Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.12. Klub MalýVelký strom       

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

2. Budete-li se držet Guruových slov, čeká vás duchovní vývoj, a stejně tak šťastný bude i váš světský (rodinný) život (Nirupany).

12. 11. 2015 - Aleš

Není-li tu přítomen čas, není tu ani svět (Tento čas není časem, měřeným hodinami). (Maharadž říká, že čas začne s narozením jedince. Takže to není narození dítěte, ale narození času. Svět tu je tedy do té doby, dokud jste zde vy.). Vy víte, že ´vy jste´. To je (příčina) trápení. Díky vědomí můžete vše vidět. Poznání Já je Guru. Vždy si to pamatujte. To je meditace. I když nebude podržen v mysli ryzí pocit bytí vědomě, stejně je tu stále přítomen. Uvědomování si času zmizí spolu s uvědomováním si světa, podobně jako skončí sen, který se po probuzení zcela vytratí. Ten, kdo pozoruje rozpuštění vesmíru, je zajisté před ním. Je to podobné, jako když spící člověk pozoruje sen.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 2

 

Čtvrtek, 1. prosince 1977

 

Brahman (projev) je věčné, neomezené časem. Nicméně i koncept ´Já jsem Pán Višnu´ netrvá věčně. Co to znamená? Lze pochopit tento význam prostřednictvím pokání? Ne. Je možné to pochopit jedině díky správnému rozlišování (Maharadž poukazuje na to, že i když Višnu může být Nejvyšší Bytost (To), když však usne, na vše zapomene a to včetně Svého vlastního jména. Dokud se pokládáte za tělo, nemůžete zároveň přebývat ve svém přirozeném stavu bytí, a to i kdybyste byli vtělením Boha.). Pamatovat si vyslechnuté instrukce je meditací.

To, co se přihodilo v dětství, bylo pravdivé; to, co bylo uskutečněno během mládí, bylo také pravdivé; a to, co se stalo během stáří, bylo rovněž pravdivé. Avšak to vše dohromady bylo falešné. Osvobození je svoboda od vlastního konceptu (já jsem takový a takový atd.), od pout mysli, intelektu a představivosti. Naše pravé Já je zbaveno jakéhokoliv konceptu, včetně ´Chci být, chci existovat´.

Všechny koncepty jsou vždy nedokonalé.

Jaká jsou slova Gurua? Tato: „Nejsi tělo, jsi životní síla v těle.“ Jestliže se držíte těchto slov, nikdy pro vás nebude existovat smrt.

Čas skončí, ale vy nikdy neskončíte. Ten, kdo prohlašuje ´Já jsem tělo´, toto nikdy nepochopí.

Není-li tu přítomen čas, není tu ani svět (Tento čas není časem, měřeným hodinami). (Maharadž říká, že čas začne s narozením jedince. Takže to není narození dítěte, ale narození času. Svět tu je tedy do té doby, dokud jste zde vy.).

Vy víte, že ´vy jste´. To je (příčina) trápení. Díky vědomí můžete vše vidět. Poznání Já je Guru. Vždy si to pamatujte. To je meditace. I když nebude podržen v mysli ryzí pocit bytí vědomě, stejně je tu stále přítomen. Uvědomování si času zmizí spolu s uvědomováním si světa, podobně jako skončí sen, který se po probuzení zcela vytratí. Ten, kdo pozoruje rozpuštění vesmíru, je zajisté před ním. Je to podobné, jako když spící člověk pozoruje sen.

Odpočinete si jen tehdy, když se zastaví tok vaší mysli. K tomu, aby se mysl ztišila, je třeba soustředit se na cíl. Krišna říká: „To, prostřednictvím čehož je poznáván svět, je mojí a stejně tak vaší přirozeností.“ Nemáte žádnou přímou zkušenost zrození či smrti. Avšak jelikož jste závislí na tom, co se povídá, pokládáte ji za jistou.

Mája (iluze) je velmi podivná. Neodhalí přirozenost Já bez oddanosti ke Guruovi. Praktikujte neduální oddanost ke Guruovi. Stále si připomínejte poznání ´já jsem´.

Budete-li se držet Guruových slov, váš světský život a duchovní snaha budou smysluplné. Proud/síla oddanosti ke Guruovi je sílou vědomí. Všechny duchovní síly jsou v něm přítomny. Když už nic jiného, tak alespoň opakujte slova ´Džaj Guru, Džaj Guru´. Pro vaše poznání pocitu bytí je dostupná pouze jedna metoda, a tou je oddanost ke Guruovi.

Nejsou tu tři guny (kvality), ale pouze jedna gunasattva guna neboli ryzí vědomí. Radžas guna dává pocit konatelství. Tamas guna uděluje pýchu z konání. Přítomnost těchto tří gun vejde v povědomí prostřednictvím činnosti, která je vykonána.

 

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek