Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 34/2 - Jsem to, co říká můj Guru

23. 6. 2015 - Ales a Gabriela

maharaj_audio_6.jpgTato věc je jasná a jednoduchá. Jsem to, co říká můj Guru. Jsem nepodmíněný, úplný a dokonalý. Toto je to, co ve skutečnosti jsem. Je to druh jógy zvané jóga neústupnosti (trvání na Tom.)  Setrvávat ve slovech Gurua a trvat na Tom. Nemám žádnou jinou totožnost než to, co říká můj Guru. Možná se méně obáváte o sebe, ale strach o své vlastnictví a rodinné příslušníky narůstá. Všechny vaše znalosti se nakonec stanou zodpovědné za vaše potíže a neštěstí. Možná se vám to, co zde slyšíte, nelíbí, ale co s tím mohu dělat? Pokud se vám to líbí, zůstaňte a poslouchejte. Jinak odejděte.

Audio 34/2

Lidé následují Védy a písma slovo od slova. (Nyní probíhá čtení Písma.)

Tou nejdůležitější věcí v nás je naše vědomí, kvůli kterému víme, že „my jsme“. Odraz měsíce na pohyblivé vodní hladině nám evokuje dojem, že se měsíc strachuje, že se chvěje. Podobně i náš strach je kvůli tomu, že považujeme zrození těla za své zrození. V těle je naše zpráva a ne ….(špatná nahrávka, není rozumět).

Pokud se zlostný člověk zklidní, nemůžeme ho považovat za někoho, kdo je plný klidu. Jen se dostal do modifikovaného stavu (mysli). Bůh říká: „Můj stav je vskutku klidu plný. Jsem bez jakýchkoliv modifikací a prost myšlenek. Nemůžete mne rozpoznat jako takového a onakého. Jsem nepopsatelný.“ Náš pocit bytí je kvalitou potravinového výtažku. Tak jako je v cukru sladkost, v potravinovém výtažku je náš pocit bytí, „já miluji“.

Rádoby (falešní) Guruové toto nedokážou vysvětlit tak jasně. Nejsou toho schopni a také nemají oprávnění to provádět. Žáci toto ujištění (Ty jsi Brahman) stvrzené jim nenaplní (neoprávní). To navodí dojem, že ujištění „Ty jsi Brahman“, selhalo. Běžně je žákovi řečeno, co on nebo ona není. Většina cizinců, kteří navštívili toto místo, procestovali celý svět. Někteří říkají: „Nedostává se nám odpovědi na naše otázky.“ Maharadž: Kladli jste mi chybné otázky v důsledku své nevědomosti. Měl bych vám dávat odpověď dle vaší znalosti (dle vašeho přání)? Proto si pamatujte, když se ptáte, moje odpověď se bude zdát zcela opačná vůči tomu, co vy žádáte. Tento opačný pocit je kvůli tomu, že vy existujete kvůli mně a já existuji kvůli vám. Vy však mluvíte z (hlediska) nepravdy. Měl bych dělat to samé? Cítíte, že se vám nedostává odpovědi na vaši otázku, kvůli vaší tělesné totožnosti. Myslíte si, že mne dotlačíte k tomu, abych vás bral jako tělo? Vím, že nejste ani svým tělem, ani vědomím. Vidím vás jako sebe sama a z (tohoto postoje) vám dávám odpověď na vaši otázku. Pokud se vám moje promluva líbí, jste vítáni. Jinak máte možnost odtud kdykoliv odejít. Ke změně ve vás bude docházet pomalu kvůli překážkám ve formě vašich konceptů vázaných na „já“ a „moje“. I přesto je toto místo naplněno návštěvníky jak dopoledne, tak odpoledne a večer. Někteří návštěvníci, kteří přicházejí většinou z Evropy a Ameriky, mají pocit, že jsou, co se týče poznání, v pochybnostech.

Tato věc je jasná a jednoduchá. Jsem to, co říká můj Guru. Jsem nepodmíněný, úplný a dokonalý. Toto je to, co ve skutečnosti jsem. Je to druh jógy zvané jóga neústupnosti (trvání na Tom.) Setrvávat ve slovech Gurua a trvat na Tom. Nemám žádnou jinou totožnost než to, co říká můj Guru. Možná se méně obáváte o sebe, ale strach o své vlastnictví a rodinné příslušníky narůstá. Všechny vaše znalosti se nakonec stanou zodpovědné za vaše potíže a neštěstí. Možná se vám to, co zde slyšíte, nelíbí, ale co s tím mohu dělat? Pokud se vám to líbí, zůstaňte a poslouchejte. Jinak odejděte. Říkám vám fakta, že žádný hřích se vás nemůže dotknout. Nebyli jste nikdy narozeni a otázka smrti je vyloučena. Přijměte tento fakt. Co zmůže váš Satguru, jestliže si přejete žít a umřít se svou tělesnou totožností? Milujete svá tvrzení (koncepty), ale to je řeč těla (mysli), a ne pravého „Já“.

Paramátman říká: „To já jsem vytvořil iluzi k tomu, aby pro mne pracovala. Ve své přirozenosti jsem beze slov neboli tichý. Jsem nehybný. Nejsem ani černý ani bílý, ani velký ani malý.“

Satguruova slova mohou odstranit pochybnosti a potíže, ale k tomu musí žák svého Satgurua milovat a oblíbit si Jeho slova. Připomínejte si, že má úplnost a dokonalost podporuje vaši existenci. Existujete kvůli Mně.

Konec audio přednášky 34.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

 

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"