Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.12. Klub MalýVelký strom       

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 35/5 Každý lidská bytost je pacientem v nemocnici zvané svět

28. 7. 2015 - Aleš a Gabriela

Díky Guruově milosti jsem došel k poznání toho, co jsem byl a co věčně jsem. To samé pokračuje i během mých 83 let života. To, co jsem a to, čím nejsem, je mi jasné a tudíž nemám problém při odpovídání lidem hledajícím spory, kteří sem přichází z celého světa. Kohokoliv, kdo sem přijde, se pouze zeptám "Jaký je váš věk?". Nemám potřebu jim dávat jakékoliv další otázky. Znám velmi dobře to, co jsem byl před těmito 83 lety a před dotykem mého bytí. Veškeré mé vědění je bez snahy znát to. Vím také, že celé dění se odehrává v poli pěti elementů, tří kvalit a principů prakrti a puruša. Nic z toho nemůže vstoupit do mé věčné existence. Všechny dobré a špatné činy, které se odehrály během mého života, zůstanou zde (v tomto poli) a nikdy se nedostanou mimo tuto sféru.

Audio 35 – pátá část

Spoléháte se na Písma. Ale kdo jsou autoři těchto náboženských textů? Považuji je za ty, co "mlží". Jejich písma jsou plná jejich vlastních konceptů. To, co autor napíše, závisí na jeho názoru a náladě. Může psát cokoliv, co má v oblibě. A protože jsou texty prastaré, tak se cítíme být zavázáni přijmout je se sepjatýma rukama. Máme za to, že jsou to slova boží. Vše, co jste si vyslechli od ostatních a přečetli z písma, není nic než poetická představivost. Skutečná pravda o písmech se vám stane zcela jasnou. Možná je pro vás má promluva stěží přijatelná a obtížně pochopitelná.

Toto tělo naplnilo svých 83 let podle vašeho časového měřítka. Byl jsem nepřetržitě bez jakéhokoliv zakoušení. Pro tento věčný princip je těchto 83 let prožitkem nemoci, ne-pohody (dis-ease). To je pro mne nová zkušenost. Tato nepohoda se nazývá nemocí samotné existence (těla). Před prvním dnem z těchto 83 let jsem neměl potřebu brát jakékoliv léky či mít nějaké jiné potřeby. Nebylo zapotřebí jíst, pít, chodit či spát. Nebyla zde potřeba žádného druhu.

Byl jsem ve věčném stavu a náhle, aniž bych věděl, co se stalo, začal fungovat se zvukem Óm tento (ne-pohodlný) stav. To byl počátek Rg védy neboli védy ne-pohody, jak to nazývám. Fyzická existence je véda ne-pohody. Každý lidská bytost je pacientem v obrovské nemocnici zvané svět. Tato nemocnice poskytuje pacientům jídlo, vodu a léky. Během nemoci každý požaduje léky různých druhů. Léky vás mají dostat do pohodlného pocitu, když máte dělat to či ono, včetně poslouchání hudby. A tím vznikla Sámavéda. Výsledkem Sámavédy bylo to, že jste dokázali rozlišovat a vědět, co máte a co nemáte dělat, tj. plánování. Potom vznikla Jadžurvéda, za jejíž vznik je zodpovědná Sámavéda. Abyste poznali význam toho všeho a realizovali "Já", musíte recitovat boží jméno či mantru, kterou vám dal váš Satguru. Vaše schopnost provádět neustálou a nepřerušovanou recitaci mantry odráží to, jak opravdoví (nasazení) jste. Když opakujete mantru, pochopení jejího plného významu a veškerého tajemství ohledně poznání „Já“ vám bude odkryto. Obdržíte plné poučení zevnitř. Budete vědět co dělat a čemu se vyhnout.

Z bezproblémového stavu jste se náhle dostali do obtížné situace. Avšak díky pomoci vašeho Satgurua vám bude ukázána cesta ze všech problémů. Žák byl správně veden k tomu, aby udělal to či ono a vyhnul se tomu či onomu. Byl dostatečně poučen, jak to převést do praxe. Bylo mu sděleno, jak se vyhnout rušivým faktorům. To byl počátek další védy, jež se nazývá Atharvavéda. V Absolutnu není žádné bytí či chtění. Já chci to či ono nemá konce. To je nemoc, která se objevila. Ztratili jste všechen svůj klid kvůli ní. To, co vám zde povídám, je pouze pro vaši potřebu. Neříkejte to druhým, můžou se na vás naštvat.

Díky Guruově milosti jsem došel k poznání toho, co jsem byl a co věčně jsem. To samé pokračuje i během mých 83 let života. To, co jsem a to, čím nejsem, je mi jasné a tudíž nemám problém při odpovídání lidem hledajícím spory, kteří sem přichází z celého světa. Kohokoliv, kdo sem přijde, se pouze zeptám "Jaký je váš věk?". Nemám potřebu jim dávat jakékoliv další otázky. Znám velmi dobře to, co jsem byl před těmito 83 lety a před dotykem mého bytí. Veškeré mé vědění je bez snahy znát to. Vím také, že celé dění se odehrává v poli pěti elementů, tří kvalit a principů prakrti a puruša. Nic z toho nemůže vstoupit do mé věčné existence. Všechny dobré a špatné činy, které se odehrály během mého života, zůstanou zde (v tomto poli) a nikdy se nedostanou mimo tuto sféru. To je odevzdání všech výsledků činností věčnému Brahman či Krišnovi. Znovu vám připomínám, že k vám hovořím pokládaje vás za své "Já". Váš postoj je však odlišný. Moje současná existence je jako nemoc, která je odkázána k odchodu.

Podle slov světců jsem neprovádět opakování mantry či vykonávání pokání pro vlastní zisk, ale když jsem potkal svého Satgurua, oddělil mne od neskutečného během okamžiku.

Konec audia 35.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"