Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od ledna 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
  • Praha

Sraz:  v 18:00h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      

9.5. Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468, Fero 774130579

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

50. Význam Satgurua a „Ty jsi To“ (z knihy Vše je iluze)

6. 5. 2015 - Aleš

SiddhaVýznam a sláva Satgurua, opravdového mistra, je nezměřitelná. Ten, komu se po získání Poznání zeslabí víra v Gurua, nedosáhne radosti „největší blaženosti“. Zeslabení víry v Gurua je příčinou selhání. Neměli byste se dokonce ani napít vody předtím, než ji nejprve nabídnete Guruovi. Všechny činy a věci, ze kterých se chcete těšit a užívat si jich, by měly být nabídnuty Guruovi a pouze to, co zůstane, byste si měli vzít. Slovo „jsi“ ve významu prohlášení „Ty Jsi To“(Tat Tvam Asi), je možné dosáhnout jen díky ...........

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Význam a sláva Satgurua, opravdového mistra, je nezměřitelná. Ten, komu se po získání Poznání zeslabí víra v Gurua, nedosáhne radosti „největší blaženosti“. Zeslabení víry v Gurua je příčinou selhání. Neměli byste se dokonce ani napít vody předtím, než ji nejprve nabídnete Guruovi. Všechny činy a věci, ze kterých se chcete těšit a užívat si jich, by měly být nabídnuty Guruovi a pouze to, co zůstane, byste si měli vzít. Slovo „jsi“ ve významu prohlášení „Ty Jsi To“(Tat Tvam Asi), je možné dosáhnout jen díky Milosti Gurua.

Sloužit Satguruovi je to nejvýznamnější. Tato oddanost vám dovolí dosáhnout stavu, jenž není ničemu ve světě roven. V momentu „Tohoto“ dosažení nastane změna v intelektu. Avšak iluzorní myšlenka přijde na mysl a zeptá se: „Jaký význam má Guru?“ Proto nikdy neopouštějte oddanost ke Guruovi. Pouze v důsledku hluboké víry v Gurua budete schopni dosáhnout Realizace, a pak poznáte, že vše se děje podle vašeho přání. Musíte skutečně cítit a zakoušet význam slova „jsi“ (Asi), uznat sebe jako Brahman a dosáhnout tak konečné spokojenosti. Sebe-poznání je vnímáno jako něco, čeho lze stěží dosáhnout, protože vaše oddanost je nedostačující. Oddanost k Brahman s kvalitou a formou ve tvaru Gurua (oddanost zvaná saguna) je velice obtížná. Oddaný pocítí ztrátu i při sebemenší zahálčivosti ve svém úsilí. Zahálčivost proto není vhodná, co se jeho oddanosti týče.

Vzdát se všech věr (konceptů) má zvláštní význam. Znamená to, že byste se měli vzdát všech svých zvyků, které vyživují vaše tělesné vědomí. To zajistí váš úspěch na duchovní cestě. Zabít Kuruovce (z Bhagavadgíty) znamená zabít totožnost s fyzickým tělem. „Bojovat“ je to, co se nazývá vírou. To je stezka povinnosti. Musíme bojovat, abychom zničili nevědomost a získali Sebe-poznání. To se nazývá vaší přirozenou povinností. Proto musíte vykonat svou povinnost, musíte jednat, a pokud nesplníte, co máte, osud si vynutí nějakou činnost, a vy zakusíte pád. Víra musí být následována a boj musí být podstoupen. Proveďte to tak, jak vám říkám. Máte dostačující poznání, ale vaše víra je nedostatečná. Zvětšete intenzitu své víry. Posilněte svou víru v Satgurua.

Musíte mít přesvědčení o „Absolutní přirozenosti Brahman“. Není tu nic než Brahman. Podle toho, jaký je váš vnitřní pocit, takový je Bůh. Rozdíl ve vašem cítění nastane pouze dle vaší víry. Ti, kdo si přejí stát se Bohem, by měli následovat stezku oddanosti. Stav Brahman bude váš v okamžiku, kdy je vaše oddanost prokázána. Závoj nespočtu dní musí být odstraněn.

Pokud vaše oddanost zeslábne poté, co získáte Sebe-poznání, pak toto Poznání nepřináší úspěch. Díky vlastní oddanosti k Bohu se stanete slavnými a významnými ve světě. Takový oddaný nic nepotřebuje. Kde je nedostatek v Jeho víře? I když byl Krišna princ, sloužil svému Guruovi, a vykonával mnoho těžké práce. To vyústilo v to, že Krišna získal více Božské hojnosti, než jeho Guru. Každému se dostane takového postavení, jaké si zaslouží. Výsledek opravdové víry je jednoznačný a zaručený.

Ráno, 19. 9. 1935

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek