Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

50. Význam Satgurua a „Ty jsi To“ (z knihy Vše je iluze)

6. 5. 2015 - Aleš

SiddhaVýznam a sláva Satgurua, opravdového mistra, je nezměřitelná. Ten, komu se po získání Poznání zeslabí víra v Gurua, nedosáhne radosti „největší blaženosti“. Zeslabení víry v Gurua je příčinou selhání. Neměli byste se dokonce ani napít vody předtím, než ji nejprve nabídnete Guruovi. Všechny činy a věci, ze kterých se chcete těšit a užívat si jich, by měly být nabídnuty Guruovi a pouze to, co zůstane, byste si měli vzít. Slovo „jsi“ ve významu prohlášení „Ty Jsi To“(Tat Tvam Asi), je možné dosáhnout jen díky ...........

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Význam a sláva Satgurua, opravdového mistra, je nezměřitelná. Ten, komu se po získání Poznání zeslabí víra v Gurua, nedosáhne radosti „největší blaženosti“. Zeslabení víry v Gurua je příčinou selhání. Neměli byste se dokonce ani napít vody předtím, než ji nejprve nabídnete Guruovi. Všechny činy a věci, ze kterých se chcete těšit a užívat si jich, by měly být nabídnuty Guruovi a pouze to, co zůstane, byste si měli vzít. Slovo „jsi“ ve významu prohlášení „Ty Jsi To“(Tat Tvam Asi), je možné dosáhnout jen díky Milosti Gurua.

Sloužit Satguruovi je to nejvýznamnější. Tato oddanost vám dovolí dosáhnout stavu, jenž není ničemu ve světě roven. V momentu „Tohoto“ dosažení nastane změna v intelektu. Avšak iluzorní myšlenka přijde na mysl a zeptá se: „Jaký význam má Guru?“ Proto nikdy neopouštějte oddanost ke Guruovi. Pouze v důsledku hluboké víry v Gurua budete schopni dosáhnout Realizace, a pak poznáte, že vše se děje podle vašeho přání. Musíte skutečně cítit a zakoušet význam slova „jsi“ (Asi), uznat sebe jako Brahman a dosáhnout tak konečné spokojenosti. Sebe-poznání je vnímáno jako něco, čeho lze stěží dosáhnout, protože vaše oddanost je nedostačující. Oddanost k Brahman s kvalitou a formou ve tvaru Gurua (oddanost zvaná saguna) je velice obtížná. Oddaný pocítí ztrátu i při sebemenší zahálčivosti ve svém úsilí. Zahálčivost proto není vhodná, co se jeho oddanosti týče.

Vzdát se všech věr (konceptů) má zvláštní význam. Znamená to, že byste se měli vzdát všech svých zvyků, které vyživují vaše tělesné vědomí. To zajistí váš úspěch na duchovní cestě. Zabít Kuruovce (z Bhagavadgíty) znamená zabít totožnost s fyzickým tělem. „Bojovat“ je to, co se nazývá vírou. To je stezka povinnosti. Musíme bojovat, abychom zničili nevědomost a získali Sebe-poznání. To se nazývá vaší přirozenou povinností. Proto musíte vykonat svou povinnost, musíte jednat, a pokud nesplníte, co máte, osud si vynutí nějakou činnost, a vy zakusíte pád. Víra musí být následována a boj musí být podstoupen. Proveďte to tak, jak vám říkám. Máte dostačující poznání, ale vaše víra je nedostatečná. Zvětšete intenzitu své víry. Posilněte svou víru v Satgurua.

Musíte mít přesvědčení o „Absolutní přirozenosti Brahman“. Není tu nic než Brahman. Podle toho, jaký je váš vnitřní pocit, takový je Bůh. Rozdíl ve vašem cítění nastane pouze dle vaší víry. Ti, kdo si přejí stát se Bohem, by měli následovat stezku oddanosti. Stav Brahman bude váš v okamžiku, kdy je vaše oddanost prokázána. Závoj nespočtu dní musí být odstraněn.

Pokud vaše oddanost zeslábne poté, co získáte Sebe-poznání, pak toto Poznání nepřináší úspěch. Díky vlastní oddanosti k Bohu se stanete slavnými a významnými ve světě. Takový oddaný nic nepotřebuje. Kde je nedostatek v Jeho víře? I když byl Krišna princ, sloužil svému Guruovi, a vykonával mnoho těžké práce. To vyústilo v to, že Krišna získal více Božské hojnosti, než jeho Guru. Každému se dostane takového postavení, jaké si zaslouží. Výsledek opravdové víry je jednoznačný a zaručený.

Ráno, 19. 9. 1935

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek