Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

126. Vesmír vykvetl ve vašem vědomí – (Nirupany)

23. 7. 2015 - Gabriela

Musíte pochopit, jaký je vztah mezi vámi a světem. Dokud máte koncept, že jste individualita, nikdy nenabydete dokonalou blaženost. Nejste nikým stvořeni. Nemáte žádné rodiče. Jste sebe-zářní. Celé panorama, které je vesmírem, je vaší viditelnou formou. Koncepty typu ´já umřu´, ´já praktikuji oddanost´, ´odcházím do nebe´ atd. jsou všechno falešné koncepty. Jak může mít ten, jehož forma obsahuje celý vesmír, rodiče? Váš samotný život udržuje vesmír naživu. Nemáte žádné povinnosti ani jako individualita, ani jako všeprostupující projev. Chybně jste zaměnili své ego za Já. To je příčina klamu (falešné představy). Pocit zodpovědnosti jste si vytvořili svým vlastním konceptem. Vaše tělesné vědomí způsobuje pocit zodpovědnosti. Ten, kdo realizoval sebe sama, sem chodit nepotřebuje. Lidé by měli jít za ním!

Nirupana 126

 Sobota, 18. srpna 1979

Pokud rozjímáte nad Parabrahman, splynete s jeho blaženou pravou přirozeností. Před tím, než dosáhnete Absolutno, je zde blaženost. Jakmile dojdete do tohoto bodu, všechny pocity se rozpustí. Toto dosažení Absolutna je dokonalou blažeností. Nelze to dokonce ani popsat jako stav blaženosti.

Tazatel: Maharadži, existuje cesta k dosažení Parabrahman?

Odpověď: Ano. S naprostou láskou se staňte zajedno se svým vědomím.

Nehovořím běžným jazykem. Žádám vás jen, abyste pozorovali sebe sama. Být lidskou bytostí značí mít tělo. To není forma Já. Pokud se o samotě posadíte a budete pozorovat vědomí, pochopíte, že vědomí je svět. Je to pocit ´já jsem´. Formou toho, kdo to pozná, je celý vesmír. Nicméně vy se omezujete pouze na tělo. Vesmír vykvetl ve vašem vědomí. Vy znáte své vědomí, ale pojali jste ho jako něco od vás odlišného. Proto jste nedosáhli Seberealizaci.

Musíte pochopit, jaký je vztah mezi vámi a světem. Dokud máte koncept, že jste individualita, nikdy nenabydete dokonalou blaženost. Nejste nikým stvořeni. Nemáte žádné rodiče. Jste sebe-zářní. Celé panorama, které je vesmírem, je vaší viditelnou formou. Koncepty typu ´já umřu´, ´já praktikuji oddanost´, ´odcházím do nebe´ atd. jsou všechno falešné koncepty. Jak může mít ten, jehož forma obsahuje celý vesmír, rodiče? Váš samotný život udržuje vesmír naživu. Nemáte žádné povinnosti ani jako individualita, ani jako všeprostupující projev. Chybně jste zaměnili své ego za Já. To je příčina klamu (falešné představy). Pocit zodpovědnosti jste si vytvořili svým vlastním konceptem. Vaše tělesné vědomí způsobuje pocit zodpovědnosti. Ten, kdo realizoval sebe sama, sem chodit nepotřebuje. Lidé by měli jít za ním!

Koncept je jako ozdoba. Ten, kdo nosí ozdobu, není ozdobou. Pocit ´já jsem´ je kořenem duality. Správný stav je před ním. Vědomí je kvalita. Má Ten, kdo zná vědomí, kvalitu? Vyslovujete slova jako Brahman, Bůh atd., ale jaký význam z nich získáváte? Vaše slova vás mohou svést na nesprávnou cestu (oklamat). Pouhé intelektuální pochopení není dostatečné.

Prostě naslouchejte. Pokud se budete považovat za Džňánina, zajisté budete trpět. Nepřijímejte žádnou pózu.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková