Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 32 S poznáním vědění setrváváte nedotčeni jakýmkoliv množstvím štěstí a utrpení

26. 5. 2015 - Ales a Gabriela

Veškeré vaše poznání a touhy přicházejí prostřednictvím vašeho vědění. Abyste se osvobodili od tužeb, meditujte na své vědění. Musíte si své vědění spřátelit a být s ním zajedno. Když vám říkám, abyste se sjednotili s věděním, nemíní se tím, že jste od něho odděleni. Nejprve je zde vědění a potom tu je vše ostatní. Díky této meditaci nebudete od vědění již nic očekávat a budete prosti žádostí. S tím budete osvobozeni od vytváření představ. Budete setrvávat ve svém pravém stavu. Vy nejste nic než jména a formy vstupující do vašeho vědění. Jste součástí našeho vědění. Vidíme vás jako naše vědění. V našem vědění není žádná individualita. Vaše vědění je však individualitou, kterou se snažíte chránit a bolest a potěšení je tím, čeho dosahujete.

Audio č. 32

21. února 1980

Ten, kdo zná své vlastní „Já“ se nazývá Satguru. Zná také všechny hybné i nehybné objekty a všechny živé bytosti. Znalec „Já“ nezůstává znalcem. Ve stavu bez objektů není žádný znalec. Takzvaný Guruové (falešní Guruové) přebývají ve stavu svých vlastních konceptů, které považují za realizaci, a jenž učí ostatní. Nejedná se však o znalce „Já“, Světec nezůstává znalcem. O tomto tématu jsme diskutovali. Nejprve přichází vědění, a pak všechny hybné a nehybné objekty. Toto vědění se zprvu objevuje jako prostor a poté se zjeví další čtyři elementy se všemi formami a činnostmi v něm.

 POŠKOZENÁ NAHRÁVKA

------------------------------------
Nelze si podržet vědění tak, abychom ho viděli napořád. Rovněž nelze mít……?

Vy toto vědění znáte jako „někoho“, ale na počátku, u kořene, je věděním. Světec není pyšný „na stav“ být znalcem vědění. Objevení se vědění je více pocit a ne koncept a chování.

Vyvstala otázka – jak poznat sebe sama? …………Usnuli a pak se probudili.
-----------------------------

Je zapotřebí k tomu, abyste usnuli a probudili se nějaké úsilí nebo intelekt? Ne. Obojí se děje přirozeně. To, co se objevilo, je vědění, ve kterém je pět elementů a vše ostatní. S věděním přichází koncept „já jsem někdo“. Ten musí odejít. Kvůli vědění poznáváte své tělo a považujete se za muže či ženu. S věděním zakoušíte různé zkušenosti, pocity štěstí a neštěstí. V nepřítomnosti vědění jste se všemi těmito zkušenostmi nezabývali.

 

To, že jste se pojmuli za tělo, přišlo s věděním. Poté vám až do vašeho skonání zůstanou pocity štěstí a neštěstí. Dokud je zde totožnost s tělem, žádná změna není možná. S tělesnou totožností přichází pocit individuality mající jméno a formu, což vede zakoušení bolesti a potěšení. Je vaše vědění individuální? Je vaše vědění muže či ženy? Bez pociťování svého vědění neznáte žádnou bolest nebo potěšení.

Světec nemá zkušenost „být někým“. Nejdříve nastane pozorování vědění a pak následují ostatní věci. Pozorování vědění se děje spontánně, bez úsilí. Světec nemá žádnou individualitu, tudíž žádnou bolest či potěšení. Sledujete všelijaká dramata a filmové děje, ale pro mne je toto vše zbytečné. Nedokážete žít bez pobavení se, proto si přejete cestovat všude po světě. Pro mne je to vše marné.

Světec se ani neobtěžuje pozorováním vědění. To se děje spontánně. Vše, co je pozorováno, nakonec zmizí.

