Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

51. Džňanéšvarí (z knihy Vše je iluze)

13. 5. 2015 - Aleš

Když chápete, že jste On, pak se jedná o pravé poledne, kdy je slunce na vrcholu. Iluze je noc, která nadále udržuje sen o existenci celého světa. Když celá noc iluze zmizí, zanikne s ní rovněž sen pocitu „já“. Poté je plně realizována „velká zkušenost“, která se stává naším místem působení. Satguru je slunce, které ničí jak východ, tak západ (slunce). Vyšlo slunce v podobě Satgurua. „Vidět“ znamená vidět svět. To je iluze a Já tím pádem není poznáno. Ve Védántě existuje falešný koncept, který se nazývá „iluze“, a ten Satguru zcela zničil. Velikost Gurua je tak obrovská, že mi nezbývá než Ho velebit používáním Jeho vlastních slov. Co jiného mohu dělat?

Satguru může být přirovnán k „horkému slunci“. Problém nastává, jakmile slunce vyjde. Král i žebrák si v hlubokém spánku užívají stejnou radost. Vyjde-li slunce poznání, přestane existovat den či noc. Protože je zdání světa hrubo-hmotné, zdá se být svět skutečný, i když je to pozemský sen. Když se rozptýlí „světlo poznání“, zruší se iluzorní zdání světa. Satguru je „slunce poznání“. Den Sebe-poznání začal existovat pro „děti poznání“. Ptáci (džívové) dostanou oči Átman (Já). Strach v myslích těch, kteří kráčí po stezce Sebe-poznání, je pryč. Když se rozptýlí světlo Já, temnota světského života je zničena, a pak přichází zdání duchovních sil, které nejsou nic než přízrak.

Když chápete, že jste On, pak se jedná o pravé poledne, kdy je slunce na vrcholu. Iluze je noc, která nadále udržuje sen o existenci celého světa. Když celá noc iluze zmizí, zanikne s ní rovněž sen pocitu „já“. Poté je plně realizována „velká zkušenost“, která se stává naším místem působení. Satguru je slunce, které ničí jak východ, tak západ (slunce). Vyšlo slunce v podobě Satgurua. „Vidět“ znamená vidět svět. To je iluze a Já tím pádem není poznáno. Ve Védántě existuje falešný koncept, který se nazývá „iluze“, a ten Satguru zcela zničil. Velikost Gurua je tak obrovská, že mi nezbývá než Ho velebit používáním Jeho vlastních slov. Co jiného mohu dělat?

Satguru je za dnem a nocí. Kdo Ho může vidět? On je Mistrem světla, ale je také Pánem „konečné stezky“ (Nivrittinath), a ta naopak nemá žádné světlo. Nechť je Jemu opětovně provolávána sláva. Nikdy nebude dostačující jeho oslavování. Je to stejně tak zbytečné, jako když budeme nazývat krále boháčem. Satgurua není možné takovým omezujícím způsobem chválit. Mohl by někdo vyčíslit, co vše nám Satguru udělil? Védánta je tím nejvýznamnějším pátráním. Šťastný je ten, kdo ji skutečně studuje. To, co je vykonáváno tělem, je umění, a to, co je dosaženo myslí neboli vědomím, je poznání neboli vidja. Čtrnáctým typem poznání je „Poznání Brahman“, tedy Brahmavidja. Sílu, pomocí které se toto Poznání zvětší, není možné změřit, a Védy jsou písma, která byla sepsána po prožití tohoto Poznání. Každý hledající, který byl schopen se plně obrátit do nitra, zachytil tuto zkušenost.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek

Večer, 19. 9. 1935