Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 33/1 Žijte jakožto vědomí

2. 6. 2015 - Ales a Gabriela

maharaj_nirupana_12s.jpgTen, kdo chce skutečně poznat „Já“, se musí zcela držet slov Gurua. Bůh dále říká oddanému: „Svět existuje díky mě, já jsem ve vás jako váš pocit „já miluji“, což je vědomí. Ten, kdo je naplněn oddaností, zbaven veškerého vnějšího předvádění, realizuje „Já“ bez složité duchovní praxe. Opravdový oddaný jí, pije, medituje, a vždy si je vědom slov Satgurua. Je se Satgurem zajedno. Pro pravého oddaného je realizace jednoduchá, snadná a bez potíží.“

Audio 33

4. 11. 1979

Všechny naše světské zkušenosti jsou časem omezené, tudíž neskutečné. Bůh říká: „Ti, kdo dosáhnou mou pravou a věčnou přirozenost, vědí, co je to klid a tichost.“ Pro světce, který dosáhl „Já“, tu není nic dalšího k dosažení, nic, co by mělo být vykonáno. I jeho láska k existenci končí. Není zde ani ta nejnepatrnější myšlenka stát se někým. On je dokonalý (úplný) ve všech ohledech.

Ten, kdo spočinul a odhodlaně přebývá v Guruových slovech, překračuje všechny náboženské praktiky a povinnosti. Jaká jsou slova Satgurua? Říká: „Já jsem ve vás jako vaše vědomí, to je moje forma. Všechna jména a formy, včetně vesmíru, mají svoje dočasné chování, ale já jsem věčný a úplný. Já jsem ve vás jako vaše láska „Já“, váš pocit bytí, vaše oddanost. Všechna jména a formy ve světě jsou vyjádření či módy vesmírné substance (Prakrti).“ Krišna říká: „Všechna jména a formy existují díky mé věčné, pravé existenci. Naše formy a totožnosti se mění a nakonec zmizí. Vše, co se mění, zmizí, a to neměnné zůstává. Všechny toto změny se objevují kvůli neměnnému.“

Ten, kdo chce skutečně poznat „Já“, se musí zcela držet slov Gurua. Bůh dále říká oddanému: „Svět existuje díky mě, já jsem ve vás jako váš pocit „já miluji“, což je vědomí. Ten, kdo je naplněn oddaností, zbaven veškerého vnějšího předvádění, realizuje „Já“ bez složité duchovní praxe. Opravdový oddaný jí, pije, medituje, a vždy si je vědom slov Satgurua. Je se Satgurem zajedno. Pro pravého oddaného je realizace jednoduchá, snadná a bez potíží.“

Oddaný Krišny realizuje svou jednotu s Krišnou. S plnou vírou a oddaností žije pravý oddaný podle slov Gurua, to znamená, že žije jakožto vědomí. Vědomí je bezforemné a nemůže být (nikdy) individuální. Ten, kdo je úplný a dokonalý, dává zasvěcení, které vede k transformaci částečného do úplného (kompletního).

Můžete se považovat za cokoliv, ale smrt je nevyhnutelná. Se všemi světskými činnostmi se pouze přibližujete k smrti. Proč potom nebýt tím, co říká Satguru a žít podle toho? Měl bych milovat a být plně absorbován ve svém pravém „Já“. Já jsem tu díky Paramátman a Paramátman je má pravá forma. Jen zřídka kdy si to někdo připomíná a žije tímto způsobem. Smrt je nevyhnutelná. Nikdo ji nemůže uniknout, a to včetně Brahmy, Višnua a Mahéše. Vykonávejte si své běžné činnosti, jak chcete. Přitom jen stačí pamatovat na slova Gurua, že jste bezforemné vědomí, a ne tělo. Žijte jakožto vědomí.

Konec první části.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"