Vědění není (věděním) muže či ženy, jenž je pouhým konceptem. Ke všem činnostem dochází ve vědění, a vědění nemá žádné povědomí „být světcem“. Znalec vědění se nazývá Satguru. Nevědomá bytost si libuje „být někým“ ve vědění, čímž je svázána v pocitech bolesti a potěšení.

Světec se nikdy nepovažuje za jogína či sahua. Nemá žádnou pózu. Světec je stranou dokonce i od vědění, není si toho vědom. Není si ani vědom vašeho vědění, po objevení kterého jste pozorovali a pozorujete svět, v němž existujete s vaším tělem, které trpí a raduje se. Hledající zakoušení vstup a výstup ze samádhí. Světec se tímto nezabývá.

Lidé nedokáží zůstat, aniž by se s ničím neztotožňovali. Světec je dokonce bez svého bytí. Stav světce je popisován jakožto vidžňána – což značí žádné poznání nebo transcendenci poznání. Stav světce je popisován jakožto nejsnadnější a nejpřirozenější stav. To je to nejvyšší. Stav meditace a samádhí hledajícího tomuto nejvyššímu předchází. V tomto neobyčejném stavu je světec bez (pocitu) bytí, bdění a spánků a všech jejich obsahů.  

Světec je takto přirozený, aniž by k dosažení toho něco vykonával. Toto je pravý satguru. Jiní takzvaní Guruové přilnou ke své tělesné totožnosti, milují své vědění, a ženou se za slávou a obdivem.

Pro každého je přirozené mít touhu k životu. Jestli pak někdo pěstuje zájem o tuto touhu (žít) anebo je přirozeně taková? Vědění je objektem, ale jeho znalec není objektem. Každý objekt je produktem pěti elementů. Znalec neboli Satguru je ve stavu bez objektů. Satguru je Tím, kdo má přímé poznání.

Veškeré vaše poznání a touhy přicházejí prostřednictvím vašeho vědění. Abyste se osvobodili od tužeb, meditujte na své vědění. Musíte si své vědění spřátelit a být s ním zajedno. Když vám říkám, abyste se sjednotili s věděním, nemíní se tím, že jste od něho odděleni. Nejprve je zde vědění a potom tu je vše ostatní. Díky této meditaci nebudete od vědění již nic očekávat a budete prosti žádostí. S tím budete osvobozeni od vytváření představ. Budete setrvávat ve svém pravém stavu. Vy nejste nic než jména a formy vstupující do vašeho vědění. Jste součástí našeho vědění. Vidíme vás jako naše vědění.

V našem vědění není žádná individualita. Vaše vědění je však individualitou, kterou se snažíte chránit a bolest a potěšení je tím, čeho dosahujete. S poznáním vědění setrváváte nedotčeni jakýmkoliv množstvím štěstí a utrpení.

Světce nenapadá myšlenka (svého) pohodlí a potřeba vyhledávat pomoc od druhých k dosažení tohoto pohodlí. Světec od nikoho nic neočekává, dokonce ani od Boha. Světec neočekává jakoukoli změnu. Je plně spokojen, jak On je. Vše závisí na vědění, které je samo o sobě nestálé. Třebaže je vědění nestálé, všechny tři světy jsou v něm obsaženy. Umírá vědění? Ne. Vědění neumírá, ale přechází do stavu ne-vědění.

Každý zná vědění, které je sebezářné, a vychází a zapadá na svůj vlastní popud. Každý toto vědění miluje, ale Světec od něj nic neočekává. Každá živá bytost miluje své vědění. Oddaný, který uctívá své vědění jakožto svého Gurua, získává od tohoto vědění ochranu ze všech stran. To je funkce Gurua směrem k oddanému. Všechna péče a pomoc plyne z vědění. Potenciál (kapacitu) vědění lze snadno pochopit z našeho snového zážitku. Když vědění přejde do stavu ne-vědění, dokonalost je již zde.

Konec audio přednášky 32.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"