. Vždy chcete (znát) význam slov, ale toto poznání Já je před slovy. To, jaký je stav beze slov, je však třeba slovy vysvětlit. Všechny pochybnosti o sobě musí být vyhlazeny. Světské poznání je k ničemu. Tím, že posloucháte či čtete tyto promluvy, poznání Já roste samo od sebe, stává se vše-prostupující, až nakonec splyne s Absolutnem. Posluchač (žák) by měl mít ryzí (pravdivé) srdce. S oddanost a láskou ke Guruovi přichází poznání.

Štěstí získáte, jen když sebe sama zapomenete. Láska ke Guruovi není obyčejná věc. Ten, kdo stále pokračuje v opakování mantry, realizuje Pravdu. Když se poznání Pravdy zcela objasní, přijde přesvědčení. Podržet si pevně v mysli vše, co jste si od Gurua vyslechli, je tou nejvyšší džňána jógou. Vždy si připomínejte, že poznání vašeho pocitu bytí je v souladu se slovy Gurua. Za vědomí se dostanete poté, kdy bude vědomí stabilizováno. Pak budete vědět, jak toto dočasné vědomí přechází do věčného stavu Já/vaší přirozenosti.

Vaše tělo, resp. potravinová esence, je potravou pro vědomí. Je to díky potravě, že cítíte, že ´vy jste´. Vše vám bude jasné, budete-li mít víru v Guruova slova. Oddanost vás pozvedá rychleji než intelekt. Je-li tu na samotném konci života strach ze smrti, pak se zbožný oddaný dovolává Boha, spatří světlo a promění se v životní energii/univerzální vědomí. Prána odejde a potom tu již není žádné znovuzrození. Je-li někdo natolik zapleten v konceptech, pak ho čeká znovuzrození, které je určeno podle jeho posledního konceptu.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek