Zpívání bhadžanů v Praze v klubu "Malý velký strom" - od října 2018 do dubna 2019

Úterý: 16.4. 2019 od 18.30 do 20.30 (sraz před budovou, poté jsme uvnitř klubu, v případě pozdního příchodu volejte)
Adresa: Dobrovskeho 16, Praha 7, (zast. tramvaje Letenské naměstí)

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2018    2019
2.10.      8.1. 
16.10.      22.1. 
13.11.      5.2. 
27.11.      18.2 
18.12.      5.3. 
31.12.      19.3. 
      2.4.
      16.4. 
      30.4. 

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

44. Paramátman je Vše-prostupující (z knihy Vše je iluze)

25. 3. 2015 - Aleš

Úplné pochopení, že jste Vše-prostupující, dokonalé, nejvyšší Já, Paramátman, vám umožní získat všechny Mé síly. Jsem Mistr všech sil. Díky Mně (Paramátman) je vše viděno. Jsem Védami, což je nástroj veškerého poznání. Jsem „žijící duch“, vědomí, Já (Átman) ve všech bytostech. Je to Já, jež je příčinou veškerého tělesného pohybu. Jaký je jinak rozdíl mezi mrtvolou a živým člověkem? Jsem, podobně jako prostor, jenž je uvnitř i vně hrnku, také uvnitř a vně všeho. Jsem základní podpora všeho. Já je neustále všude stejnoměrně rozptýlené. Stav Jednoty a Nerozdílnosti je vždy v rovnováze. Neznat Já je stavem rozdílnosti neboli oddělenosti. Znát zcela Já je rovnocennost neboli Jednota. Ačkoli je to pravda, jestliže nevíte, že to je pravda, pak je to  ....

|| rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Mahárádž kí džaj ||

Úplné pochopení, že jste Vše-prostupující, dokonalé, nejvyšší Já, Paramátman, vám umožní získat všechny Mé síly. Jsem Mistr všech sil. Díky Mně (Paramátman) je vše viděno. Jsem Védami, což je nástroj veškerého poznání. Jsem „žijící duch“, vědomí, Já (Átman) ve všech bytostech. Je to Já, jež je příčinou veškerého tělesného pohybu. Jaký je jinak rozdíl mezi mrtvolou a živým člověkem? Jsem, podobně jako prostor, jenž je uvnitř i vně hrnku, také uvnitř a vně všeho. Jsem základní podpora všeho. Já je neustále všude stejnoměrně rozptýlené. Stav Jednoty a Nerozdílnosti je vždy v rovnováze. Neznat Já je stavem rozdílnosti neboli oddělenosti. Znát zcela Já je rovnocennost neboli Jednota. Ačkoli je to pravda, jestliže nevíte, že to je pravda, pak je to rozdílnost.

Když řeknete: „Byl jsem vzhůru“ nebo „Spal jsem“, tak tím znovu opakujete a dokazujete, že v obou stavech jste existoval („Já existoval“). Je to v obou případech Já, které říká „ne“ a rovněž „ano“. Pokaždé to je jen a jen Já, které to říká. Kdyby tu Já nebylo, kdo by to mohl potvrdit či popřít? Bylo tu, když jste řekli: „Věděl jsem to“. Když to chápete, tak se automaticky chápe, že to Já pochopilo. Pochopení je možné proto, že tu je Já. Kdyby tu Já nebylo, nic by se nepoznalo. V hlubokém spánku není přítomná radost ani utrpení. Je to Já, jež je touto radostí a potěšením. Vše – jedení, pití a spaní – je radost samotného Já.
I vyprázdnění stolice je radost, neboť to přináší úlevu a pokoj. Zakusit pocit, který nám je prospěšný, je radost. Poškrábat se je také radost. Já jsem Paramátman, jenž je ve „Svém“ bytí, pohybu a radosti všude. Celý svět je zcela vytvořen pěti základními elementy, ale Já prostupuji a pronikám všemi těmito elementy na všech místech.

Jestliže si hledající uvědomí Paramátman, duchovní síly vstoupí do cesty a svedou ho na scestí. Jasně si uvědomte, že všechny síly jsou na překážku v dosažení Jednoty s Paramátman. Nenechte se oklamat uchýlením se k nim. Nepropásněte šanci prožívat svou Skutečnost tím, že se necháte strhnout duchovními silami (siddhis). Siddhi značí sílu. Je-li tu pocit pýchy a závislosti na nějaké světské věci, které se držíte, pak je to překážka.
Jakýkoliv majetek či vlastnictví, nebo jakákoliv zkušenost, kterou získáte, je pouze klamné zdání. Zážitek prchavého jevu nebude nikdy napořád i přesto, že se velmi snažíte o to, aby stále trval. Toho, kdo se pyšní úspěchy, či se nechá unést objekty světa, čeká pokles. Ti, kteří nejsou osvobozeni od iluze, mají duchovní síly v oblibě. Jsou slabí a patří mezi zběhlíky od Já. Prosím, vyslechněte si, co vám tu povídám.

Ten, kdo je zcela bez žádostí, není postižen těmito světskými lákadly. Říká: „K čemu mi jsou všechny ty věci? Jsem za všemi kvalitami. Nejsem člověk. Nemám, k čemu bych tyto síly využil.“ Uvědomí si, že skutečná přirozenost duchovních sil je falešná, a dosáhne tak Nejvyššího stavu, „dokonalého Poznání“. Ten, kdo neopustil všechny naděje a iluzi, nedosáhne Brahman. Vysvětlil jsem vám to, takže příště nebudete schopností duchovních sil oklamáni. To je důvod, proč byla tato problematika probírána. Ten, kdo je šťastný, se zřekne všeho, a získává blaženou radost svého nejzákladnějšího Bytí. Světec nemá nic na práci a má veškerou radost Pána třech světů. To je radost plynoucí z odřeknutí. Je tu spousta připoutaností, jež způsobují utrpení. Vzdát se všech připoutaností je Osvobození. Pro toho, kdo je skutečně osvobozen, jsou siddhis neboli duchovní síly ničím. On je Paramátman, On je „Vše-mocný“. Každý žije dle své vlastní zkušenosti.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek