Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
       

17.12. Klub MalýVelký strom

     

31.12. Klub MalýVelký strom

     

14.1. Klub MalýVelký strom

     

28.1. Klub MalýVelký strom 

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

109. Jestliže samo vědomí je zakořeněno v nevědomosti, je svět skutečný nebo falešný? – (Nirupany)

19. 3. 2015 - Gabriela

nirupana_16.jpgJakmile zde není zkušenost mysli, vědomí se stává zářné. Ten, kdo je před vědomím, toto pozoruje. Zření guny přichází Tomu, kdo je před gunou. Guna (vědomí) značí máju. Znalec nemá žádnou spojitost s vědomím. Když osoba říká ´jsem konatel´, je ovlivněna májou ve formě svého vědomí. Žádná touha ve světě není zcela uspokojena. Kvůli guna-máji (projevenému vědomí) naše touhy nemají konce. Když pochopíte máju, touhy a očekávání zmizí. Abyste toho dosáhli, musíte následovat Guruova slova: „Jsem bezforemný, bez těla, ve své podstatě jsem čiré vědomí.“ K tomuto nemůžete dojít skrze rituály. Jako takové jsou ve své podstatě májou. Držte se slov Gurua, změňte své nesprávné pochopení a pak požehnání, která vyhlížíte, přijdou skrze tato slova.

Nirupana 109

 Neděle, 20. května 1979

Říkáte, že jste zde před zrozením nebyli. Vědomí nyní tvrdí, že tu nebylo. To je hádanka. Říká to ten, kdo , že zde nebyl. Kdo tu byl před vědomím jakožto Svědek?

Kde není zkušenost těla, tam je věčně přítomná Pravda. Ona je. Ten, kdo zakouší, je dočasný. Pochopili jste svou současnou totožnost? Strachujete se o sebe, staráte se o sebe, jste plni úzkosti o sebe. Přesto ale, víte pro koho to vše je? To ´já´, pro které vše děláme, které se snažíme ochraňovat – co a kdo je to? Bojíte se. Ale pro koho se strachujete? Tato zkušenost přišla neočekávaně. Rozumíte tomu? Vědomí je záře v důsledku zkušenosti Já. Prosím pochopte, že ten, kdo mluví, je znalcem vědomí.

Považujete se za tělo, a proto věříte, že máte rodiče. Jste však sebe-zářní, nemáte žádné rodiče. Vaše vědomí, které si pamatuje setkání se mnou, je Guru. Nenakládejte s ním jako s tělem.

Jakémukoliv poznání nasloucháte, to vše je modifikace mysli. Je to trik. Je to jen prostředek. Chrámy, uctívání atd. jsou nástroje, způsoby myšlení (prostředky k realizaci). Abyste žili šťastněji, měli byste užívat těchto prostředků s využitím správného rozlišování. To je smysl duchovní vědy. S využitím těchto prostředků a rituálů musíte rozmotat uzel máji. Příčinou této iluze je vědomí (jakožto guny). Tělo je potravinová loutka. Esencí těla je vědomí. Je vytvořeno spolu s pránou, která vykonává všechny světské činnosti. Vědomí zůstává jakožto pozorovatel. Je znalcem. Vědomí je stejné kategorie jako mája (iluze). Díky vědomí víme, že ´my jsme´. Kvůli máji se vědomí považuje za tělo. Toto nesprávné pochopení je odstraněno milostí Gurua. Ten, kdo ví, že vědomí zde původně nebylo, je věčný. Vědomí nemá žádnou podporu; tudíž se chápe jako tělo.

Mája je přehozem, který překryl skutečnou přirozenost Paramátman, Absolutna. Nejdříve přichází vědomí a pak je prostřednictvím něj poznáno tělo. Cítit, že jsme tělo, je mája. Toto samo je falešnou představou. Absolutno (jako by) říká „Bylo jsem zastřeno májou a neznalo se.“ Toto je guna-mája (klamná představa kvůli vědomí). ´Já´ nemá žádné touhy či přání. Pod vlivem máji říkáte ´jsem hříšný´. Tím, nejdůležitějším, co musíte vědět je to, že tělo není vaše totožnost.

Jakmile zde není zkušenost mysli, vědomí se stává zářné. Ten, kdo je před vědomím, toto pozoruje. Zření guny přichází Tomu, kdo je před gunou. Guna (vědomí) značí máju. Znalec nemá žádnou spojitost s vědomím. Když osoba říká ´jsem konatel´, je ovlivněna májou ve formě svého vědomí. Žádná touha ve světě není zcela uspokojena. Kvůli guna-máji (projevenému vědomí) naše touhy nemají konce. Když pochopíte máju, touhy a očekávání zmizí. Abyste toho dosáhli, musíte následovat Guruova slova: „Jsem bezforemný, bez těla, ve své podstatě jsem čiré vědomí.“ K tomuto nemůžete dojít skrze rituály. Jako takové jsou ve své podstatě májou. Držte se slov Gurua, změňte své nesprávné pochopení a pak požehnání, která vyhlížíte, přijdou skrze tato slova.

Navštěvuje mne mnoho vysoce vzdělaných lidí. Dokážou odrecitovat všechna písma zpaměti. Nicméně neřeknou ani slovo. Diví se, proč nikdy nenabyli takovouto zkušenost. Jejich kapitálem je to, co se dozvěděli poté, co vyvstalo vědomí. Jsou znalí mnoha věcí, ale pořád něco schází. Neznají své vlastní Já. Nazývají se znalými na základě síly informací, které nasbírali. Bez milosti Gurua nemůže být Já poznáno. Co se stalo a kvůli čemu – tento průzkum panditi nepodstupují. (Nedotazují se na to, proč vědí, že ´oni jsou´.)

Dokud je zde vědomí, budou tu vzpomínky. Jestliže je ale samo vědomí zakořeněno v nevědomosti, je svět skutečný nebo falešný? Nevědomost se transformovala do poznání. Není to však nevědomost, jež je u kořene?

Sadguru je svědkem jak projevu, tak neprojevu. Je Dokonalé Brahman. Je vždy přítomný. Vy budete dokonalé Brahmam následováním Jeho slov. Voda, oheň, vzduch, prostor – umírají někdy? Jen se objevují a vytrácí – stejně tak, může existovat nějaká smrt pro vás?

Veškeré bohatství, vše, co je důležité, je přítomno v bdělosti. Jakmile je bdělost transformována do hlubokého spánku, kvalita vědění se stane nulou. Džíva, džagat (svět) a Brahman jsou formy vědomí. Bdělost a hluboký spánek jsou dva stavy. Džňánin ví, že jeden se mění v druhý. On je Svědkem obou stavů.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková