Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 35/4 Když si vyslechnete toto poznání, aniž byste ho chápali, ono vykoná svoji práci

21. 7. 2015 - Aleš a Gabriela

maharaj_nirupana_12s.jpgMusíte rozlišovat. Kvůli tělesné totožnosti jsme začali věřit ve věci, na které jsme si zvykli. Nejsme schopni přijmout i to zřejmé. Nedokážeme se vzdát svých špatných zvyků. To, co skončí, bereme za zaniklé navždy. Když naše tělo zestárne či onemocní, říkáme, že umíráme. Nedokážete-li se vzdát fenoménu smrti nyní, potom už zde nebude žádná možnost poznat, že jste chybovali. V každém případě, všechny vaše koncepty jednou skončí. Rozumnější je poznat pravdu nyní, dokud jste naživu. Učiníte-li tak, budete vědět, že vaše "Já" je nesmrtelné, úplné a dokonalé. Vaše poznání Věčného a Pravdy předchází všemu. Je i před vyvstáním vašeho vědomí.

Audio 35 – Čtvrtá část

Musíte meditovat na své vědomí, které je láskou samotnou a jež nepodléhá žádné smrti. Podobá se světlu. Stejně jako světlo nemůže zůstat nepřetržitě, vaše vědomí je rovněž dočasné. To ale neznamená, že zanikne (zemře). Stejně jako světlo nepodléhá smrti, tak i vaše vědomí je nesmrtelné. Přece zde není důvod k smutku, když odejde nějaký spotřební předmět. Nic špatného se mu nestalo. To, co skončilo, se rozmnoží. Například když se vypaří kapka vody, následně se spojí s oceánem. Toto tvrzení můžete zpochybnit, avšak když vyroste ze sklizeného zrna obilí, obilí se znovu rozmnoží do dalších zrn. Nedochází k žádné zkáze něčeho; věci odejdou, aby se znova objevily. Je zde nepřetržitý tok mizení a objevování.

Musíte rozlišovat. Kvůli tělesné totožnosti jsme začali věřit ve věci, na které jsme si zvykli. Nejsme schopni přijmout i to zřejmé. Nedokážeme se vzdát svých špatných zvyků. To, co skončí, bereme za zaniklé navždy. Když naše tělo zestárne či onemocní, říkáme, že umíráme. Nedokážete-li se vzdát fenoménu smrti nyní, potom už zde nebude žádná možnost poznat, že jste chybovali. V každém případě, všechny vaše koncepty jednou skončí. Rozumnější je poznat pravdu nyní, dokud jste naživu. Učiníte-li tak, budete vědět, že vaše "Já" je nesmrtelné, úplné a dokonalé. Vaše poznání Věčného a Pravdy předchází všemu. Je i před vyvstáním vašeho vědomí.

Protože se spolčujete s nevědomými lidmi, učíte se a snadno a lehce věříte tomu, že jste tělem a že jste se narodili. A tyto nasbírané dojmy si s sebou nosíte po celý život až do konce tělesného odchodu. Váš jazyk zná chuť jídla jen do té doby, než je spolknuto. Poté o ní už neví, ale výživu pak získáte stejně. Podobně když si vyslechnete toto poznání, aniž byste ho chápali, ono vykoná svoji práci. Ať už je vaše nevědomost jakákoliv, nyní víte, že nejste tělo, ale "Já". Tuto Pravdu musíte obdržet od Toho, kdo Ji zná a kdo Ji žije. I když ji zatím nechápete či nežijete, tato Pravda uvnitř vás vykoná svou práci.

Můžete žít jako mravenec či červ. Posluchač uvnitř vás si vyslechl, čím on je. Posluchač má schopnost rozšířit svou ryzost k tomu, aby realizoval "Já". To se stane bez vašeho povolení. Kvalita a schopnost posluchače je taková, že obdrží Sebe-poznání, a aniž by to s vámi konzultoval, vše potřebné se dříve či později uskuteční.

Konec čtvrté části.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"