Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

116. Dokonalé štěstí je na úrovni vědomí nemožné – (Nirupany)

14. 5. 2015 - Gabriela

/nisargadatta_bidi.jpgNevěřte v žádného boha či božstvo kromě svého vlastního vědomí. Ačkoli na začátku to hledající může potřebovat. Význam slov přetrvává, dokud slova trvají. Jakmile slovo odejde, ztrácí se též význam. Když dosáhnete samádhí, poznáte tajemství máji (iluze). Strach ze smrti zůstává, protože věříme, že se nacházíme ve světě. Skutečnost je opačná; svět je projektován prostřednictvím nás. Lidské vědomí je rozlehlejší než svět. Mája je tragi-komedie. Vše toto jsou koncepty vědomí. Poznání ´já jsem´ je důkaz Absolutna. Ten, kdo to realizuje, se stává s celým světem zajedno. Dokonalé štěstí je na úrovni vědomí nemožné. Toto všechno je nedokonalé. Abyste získali dokonalý klid, musíte poznat to, co je nedokonalé. Tento klid nelze pozorovat. Jakmile se váš čas chýlí ke konci, nezapomeňte (pozorovat) pochopit, jak končí mája (iluze). Pak bude odhalena vaše skutečná, věčná přirozenost.

Nirupana 116

 Neděle, 1. července 1979

Proč je vůbec zmiňováno toto slovo Átman? Všechny naše činnosti vykonává prána. Dokonce i samádhí je ve své podstatě pránou. Átman je jednoduše divák (přihlížející). Átman neboli poznání Já značí vědomí, které je neomezené. Jedinou svázaností je to, že nás naše mysl ztotožnila s tělem. Jakmile je prána od těla oddělena, vědomí zmizí, ale neumře. Smrtí to je nazýváno pouze z pohledu nevědomé bytosti. Pro Džňánina je to nic.

Svět je ve vaší mysli. Tvrzení ´my nejsme tělo´ značí, že nejsme potravou; potravou pro pránu. Vědomí je vytvořeno z potravinového výtažku a vesmír je stvořen z vědomí. Činnost pokračuje. Je falešná, pokud je nahlížena jakožto mája, přesto je skutečná, když je nahlížena jako Brahman. To obojí je navršením na vědomí. Veškeré vaše jednání je prováděno na základě slova (řeči). První slovo vás naučila matka. Každá světská zkušenost má omezené trvání. Je zde nějaké vědomí poté, co život skončí? Zůstaňte tiší bez vyřčení jediného slova. Může se to zdát nemožné, ale učiňte to možným.

Ten, kdo překročí pocit bytí, je ve stavu nepopsatelného klidu. Mája funguje v mnoha převlecích, ale ani jeden z nich není skutečný.

Nevěřte v žádného boha či božstvo kromě svého vlastního vědomí. Ačkoli na začátku to hledající může potřebovat. Význam slov přetrvává, dokud slova trvají. Jakmile slovo odejde, ztrácí se též význam. Když dosáhnete samádhí, poznáte tajemství máji (iluze). Strach ze smrti zůstává, protože věříme, že se nacházíme ve světě. Skutečnost je opačná; svět je projektován prostřednictvím nás. Lidské vědomí je rozlehlejší než svět. Mája je tragi-komedie. Vše toto jsou koncepty vědomí. Poznání ´já jsem´ je důkaz Absolutna. Ten, kdo to realizuje, se stává s celým světem zajedno. Dokonalé štěstí je na úrovni vědomí nemožné. Toto všechno je nedokonalé. Abyste získali dokonalý klid, musíte poznat to, co je nedokonalé. Tento klid nelze pozorovat. Jakmile se váš čas chýlí ke konci, nezapomeňte (pozorovat) pochopit, jak končí mája (iluze). Pak bude odhalena vaše skutečná, věčná přirozenost.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková