Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

122. Pouze nevědomá bytost projektuje ve své mysli budoucnost – (Nirupany)

25. 6. 2015 - Gabriela

Děláte duchovní praxi, ale stali jste se slovem Gurua (tím, co Guru říká)? Vaše víra je závislá na totožnosti s tělem a myslí. Někoho takového, kdo prohlašuje: „Dnes odcházím.“ nebo „Za deset dní bych měl odejít (umřít).“, mohou někteří nazývat guruem. Ale kam jde? Říkat něco takového je rovněž nevědomost. Pouze nevědomá bytost projektuje ve své mysli budoucnost. Džňánin nemá žádnou budoucnost; není tělem, pránou, ani vědomím; nemá žádné osvícení. Já nemám žádné jméno, formu, barvu, tvar. Toto je výsledek milosti Sadgurua.

Nirupana 122

 Čtvrtek, 2. srpna 1979

Co je myšlenka? Je to něco, co je vnímáno a lze podle toho postupovat. Sadguru je za/před myšlenkou. On je věčné Absolutno. Tělesné vědomí má koncepty typu něco je velké, něco malé. Oddané písně (bhadžány), které zpíváme, nejsou věnovány žádné vnější entitě. Jsou určeny Já, naší skutečné přirozenosti.

Vaše chování závisí na víře, kterou jste přijali. Učení (slovo) Sadgurua je stejně tak jednoduché, jako složité. Problém je v tom, že nejste schopni analyzovat jeho význam, aniž byste ho nepřirovnávali k něčemu jinému. Pravá přirozenost Sadgurua nemá žádný počátek, prostředek a ani konec. Jeho existence je skutečná a věčná. Nelze ji zakusit prostřednictvím praxe.

Tělo je kořennou příčinou všeho. Lidé praktikují uctívání, protože chtějí pohodlí (blaho a prosperitu). Ne proto, že chtějí Boha. Přirozenost Brahman je taková, že nemůže vytvořit žádnou překážku na vaší cestě. Tuto přirozenost proto získáte, pokud si ji přejete. Když se stanete (samotným) významem mantry, kterou vám dal váš Guru, poznáte, co Guru je. Nikdo nedokáže dosáhnout dokonalého spojení (jóga) prostřednictvím tělesného vědomí. Nikdo nevytváří překážky na cestách ostatních. Každý si klade překážku sám sobě díky vlastním konceptům.

Nejprve je zde vědomí. Pak přichází zvuk následovaný slovem (projevem). Toto spojení se nazývá Brahman. Značí náš pocit ´já jsem´. Každá lidská bytost se chová podle významu slov. Toto se nazývá mysl. Kvůli své mysli a slovům říkáte: „Je zde Brahman.“ Jakmile je vědomí ukotveno ve Zdroji, slovo zmizí. Vědomí je před tím, co je viděno a cítěno.

Vědomí v těle je znakem sattvy (životní síly). Tělo může být mužské nebo ženské, ale prána a vědomí nejsou ani mužem, ani ženou. Džňánin nemá žádnou smrt. Čas má konec, nikoli Džňánin. Když prána odejde, vědomí se vytratí. Tak tedy kdo přichází a kdo odchází?

Děláte duchovní praxi, ale stali jste se slovem Gurua (tím, co Guru říká)? Vaše víra je závislá na totožnosti s tělem a myslí. Někoho takového, kdo prohlašuje: „Dnes odcházím.“ nebo „Za deset dní bych měl odejít (umřít).“, mohou někteří nazývat guruem. Ale kam jde? Říkat něco takového je rovněž nevědomost. Pouze nevědomá bytost projektuje ve své mysli budoucnost. Džňánin nemá žádnou budoucnost; není tělem, pránou, ani vědomím; nemá žádné osvícení. Já nemám žádné jméno, formu, barvu, tvar. Toto je výsledek milosti Sadgurua.

 Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková