Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

111. Činnosti přináší utrpení proto, že si přivlastňujete konatelství – (Nirupany)

2. 4. 2015 - Gabriela

nirupana_16.jpgJeden Jediný se dozvěděl o svém pocitu bytí a tím počal vznik tolika těl. Jaké konkrétní tělo by měl On přijmout za Své vlastní? Je vůbec nějaké jedno tělo srovnatelné s Ním? Lidé kladou velký důraz na Seberealizaci, ale Parabrahman je před tím. Ten, kdo je pyšný na realizaci, dosud nedozrál. Nic nemůže být uděláno; prostě pozorujte. Činnosti přináší utrpení, protože si přivlastňujete konatelství. Bůh se stará o nás všechny, nikoli ale prostřednictvím intelektu. Pochopte. Jeho pět končetin – země, voda, vzduch, oheň a prostor nemají potřebu žádného intelektu. Tím šestým je vědomí. Ani to nepotřebuje intelekt. Džnánin se může jevit jako konatel, avšak toto se nijak nedotkne jeho klidu.

Nirupana 111

 Čtvrtek, 31. května 1979

Krišna říká: „Přebývám v srdcích všech bytostí, ale zvlášť zjevný jsem v srdci lidské bytosti. Jsem zde přítomen přímo. Bhagaván značí Toho, kdo je zářný. Proto je Mým projevem vědomí, jenž je také zářné. Láska, která přišla bez vyžádání, je rovněž Mým vyjádřením. Ten, kdo to pochopí, bude jako Já. Já jsem pocit bytí ve všech živých bytostech. Mé vyjádření značí Mou vlastní pravou podstatu. Ať máme malý úlomek nebo hromadu zlata, pořád je to zlato. Mým jedinečným projevem je vědomí v lidských bytostech a ten, kdo to realizuje, se stane Mnou. Pak prostřednictvím svého vlastního vědomí pochopí, co je tento hybný a nehybný svět. Já jsem před intelektem a ti, kdo se Mne snaží nalézt pomocí intelektu, Mne nenajdou.“

Toho, kdo je před pamětí, si nelze pamatovat. Nirguna je před vědomím. To, co koná, je mysl. Když Světci mluví, je to poznání jejich mysli (které mluví prostřednictvím mysli). Vědomí nelze ukázat, ale koná skrze mysl. Tělo je potravou pro pocit bytí jakožto vědomí.

Tak jako je ve vroucí vodě přítomna horkost, stejně tak je v těle přítomno Átman. Jakmile voda vychladne, značí to, že je horkost mrtvá? Je zničena? Poté, co prána odejde, její vlastnost zmizí. To, co nikdy nepřišlo, nikdy neodejde. Vědomí je poznání. Znalec vědomí je nazýván jako Paramátman. Je před vjemem sebe sama. Kvůli připomínání si svých příbuzných jste zapomněli na svou pravou přirozenost.

Jeden Jediný se dozvěděl o svém pocitu bytí a tím počal vznik tolika těl. Jaké konkrétní tělo by měl On přijmout za Své vlastní? Je vůbec nějaké jedno tělo srovnatelné s Ním? Lidé kladou velký důraz na Seberealizaci, ale Parabrahman je před tím. Ten, kdo je pyšný na realizaci, dosud nedozrál. Nic nemůže být uděláno; prostě pozorujte. Činnosti přináší utrpení, protože si přivlastňujete konatelství. Bůh se stará o nás všechny, nikoli ale prostřednictvím intelektu. Pochopte. Jeho pět končetin – země, voda, vzduch, oheň a prostor nemají potřebu žádného intelektu. Tím šestým je vědomí. Ani to nepotřebuje intelekt. Džnánin se může jevit jako konatel, avšak toto se nijak nedotkne jeho klidu.

Nic nedělejte. Pochopte to, co jste si vyslechli a pak i toto odevzdejte. Nepovažujte se za někoho mimořádného. Když pochopíte své vědomí, nebudete dotčeni žádnými myšlenkami. Pak se tělo může chovat jakýmkoliv způsobem, jenž ho těší.

Není zde nic jiného než Bůh, tak komu je On zavázán? Nezakouší pouze Sebe Sama? Jakmile dosáhnete bodu před vědomím, stanete se vším. Pamatujte si tuto prostou věc. Vědomí je zloděj, stejně tak Bůh. Je dárcem a zároveň žebrákem. Přišlo bez vyžádání. Když vás Bůh zaplaví Milostí, je to pro Něj nebo pro vás? Existuje Bůh, když tu nejste?

Jakékoliv prostředky nebo metody nikdy nebudou nápomocné k dosažení Parabrahman, Absolutna.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková