Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 28/1 Život toho, kdo uctívá své vědomí jako Satgurua, je bezpečný a plynulý

24. 3. 2015 - Aleš a Gabriela

maharaj_nirupana_17.jpgČetli jsme o mnoha zánicích vesmíru v dávných dobách. Jak je možné, že přesto stále zakoušíme naše bytí? Kde bylo toto vědomí, které zaplňuje celý vesmír a dokonce ho přesahuje, během těchto zániků? Jak přežilo? Vaše vědomí je to samé vědomí, které nebylo žádným z těchto zániků nijak zasaženo. Dokáží lidské bytosti přijmout toto tvrzení i jen jako koncept? Jen zřídka kdo potvrdí, že jeho projev je projevem, který nemohl být zničen během velkých katastrof a zániků. Je zde někdo v tomto světě, který má tak pevnou víru? V minulosti nebyla doba, kdy naše bytí neexistovalo. Naše bytí může být bez pocitu bytí. Moje existence byla tak silná, že nemohla být rozseknuta, spálena či zničena. Dokonce může skončit všech pět elementů, tři guny, kosmická substance (prakrti) a kosmický duch (puruša), můj Satguru však zůstává nedotčen. Nezapomeňte na to.

Audio 28

9. března 1980

Když opravdu pochopíte co je vaším bdělým stavem neboli vědomí, pak se váš světský i duchovní život stane plynulejší. Člověk, který se ztotožňuje s tělem, se okamžitě ráno po probuzení začne strachovat více o zítřejší dění než o to dnešní. Není to pravda? Pak začne vykonávat své aktuální činnosti s myšlenkami na následující den. Dozvěděli jste se o svém pocitu bytí, aniž byste k tomu použili oči a intelekt. Toto vaše vědomí je bezforemná forma vašeho Satguurua. S tímto poznáním si budete užívat bezproblémový světský život a úspěšné duchovní završení. Avšak nesmíte zapomenout na významné vyjádření Boha, které se projevuje každé ráno s příchozím pocitem probuzení, jež je beze slov.

(Nyní probíhá čtení z Písma Eknath Bhagwat.) V těchto řádcích Písma jsou zmíněna různá vyjádření Boha. Avšak jen v lidské formě je vědomí, které je tím nebližším a výjimečně získatelným. Je zde připomínka „vy jste“ neboli poznání „vy jste“. Co je vám ještě milejší než poznání „vy jste“ přicházející ráno po probuzení? Snadný světský život bude mít ten, kdo zří jasně vyjádření Boha každé ráno. Místo toho se však člověk ztotožňuje se svým tělem domnívaje se, že jméno těla je jeho jménem a považuje se za konatele. Ignoruje významné vyjádření Boha v sobě, což má nepříznivé následky. Vaše samotná existence je v důsledku Boží přítomnosti ve vás, a vaše chybná totožnost vám přivádí strach ze smrti. Obáváte se trestu v pekle nebo doufáte v lepší život v nebi. Spolu s nevědomostí o „Já“ přichází představa cyklů zrození a smrti. Naše láska k sobě vede stále k dalšímu roznožování a zájmu o svět plný lidí. Protože se člověk považuje za tělo, víc a víc se bojí, ze všeho nejvíc svého konce. Jak může pro toho, jehož pravá totožnost je bezforemný Satguru, vůbec přicházet v úvahu nějaký konec? Znáte své tělo, ale je znalec tělem? Je znalec těla muž či žena? Tělo může být mužské či ženské, avšak „Já“ je bezforemné. „Já je neomezené; je v Něm vše, co se objevuje i vše, co je viděno. Átman vždy zahrnuje vše, co je uvnitř i vně. Mohli byste vůbec meditovat na svého Satgura bez svého pocitu bytí? Probuďte svou víru v Satgurua a jednejte ve světě. Pak nebude potřeba se z ničeho obávat. Život toho, kdo uctívá své vědomí jako Satgurua, je bezpečný a plynulý.

(Čtení z Písma Ehnath Bhagwat.) Krišna říká Uddhavovi, jakmile mne poznáš, realizuješ jednotu se mnou. Toto poznání přináší spontaneitu jak ve světském, tak duchovním životě. Všechny vaše obavy a pochybnosti jsou zde kvůli vaší tělesné totožnosti. Jestliže si ale připomínáte vědomí jakožto významné vyjádření vašeho Satgura, pak vaše vědomí dosáhne této úrovně a veškeré vaše slabosti zmizí. Potom se stanete sjednoceni bez přítomnosti něčeho dalšího.

(Čtení z Písma Eknath Bhagwat.) Četli jsme o mnoha zánicích vesmíru v dávných dobách. Jak je možné, že přesto stále zakoušíme naše bytí? Kde bylo toto vědomí, které zaplňuje celý vesmír a dokonce ho přesahuje, během těchto zániků? Jak přežilo? Vaše vědomí je to samé vědomí, které nebylo žádným z těchto zániků nijak zasaženo. Dokáží lidské bytosti přijmout toto tvrzení i jen jako koncept? Jen zřídka kdo potvrdí, že jeho projev je projevem, který nemohl být zničen během velkých katastrof a zániků. Je zde někdo v tomto světě, který má tak pevnou víru? V minulosti nebyla doba, kdy naše bytí neexistovalo. Naše bytí může být bez pocitu bytí. Moje existence byla tak silná, že nemohla být rozseknuta, spálena či zničena. Dokonce může skončit všech pět elementů, tři guny, kosmická substance (prakrti) a kosmický duch (puruša), můj Satguru však zůstává nedotčen. Nezapomeňte na to.

Konec 1. části.

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"