Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

114. Nahlížejte na vše jako na neskutečné – (Nirupany)

23. 4. 2015 - Gabriela

maharaj_audio2sm.jpgKdyž prána opustí tělo, vědomí se vytratí. Nezemře. Jakmile vědomí (guna) zapomene sebe samo, nazývá se nirgunou. To, co jste si vyslechli a přijali jako skutečné, musí být vytrpěno nebo užito. Proto nahlížejte na vše jako na neskutečné. Znalec, přestože má vědomí, tělo a pohled na svět, je pořád nirgunou – bez kvalit. Důvodem je to, že On je znalec toho všeho. Celý svět byl vytvořen v prázdnotě jemného vědomí. Pak bylo pocítěno, že my jsme ve světě a začala mizérie. Když však toto ´jáství´ zmizí, jsme svobodní. To vše se odehrává v otvoru na temeni hlavy – brahmárandře. V tomto otvoru ucítíte, že jste bdělí, a je vytvořen svět. Dojde-li v tomto otvoru ke změně, svět se také změní. Proto se vzdejte tělesného vědomí, svého ega. Připoutanost k tělu je překážkou.

Nirupana 114

 Čtvrtek, 14. června 1979

Jen zřídka kdo rozjímá nad tím, proč v nás bylo vytvořeno vědomí. Možná jeden z milionu nad tím hloubá. Vědomí značí náš pocit ´já jsem´. Pouze málokdo se drží vědomí tak, jak ho naučil Guru. Během praktikování meditace přichází mnoho zážitků. Jakmile hledající získají duchovní síly a lidé je začnou uctívat, rázem ustrnou. Jedině ten, kdo nepřetržitě rozlišuje (mezi podstatným a nepodstatným; skutečným a neskutečným), je schopen se vyvíjet.

Tak jako vystřelí z elektrického zkratu jiskra, podobně vědomí vzešlo ze zkratu. Zaslechli jsme slova jako džíva, Paramátman atd., co zde však bylo před doslechem těchto slov? Jak bylo vytvořeno naslouchání a z čeho? Máme nějakou totožnost mimo vědomí? Doba, po kterou vědomí zůstává, se nazývá délkou života. Ten, kdo je sjednocen se svou pravou přirozeností, je Džňánin. Pozoruje, jak vědomí přepadlo jeho skutečnou přirozenost. Je Jedním jediným, bez druhého. On není svým poznáním, ´já jsem´. On je znalcem zdroje vědomí. Může se zdát, že Džňánin vykonává světské činnosti jako kdokoliv jiný. On je však uvnitř naprosto svobodný. On ví, že žádnou kvalitu některého z pěti elementů nelze použít k popsání jeho pravé přirozenosti.

Vše je vytvořeno z ničeho. Není zde žádný tvůrce. Vše se děje spontánně. Neexistuje žádná podoba, s níž lze ztotožnit Džňánina. Prostřednictvím meditace spojte vědomí s vědomím. Gurova slova jsou vaší pravou totožností. Vy jste ryzí vědomí. Každý zná tuto pravdu. Přesto se člověk ztotožňuje s tělem. Jakmile výtažek potravy uschne, vědomí se vytratí. Jděte k jemnosti. Pokud nerealizujete to jemné, nerealizujete to hrubé.

Když prána opustí tělo, vědomí se vytratí. Nezemře. Jakmile vědomí (guna) zapomene sebe samo, nazývá se nirgunou. To, co jste si vyslechli a přijali jako skutečné, musí být vytrpěno nebo užito. Proto nahlížejte na vše jako na neskutečné. Znalec, přestože má vědomí, tělo a pohled na svět, je pořád nirgunou – bez kvalit. Důvodem je to, že On je znalec toho všeho. Celý svět byl vytvořen v prázdnotě jemného vědomí. Pak bylo pocítěno, že my jsme ve světě a začala mizérie. Když však toto ´jáství´ zmizí, jsme svobodní. To vše se odehrává v otvoru na temeni hlavy – brahmárandře. V tomto otvoru ucítíte, že jste bdělí, a je vytvořen svět. Dojde-li v tomto otvoru ke změně, svět se také změní. Proto se vzdejte tělesného vědomí, svého ega. Připoutanost k tělu je překážkou.

Kořenem pěti elementů je atomické vědomí. Je v něm obsažen celý svět. Jak může Džńánin považovat svět za skutečný? Nevědomá bytost věří, že skutečný je, tudíž zakouší utrpení. Ten, kdo se ztotožňuje s tělem, je tím, kdo trpí, nebo si libuje, nikoli Džňánin. Rozpoznejte Pravdu. Zanechte stranou všechny koncepty. Poznejte, jak vzniká vaše vědomí. Ten, kdo to pochopí, se dostane za zrození a smrt. On nikdy nepřichází, ani neodchází.

Odvést dobrou práci zabere čas. Špatnou práci lze vykonat okamžitě. Dobrá práce přináší blaho.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej