Nová kniha:


Jóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

121. Věnujte pozornost pouze Zdroji – (Nirupany)

18. 6. 2015 - Gabriela

Bdělost je primární iluzí, kořennou májou. Bůh je rovněž zrozen z máji. Všechno toto trápení je důsledkem vědomí. V hloubi vědomí se nachází nekonečný klid. Existují milióny stavů mysli. Spatříte je v otvoru na temeni hlavy (brahmárandře). Jakmile je jednou svatba (sjednocení) oslavena, můžete dělat, co vás těší. Potřebuje pak někdo být dále poučován (školen)? Stejně tak zjistěte, proč a jak vědění pocitu bytí/vědomí vyvstalo. Pak tuto hádanku vyřešíte. Není-li zde paměť, není tu ani zkušenost myšlenky. Tudíž zde není ani připomínání, ani zapomínání; neexistují. Není tu žádný Džňánin Já; je zde pouze realizace Já.

Nirupana 121

 Čtvrtek, 26. července 1979

Milióny Krišnů a Rámů přišly a odešly. Učinil někdo z nich jakoukoliv změnu v přirozenosti vědomí? Vědomí je kvalita, která se objevuje spolu s kombinací výtažku pěti elementů a pránou. Říká se, že někteří lidé jsou schopni si vzpomenout na 10 nebo 12 minulých životů. Proč ale nechápete, že všechna zrození vzešla z vašeho vědomí? Tvrdíte, že jste měli mnoho životů, ale proč a jak jste byli obviněni z vašeho prvního zrození? Pamatovali jste si sebe sama, když jste si nebyli vědomi žádné individuality? Aby se mohlo projevené přihodit, podpora nějakého objektu (hmoty) je nezbytná. Z čeho je vytvořen projev individuality? Kdo zde byl před projevem a kam chce dojít tím, že vynaloží nějaké úsilí? Poté, co si toto vyslechnete, pochopíte, že vaše poznání pocitu bytí/vědomí je kvalitou sattvy; není vámi. Pouze pochopte, jak vás přepadlo vědomí. Zbytek zanechte, všechny komplikace přišly s vědomím.

Ten, kdo musí tolerovat svůj pocit bytí, nemá jméno ani formu. Nějakým způsobem se toto poznání začalo považovat za tělo. Musíte pochopit jak a skrze co vyvstalo vědění si vašeho pocitu bytí. Proč je Džňánin svobodný? Protože pochopil, jak vědomí vyvstává a podstupuje rozpuštění. Meditujete, ale čeho jiného se kromě těla držíte? S čím se budete ztotožňovat, vzdáte-li se tělesného vědomí?

Jak a prostřednictvím čeho se přihodilo zrození? Jste kvalitou výtažku těla. Tak jak půjdete do nebe? Pozorujte, jak vědomí vyvstalo, dokud nenabudete plné pochopení. Máte v této pěti-elementární vizi nějakou konkrétní totožnost? Jakmile vám toto bude jasné, pochopíte, že vy sami se pohybujete ve formě celého vesmíru. Krišna řekl: „Já jsem Vše.“

Otázka: Maharadži, říká se, že Parabrahman nemá žádný pohyb. Tak proč vytváří vědomí a skrze něj zbytek světa?

Odpověď: Toto vše je váš koncept. Parabrahman nic nekoná.

Tazatel: Maharadži, jak dlouho nám potrvá, než získáme realizaci?

Odpověď: Dokud neskončí vaše koncepty.

Bdělost je primární iluzí, kořennou májou. Bůh je rovněž zrozen z máji. Všechno toto trápení je důsledkem vědomí. V hloubi vědomí se nachází nekonečný klid. Existují milióny stavů mysli. Spatříte je v otvoru na temeni hlavy (brahmárandře). Jakmile je jednou svatba (sjednocení) oslavena, můžete dělat, co vás těší. Potřebuje pak někdo být dále poučován (školen)? Stejně tak zjistěte, proč a jak vědění pocitu bytí/vědomí vyvstalo. Pak tuto hádanku vyřešíte. Není-li zde paměť, není tu ani zkušenost myšlenky. Tudíž zde není ani připomínání, ani zapomínání; neexistují. Není tu žádný Džňánin Já; je zde pouze realizace Já.

Vaše spoutanost sestává z vašeho konceptu. Proto je nutné osvobození se od konceptu. Pro jakoukoliv zkušenost neexistuje žádný zdroj. Vše je dokonalé a naplněné po okraj, což znamená, že tu nic není. Toto je realizace Džňánina. Absolutno nespatřuje sebe samo.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.