Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

119. Univerzální vědomí je velmi rozlehlé, ale ve své přirozenosti je neprojevené – (Nirupany)

4. 6. 2015 - Gabriela

Neexistuje jediná myšlenka, ve které by nebylo ego. K tomu, abyste pochopili myšlenku další myšlenkou, očišťujte svůj individualistický postoj. Kde je ego, tam je spoutanost. Vědomí je čirá láska. Nepřestávejte opakovat ´džaj Guru, džaj Guru´, i kdybyste tak měli činit tiše. Díky tomu sebe probouzíte. Guru znamená vědomí. Připomínání si Gurua je znakem velkého štěstí. Vaše vědomí je všeprostupující Guru. Guna (vědomí) koná mnoho věcí, ale po poznání Já se stane bez kvalit (neprojevenou – nirguna). Opakováním ´džaj Guru´ se guna stává čirou a posvátnou.

Nirupana 119

 Čtvrtek, 12. července 1979

Velmi snadno se můžete nechat zaplést do rituálů. To je spoutanost. O co se nejvíce znepokojujete? Není to vaše tělo? Dokud vynakládáte duchovní úsilí s tělesným vědomím, nikdy klid nezískáte. K nabytí Pravdy nelze vyvinout jakoukoliv činnost.

Neexistuje žádný jiný Bůh než To, prostřednictvím něhož víte, že ´vy jste´. Ale ani to vám trvalý klid nedodá. Když pochopíte jeho zdroj, stanete se oceánem klidu. Nemáte tvar ani formu. Jakmile o tom budete přesvědčeni, stanete se bezforemní. Když se myšlenky vytratí, zůstává čiré vědomí. V čirém vědomí pak vyvstane rozlišování (mezi podstatným a nepodstatným, skutečným a neskutečným). Skrze toto rozlišování jsou koncepty zničeny.

Neexistuje jediná myšlenka, ve které by nebylo ego. K tomu, abyste pochopili myšlenku další myšlenkou, očišťujte svůj individualistický postoj. Kde je ego, tam je spoutanost. Vědomí je čirá láska. Nepřestávejte opakovat ´džaj Guru, džaj Guru´, i kdybyste tak měli činit tiše. Díky tomu sebe probouzíte. Guru znamená vědomí. Připomínání si Gurua je znakem velkého štěstí. Vaše vědomí je všeprostupující Guru. Guna (vědomí) koná mnoho věcí, ale po poznání Já se stane bez kvalit (neprojevenou – nirguna). Opakováním ´džaj Guru´ se guna stává čirou a posvátnou.

Krišna vykonal ve světě mnoho věcí, ale žádná kvalita se Ho nikdy nedotkla. Kdo může o sobě prohlašovat, že je bez kvalit, zatímco v životě řeší různé záležitosti? (Pouze Džňánin.) Všechen chaos je kvůli konceptu (´já jsem tělo´). Veškeré děje světa pokračují na základě intenzity konceptu. Nic neopouštějte. Musíte pouze pochopit.

Radžas guna nevykoná nic, aniž by nedoufala, že z toho bude něco mít. Co je bolestivé? Je to vaše touha udržovat svůj pocit bytí? Radžas guna je zapletena do ztotožnění se se vzpomínkami.

Vědomí, poznání ´já jsem´, je vize Nárajány – Boha. V Nárajánovi je obsažen jak mužský, tak ženský princip. Čiré vědomí se nazývá Nárajána. Bytosti ho neznají, a tudíž trpí neštěstím. Ti, kdo rozpoznali, že vědomí je bez kvality (guny), jsou setrváváním v tomto světě unaveni (přesyceni). Odcházejí do odlehlých míst, jako jsou Himaláje. Univerzální vědomí je velmi rozlehlé, ale ve své přirozenosti je neprojevené.

Měli byste přebývat v blízkosti Gurua, abyste pocítili, že vaše vědomí a projev Gurua jakožto ´já jsem´ jsou totožné. Je možné vykonat něco bez prány? Je ten, kdo pránu zná (uvědomuje si ji), pránou dotčen? Pouze si pamatujte, že vaše forma je jako prostor.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková