Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.12. Klub MalýVelký strom       

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 36/1 Musíme poznat Átman během našeho života, to je nejzazší poznání

4. 8. 2015 - Aleš a Gabriela

nisargadatta_bidi.jpgPo celou dobu života jste se starali o tělo, co jste však učinili a jakou péči máte pro období, kdy zde tělo nebude? Tudíž abyste nabyli úplnosti (spokojenosti), musíte se starat o náboženství „Já“. Považovat vaše „Já“ za tělo není vaše pravé náboženství. Znát sebe jako Átman („Já“) je vaše pravé náboženství. Musíte poznat Átman ještě během života. Vaše tělo zde bude pouze několik let, co ale vaše bytí poté? Poznat Átman („Já“) je tím nevyšším dosažením. To je pravé duchovní náboženství. Není nutné vědět, co se stane, když tělo zemře. Je zcela nutné znát své Átman („Já“). K tomu, abyste ho poznali, společenství světce je nutností.

Audio 36/1

17. ledna 1980

Vitální dech je pro náš život nezbytný. Bez potravy zde není dech a potažmo ani vědomí. Když víte, co je správné a co nesprávné, pak lze umenšit neštěstí. Je nutné se držet dobré společnosti a patřičně se chovat ve světě.

(Čtení Písma) Správné chování se označuje jako náboženská cennost (významnost). Během života by se měl člověk chovat tím nejlepším možným způsobem. To, co je nejdůležitější, je náboženství „Já“. Náboženství vitálního dechu závisí na potravě. Musíte následovat pravé náboženství „Já“, abyste dosáhli toho nejvyššího, než tělo zemře. Jakmile vitální dech opustí tělo, tělo zemře, a to je konec vašeho spojení s tělem. Žít jako toto tělo, dokud zde je, značí lidskou existenci. Uvědomit si, že nejste svým tělem, značí být Bohem (boží existence). Potrava je důležitá, a abyste ji měli, musíte pracovat. Ale co je daleko důležitější je znát náboženství „Já“, které je nápomocné, když zde tělo není.

Po celou dobu života jste se starali o tělo, co jste však učinili a jakou péči máte pro období, kdy zde tělo nebude? Tudíž abyste nabyli úplnosti (spokojenosti), musíte se starat o náboženství „Já“. Považovat vaše „Já“ za tělo není vaše pravé náboženství. Znát sebe jako Átman („Já“) je vaše pravé náboženství. Musíte poznat Átman ještě během života. Vaše tělo zde bude pouze několik let, co ale vaše bytí poté? Poznat Átman („Já“) je tím nevyšším dosažením. To je pravé duchovní náboženství. Není nutné vědět, co se stane, když tělo zemře. Je zcela nutné znát své Átman („Já“). K tomu, abyste ho poznali, společenství světce je nutností. Světec vám říká, že nejste tělem ani vitálním dechem, a že musíte poznat svou existenci jakožto Átman („Já“). Dozvíte se také, co se děje Átmanu a zda je zde zrození či smrt. Átman není jen slovo. Átman značí „my“. „My“ značí naše vědomí. Je to to, kvůli čemu jsme se dozvěděli, že „my jsme“. Átman neboli vědomí nemá žádný tvar, formu, není tělem a je nespatřitelný. O Átmanu jsme se dozvěděli v důsledku našeho těla. Ale musíme poznat, co je Átman. Není ani mužem, ani ženou. Když se Átman oddělí od těla, nazveme to smrtí. Musíme poznat Átman během našeho života, to je nejzazší (konečné) poznání.

Doslechli jste se o Brahman a Átman je vyjádřením tohoto Brahman. Kvůli tělu jsme se dozvěděli, že „my jsme“. Avšak naše tělo se svým jménem a formou závisí na potravě, a když zde potrava není, není tu ani životní dech a vědomí.

Když se narodí dítě, je bezejmenné do té doby, než se mu rozhodnete nějaké jméno přidělit. Dítěti je jméno říkáno až si ho pomalu zapamatuje. Tak jako je vymyšlené jméno, stejně tak je vymyšlená představa „já jsem toto tělo“. Ten kdo se obeznámí s Átman, unikne neštěstí. Bůh Bohů říká toto: „Ten, kdo medituje na Mne a zná Mne, nemá žádnou smrt, znovuzrození a ani neštěstí. Je od tohoto všeho oproštěn.“ Člověk je pln konceptů a pouze ty jsou zodpovědné za jeho znovuzrození a několik životů.

Konec první části.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"