Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 29/1 Meditace na temnou modř (Shyam) vám přinese klid a skutečný odpočinek

7. 4. 2015 - Aleš a Gabriela

nirupana_6.jpgNáš pocit (novinka) "Já jsem" je Krišna a mysl spojená s Ním. Díky intenzivní oddanosti byl meditující ponořen ve formě Šrí Krišny, temné modři a rozpoznal "Toto je To". Co vidí lidské bytosti, když nepoužívají k vidění své oči? Vy všichni zde jste duchovně hledající, ale nevěnujete pozornost tomu, co je nepředstavitelné. Ono je před pozorností. Co vidíte se zavřenýma očima? Temně modrou, tmavou a krásnou. Tuto tmavost lze spatřit, aniž byste používali oči. Každý ji může uvidět. Tento princip je samotným životem těla, je jeho ochráncem. To je forma Krišny neboli Shyamy (jméno Krišny značící temnou modř). Ale i ti nejupřímnější hledající se stěží dokáží v této "formě" stabilizovat.

Audio přednáška Šrí Nisargadatta Maharadže číslo 29/1
3. února 1980

V této promluvě je dán popis Šrí Krišny. K čemu je přitahováno pět smyslových orgánů a pět funkčních orgánů? Ke Šrí Krišnovi. Je to vědomí, ke kterému jsou přitahovány. Tělo má cenu jen díky vědomí. Jen protože je tu vědomí, můžeme vnímat vesmír. To znásobuje jeho důležitost. Všechny orgány jsou velmi aktivní. Pro koho tak se zápalem pracují? Je to pro Šrí Krišnu. Naslouchání příběhů o Krišnovi, zpívání oddaných zpěvů (bhadžanů) se rozvine zalíbení k Němu. Lidé mají různé vize Krišny v mnoha podobách podle toho, jaká je jejich přitažlivost k Němu. S každým následujícím dnem se u každého rozrůstá zájem o "Já". Jinými slovy se zvětšuje láska k našemu Bytí. Protože Krišna není nic než naše vědomí, láska k Němu, vize a společnost Krišny, den co den roste. Gópis neboli ženy z vesnice, kde žil Krišna, spatřily Krišnu a zamilovaly se do Něj. Je tu snad někdo, kdo by neměl rád své vlastní vědomí? Gópis zde představují duchovní proměnu. Byly zcela ponořené v Krišnovi neboli vědomí. Krišna či vědomí značí Sebe-lásku, lásku Být. Ten, kdo si je vědom důležitosti vědomí, medituje na něj a je v něm ztracen (ponořen). To se týkalo i žen, které byly vdané. Láska ke Krišnovi je láska k našemu Bytí. Všechny smyslové orgány zbožňují sloužit Krišnovi neboli vědomí. Dokonce i staří lidé, kteří zakusili chuť meditace, po ní poté toužili víc a víc. Během tohoto procesu se stali zajedno s "Já" a byli osvobozeni. Vysvobození zde značí splynutí s Krišnou ještě během života v těle. Šrí Krišna je popsán jako temně modrý, s tmavou pletí a s myslí ponořenou do této tmavé modře.

Náš pocit (novinka) "Já jsem" je Krišna a mysl spojená s Ním. Díky intenzivní oddanosti byl meditující ponořen ve formě Šrí Krišny, temné modři a rozpoznal "Toto je To". Co vidí lidské bytosti, když nepoužívají k vidění své oči? Vy všichni zde jste duchovně hledající, ale nevěnujete pozornost tomu, co je nepředstavitelné. Ono je před pozorností. Co vidíte se zavřenýma očima? Temně modrou, tmavou a krásnou. Tuto tmavost lze spatřit, aniž byste používali oči. Každý ji může uvidět. Tento princip je samotným životem těla, je jeho ochráncem. To je forma Krišny neboli Shyamy (jméno Krišny značící temnou modř). Ale i ti nejupřímnější hledající se stěží dokáží v této "formě" stabilizovat.

Dokud je zde temná modř Krišny, je tu mysl, životní dech a vědomí v těle. Zapamatujte si toto: v nepřítomnosti Krišny ve vás neexistuje ve vás ani vědomí. Stane-li se Krišna neviditelný, pak vaše vnímání či samotný život skončil. Konec života nastane v nepřítomnosti temné modře se zavřenýma (vyhaslýma) očima. Dochází k nějaké činnosti za nepřítomnosti Krišny ve vás?

Existují statisíce lidí, kteří meditují nebo provádějí pokání, ale zřídkakdy se někdo ztotožní s Krišnou či temnou modří (Shyam) a splyne s Ním. Byly zde zmíněny Gopis neboli ženy z vesnice, kde žil Krišna. Ony se rozplynuly do svého vědomí. Nemyslely na nic jiného než na Krišnu a splynuly s Ním duševně. Krišna vynikal tím, že si užíval spojení se všemi naráz, a přitom zůstával v celibátu. Nad tímto meditujte. Meditace na tuto temnou modř (Shyam) vám přinese klid a skutečný odpočinek. Temně modrá barva či tmavost je spjata s nesmírnou hloubkou.

Konec 1. části audio přednášky 29.

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"